Oktobris 2020

Labi darīts darbs

Skola vienmēr ir aktīvā darbošanās režīmā. Klāt rudens brīvlaiks. Godam nopelnīts - tā varētu teikt daudz skolēnu. Protams, protams, vienmēr ir kur augt un uz ko tiekties, bet padarīts šajā nelielajā laika posmā ir daudz.

Patīkami, ieejot klasē, sajust svaigu gaisu, mieru un rimtumu, siltumu, noteiktību, gardu uzkodu aromātu un kārtību. Dzirdēt komentārus, darbīgu sačukstēšanos, skolotājas prasmīgo humoru, uzmundrinājumus un iedrošināšanu, otu švīkstēšanu, darbīgas nopūtas, “mazas” skaņas un izbrīna saucienus. Redzēt krāsas, gaismu, skolēnu darbus, “dzīvas” atgādnes ar nepieciešamajiem likumiem, dažnedažādas cepures un cienastus pēcpusdienas ballītei, tikko ceptu popkornu kino vakaram. Jā, var sajust arī nepacietību, garlaicību, saspringumu. Dzirdēt izsaucienus no vietas, traucējošus burkšķus. Redzēt ieģipsētu roku, ne visai labi noliktu somu, nokritušu krēslu vai pārāk nesalasāmu uzrakstu. Bet tas viss ir process. Tas viss rada krāsas, mācīšanos un gājienu uz labu rezultātu.

Apbrīnojams ir skolotāja talants, kad saliekot kopā daudz raibu lietu, katra izceļas un nonāk pareizajā skatu punktā. Sirsnība un emocijas parādās skolēnu darbos, kad skolotāja prasmīgi piemeklējusi ne tikai skatāmu, bet arī klausāmu materiālu – mūziku, kas iedvesmo un palīdz saprast vairāk. Kur vēl labāku kustību aktivitāti, ja bērni to var paveikt paši, tikai paskatoties uz skolotājas gudri veidotu paraugu. Un humors, pievilcīgs runas veids ar pusaudžiem ir ļoti nepieciešams labai sadarbībai, kuru skolotāja pieprot tik labi, ka tas notiek dabiski un nepiespiesti. Tā ne tikai matemātiku var apgūt ļoti labi, bet arī kļūt par stipru kolektīvu.

Tāda ir ikdiena skolā. Palūkojoties arī tikai “pa atslēgas caurumu”, var pamanīt, sajust un dzirdēt fantastiskas lietas un notikumus. Skolotājs ir skolas atslēgas. Gandarījums ir milzīgs, ka mūsu skolas atslēgas ir ar labu pulējumu. Tagad tikai gan bērniem, gan skolotājiem atliek labi ievilkt elpu brīvlaikā, lai priecīgi satiktos atkal.

Rudens brīvdienas var sākties!

Pirmklasnieki skoliņā roku rokā ar zinātkāri aizvadījuši jau 34 darba, draudzības, prieka un piedzīvojumu, reizēm mazliet nerātnības pilnas dienas.

1.a klase ne tikai sekmīgi noslēdza pirmo mācību ceturksni, bet paralēli mācībām kopīgi arī atpūtās. Septembrī klase devās pārgājienā uz Māra Štromberga BMX trasi. Paldies Henrija vecākiem, kuri mūs iepazīstināja ar trasi un M. Štromberga slavas istabu, kurā atrodas pasaules čempiona BMX divritenis ar numuru 81. Patīkamus pārsteigumus mums bija sagādājuši jaunie BMX braucēji , mūsu klasesbiedri: Ernests, Henrijs un Vincents. Treneru iedrošināti zēni demonstrēja savas prasmes jaunajā trasē.

16.oktobrī notika mūsu pirmā klases ”Rudens ballīte”. Tai sākām gatavoties jau laicīgi. Saplānojām visu nepieciešamo un sadalījām pienākumus. Ballītes ieejas biļete bija pārsteigums pārējiem klasesbiedriem. Katrs pagatavoja sev tīkamu rudenīgu galvas rotu. Ballītes laikā katra rota ieguva savu nosaukumu un tika prezentēta . Tas bija interesanti un aizraujoši! Laiku kopā pavadījām aizraujošās rotaļās un dejās! Paldies vecākiem par atbalstu, radošumu un cienastu!

1.b klase 10.oktobrī kopā ar vecākiem devās rudens pārgājienā. Par pārgājienā gūtajām emocijām un iespaidiem jau tika stāstīts.

14.oktobrī notika integrēts pasākums "Atrakciju karuselis". Skolēniem bija iespēja iziet dažādas pieturvietas ar uzmanības vingrinājumiem, sportiskajām aktivitātēm, neizpalika arī matemātika, māksla un citas interesantas aktivitātes. Dalībniekus iepriecināja arī balviņas par paveikto un zīmodziņi, kas krājās katram uz savas dalībnieka kartes.

1.c klase 16.oktobrī kopīgi ielūkojās aizraujošajā kino pasaulē, jo tā ir viena no visvairāk iecienītajām mākslām mūsdienās. Iepriekš kopīgi tika radīta atbilstoša gaisotne klasē – izveidots foto stūrītis, krāsoti dažādi filmu varoņi… Skolēni iejutās dažādu kino varoņu lomās, reklamējot savu izvēlēto tēlu. Ieradušies bija burvji, zobu feja, vampīri, karavīrs un pat iemītnieki no džungļiem. Klase uz vienu brīdi pārtapa par kinoteātri, krūzītes tika piepildītas ar kraukšķīgo popkornu, un kopīga filmas skatīšanās varēja sākties. Paldies vecākiem par iesaistīšanos pasākuma sagatavošanā!

1.d klase 14.oktobrī devās pārgājienā uz Valmiermuižas zirgu stalli. Kopīgi noietais ceļš bija labs pārbaudījums gan katram individuāli, gan klasei kopumā. Mācījāmies cits citu atbalstīt, uzmundrināt… Galu beigās visi smaidīgi un mazliet noguruši nonācām pie zirdziņiem, kur saimniece Rufina mums pastāstīja gan par zirgu uzvedību, gan ēdienkarti, gan sporta veidiem, kuros piedalās zirdziņi. Visi bērni varēja izbaudīt nelielu izjādi zirga mugurā, kas ikviena sejā ielēja platu smaidu. Paldies vecākiem, kas mūs pavadīja, kā arī tiem, kas atbalstīja ar transportu mājupceļā!

Tieši pirms brīvdienām 1.d klase pirmo mācību cēlienu noslēdza ar klases ballīti “Koši rudenīgie toņi”. Tik koši kā mācījāmies, tikpat koši ballējām un visi priecīgi devāmies brīvlaikā.

Šajos pasākumos vairāk iepazinām viens otru un kļuvām vēl draudzīgāki!

Viens par visiem, visi par vienu!

1.klašu audzinātājas Sandra, Iveta, Inese

Mošķu ballīte

Oktobrī, kad dienas paliek īsākas, bet vakarus pārņem dūmakaina nokrāsa, ir jūtama mistiska noskaņa.

15. oktobrī 5.b klasē notika skaļa un spocīga ballīte. Akcentējot patstāvību, ballīti plānoja un organizēja paši skolēni. Katrai skolēnu grupai bija savi pienākumi: klases dekorēšana, pasākuma vadīšana, piemērotas mūzikas atrašana un atskaņošana, spēļu un rotaļu plānošana.

Viens no ballītes viesiem bija jubilārs, kurš bija sagādājis gardu cienastu pārējiem. Protams, neiztikām bez apsveikuma dziesmas, hēlija baloniem un jubilāra urrāšanas 12 reizes.

Spocīgo izdarību noslēgumā viesu sejās bija lasāms patīkams gandarījums.

5.b klases audzinātāja Zinta Liepiņa

Mezglots izstrādājums

6. klašu zēni un meitenes mājturības un tehnoloģiju stundās iepazina mezglošanas pamatus. Skolēni secināja, ka sadzīvē ir sastopami daudz mezgloti priekšmeti un dekorācijas.

Darbojoties praktiski un trenējot pirkstu veiklību, skolēni iepazina 3 mezglu veidus un mezgloja gudrības un skolas simbolu – pūci.

Skolotāja Zinta Liepiņa

“Senāk un tagad”

Valmieras sākumskolas 4.klašu bērni pirmo reizi apgūst priekšmetu “Sociālās zinības un vēsture”.

Bērni ar lielu prieku un interesi mācību stundās īpašu uzmanību pievērš tam, kā dažādas vietas izskatījās kādreiz un kā tās izskatās tagad!

Paldies bērniem par dalību izstādē “Senāk un tagad”, kā arī vecākiem par atbalstu attēlu meklēšanā un savu atmiņu stāstiem par dažādām vietām, kuras bērnībā izskatījās savādāk!

Informāciju sagatavoja sociālo zinību skolotāja Kristīne Švalbe


Skolas elektroniskā avīze Rudens2020.pdf

Cepuru balle

Cepure glabā slēptākās domas un raisa fantāziju, kamēr ikdiena mūsu gaitas klāj ar ierastās steigas putekļiem un neatliekamajiem pienākumiem.

Ceturtdien, 15.oktobrī uz Cepuru balli pulcējās 5.d klases skolēni. Pasākumu vadīja paši skolēni-Roberts Krūmiņš, Jēkabs Zālīte, Nora Einberga. Uz pasākumu bija jāierodas dažādās cepurēs. Visi bija rūpīgi gatavojušies šim pasākumam. Sākumā visi tika iepazīstināti ar cepuru vēsturi. Tad tika izspēlētas dažādas spēles, kur galvenajā lomā bija cepure. Tālāk sekoja cepuru modes skate. Neizpalika arī jautra dejošana.

Pasākums bija izdevies!

5.d klases audzinātāja

Labo darbu nedēļa

6.b klases kolektīvs, tāpat kā daudzas citas klases, šā gada Labo darbu nedēļā ciemojās Valmieras dzīvnieku patversmē, iepriecinot suņus un kaķus ar garšīgiem cienastiem. Dažiem skolēniem tik ļoti iepatikās suņi Rufijs un Džīna, ka pat bija gatavi pieteikties tos izvest pastaigā!

Paldies vecākiem par atbalstu un patversmes darbiniekiem par atsaucību!

6.b klases skolotāja

Codeweek 2020

Codeweek jeb ES programmēšanas nedēļas ietvaros skolēni kārtējo gadu izmēģināja spēkus programmēšanas prasmēs – skolēni pārliecinājās, cik svarīgi programmētājam izveidot pareizu kodu, lai programma strādātu - skolēni pēc iedota koda veidoja zīmējumus, 2.klašu skolēni izmēģināja zīmējuma – animācijas veidošanu datorprogrammā pēc noteikta algoritma.

Vecāko klašu skolēni savukārt programmēja ar datorspēļu palīdzību, dodot datoram komandu blokus pareizā secībā, lai tie veiktu uzstādīto spēles uzdevumu. Spēles dod vērtīgu pieredzi, lai skolēns vecākās klasēs pārietu pie augstāka līmeņa programmēšanas.

Datorikas skolotājas


Valsts valodas diena

Valsts valodas dienas ietvaros 15.oktobrī skolā notika zibakcija “Norunā tautasdziesmu, saņem žetonu!” Starpbrīžos uzrunājot skolēnus, aicinājām norunāt kādu tautasdziesmu. Daudz skolēnu atcerējās mūzikas stundās skandētās dziesmas, tā tiekot pie žetona. Patīkami pārsteidza 1.un 2.klašu skolēni, kuri skandēja un skandēja: par rudeni, klēti, vēju, koku lapām, ražu. Un arī skolotājas piedalījās tautasdziesmu akcijā.

Mūzikas stunda ar Larisu Stivriņu

Valmieras sākumskolā strādā talantīgi, aizrautīgi un zinoši skolotāji. Šodienas tikšanās bija ar vienu no viņiem. 5.d klases mūzikas stundā bija iespēja izbaudīt dinamisku, aktīvu piedzīvojumu ritma pasaulē skolotājas Larisas Stivriņas vadībā. Skolotājai darbā ar skolēniem ir apvienots viss labais: bērnu vispusīga attīstīšana, dažādas mācīšanās metodes, nepiespiesta atmosfēra un sarunas pusaudžiem saprotamā valodā. Kabinetā parādās aizvien jauni un vērtīgi uzskates materiāli, lai mūzikas pasaule kļūtu skolēniem vēl draudzīgāka un saprotamāka. Izkustējušies, darbojušies gan pāros, gan visi kopā, gan individuāli, stundu pabeidza ar dziļu domu latviešu tautas dziesmā: par taisnu ceļu, taisnu valodu un mierīgu sadzīvošanu. Domāju, mēs visi, kuri bijām klasē ar skolotāju Larisu, pēc šīs stundas kļuvām ne tikai gudrāki un radošāki, bet arī raksturā stingrāki.