Vakances

Valmieras sākumskola uz noteiktu laiku aicina darbā sociālo pedagogu (uz 1.12 likmēm)

Pieteikšanās vakancei līdz 26.aprīlim.

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;

 • veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

 • strādāt Atbalsta personāla komandā;

 • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;

 • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;

 • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;

 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;

 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

 • labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība;

 • precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu;

 • atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu EUR 790.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par 1 (vienu) likmi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”;

 • iespējas piedalīties skolas izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas;

 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas;

 • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vs@valmiera.edu.lv ar norādi „Sociālā pedagoga amatam” līdz 2021. gada 26.aprīlim plkst.17.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64224737

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf