Valmieras sākumskola

Valmieras sieviešu ģimnāzija

Valmieras pamatskola

2008. gadā tiek ielikts jaunās ēkas pamatakmens

Valmieras sākumskola

Valmieras sākumskolas vēsture

 • Valmieras pamatskolas ēkas pamatakmens Rīgas ielā likts 1906. gadā, un tā tikusi būvēta kā Valmieras sieviešu ģimnāzija.

 • 1990. gadā šajā ēkā sāk darbu Valmieras 1. vidusskolas 1. – 4. klases.

 • 1997. gada 1. septembrī izveido Valmieras sākumskolu.

 • 2003. gadā Valmieras sākumskola tiek pārsaukta par Valmieras pamatskolu.

 • Nepieciešamība pēc jaunas pamatskolas ēkas pilsētā bija jau vairākus gadus, jo iepriekš Valmieras pamatskolas klases bija izvietotas vairākos namos, kas apgrūtināja pilnvērtīgu mācību procesu, turklāt bērniem bija pieejama salīdzinoši neliela zaļā zona. Jaunajā pamatskolas ēkā tiek nodrošinātas visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, mācībām nepieciešamās telpas atrodas vienā ēkā, kur var mācīties 650 1.-6. klašu skolēni.

 • Ēkas pamatakmens, piedaloties bijušajam Latvijas prezidentam Valdim Zatleram, tika ielikts 2008. gadā.

 • 2010. gada 1. septembrī svinīgi tiek atklāta Valmieras pamatskolas jaunā un modernā ēka Leona Paegles ielā 40A. Valmieras pamatskola pārceļas uz jauno ēku. Ēkas būvniecību veica SIA “Latvijas Energoceltnieks”, bet būvprojektu izstrādāja SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

 • Ēkā atrodas visas nepieciešamās telpas augstvērtīga mācību procesa nodrošināšanai – mācību klases, darbmācības kabineti, ārpusskolas nodarbību telpas, svinību zāle ar skatuvi, kabinets medicīnas darbiniekam, ģērbtuves, bibliotēka un lasītava, kā arī skolas ēdnīca.

 • Skolā izbūvēta arī sporta zāle, kas ir nozīmīgs ieguvums, jo iepriekš audzēkņiem sporta nodarbību vajadzībām telpas tika īrētas.

 • 2011. gada 30.martā Valmieras pamatskola ieguva apbalvojumu – “Gada būve Latvijā 2011”

 • Ar 2011. gada 22. septembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu, Valmieras pamatskolai tiek mainīts nosaukums uz Valmieras sākumskolu.

Devīze:

Mācāmies darot!

Vīzija:

Valmieras sākumskola ir Promethean izglītības izcilības centrs – bērniem un videi draudzīga, uz individuālu un kolektīvu

izaugsmi vērsta izglītības iestāde ilgtspējīgai attīstībai.

Valmieras sākumskolas logo


Valmieras sākumskolas karogs


Skolas pašvērtējums

VSSK_Pašnovērtējuma ziņojums_2021_majas lapa.pdf

Skolas attīstības plāns

Izstrādē...

Skolas ētikas kodekss

Etikas-kodekss.pdf

Kontakti

Valmieras sākumskola

Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV – 4201

tālr.: 64224737

e-pasts: vs@valmiera.edu.lv


Lietvedības sektretāre:

Sandra Pavloviča (202.kabinets)

tālr.: 64224237

e-pasts: sandra.pavlovica@valmiera.edu.lv


Garderobists-ēku dežurants:

tālr.: 22015919

Virtuve:

tālr.: 20003850

Valmieras sākumskolas rekvizīiti

Reģistrācijas Nr.: 90000043403

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

 • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255, AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018

 • norēķinu konts LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22

 • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X

 • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X

 • norēķinu konts LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS SEB Banka

Konta Nr.: LV70UNLA0050012188029

Ēdināšana – SIA “Kantīne B”

Reģistrācijas Nr.: 44102004917

Banka: AS Swedbank

konta Nr.: LV59HABA0001409049292