Valmieras sākumskola

Valmieras sieviešu ģimnāzija

Valmieras pamatskola

2008. gadā tiek ielikts jaunās ēkas pamatakmens

Valmieras sākumskola

Valmieras sākumskolas vēsture

Devīze:

Mācāmies darot!

 Vīzija:

Valmieras sākumskola ir Promethean izglītības izcilības centrs – bērniem un videi draudzīga, uz individuālu un kolektīvu

izaugsmi vērsta izglītības iestāde ilgtspējīgai attīstībai.

Valmieras sākumskolas logo

Valmieras sākumskolas karogs

Skolas pašvērtējums

PUBLISKOJAMĀ_DAĻA_Valmieras_sakumskolas_pasvertejums_2022.2023.docx.pdf

Skolas attīstības plāns

Faila IZGL-attistibas-plans-Valmieras-sakumskola-2024-2026.pdf kopija

Kontakti

Valmieras sākumskola

Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV – 4201

tālr.: 64224737

e-pasts: vs@valmiera.edu.lv 


Lietvedības sektretāre: 

Sandra Pavloviča (202.kabinets)

tālr.: 64224237

e-pasts: sandra.pavlovica@valmiera.edu.lv


Garderobists-ēku dežurants:

tālr.: 22015919

Virtuve:

tālr.: 20003850

Valmieras sākumskolas rekvizīiti

Reģistrācijas Nr.: 90000043403

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS SEB Banka

Konta Nr.: LV70UNLA0050012188029

 

Ēdināšana – SIA “Fristar”

Reģ.Nr.40003658252

A/S „Swedbank"

Konts: LV66 HABA 055 105 653 7607