Dokumenti

Skolas pašvērtējums

Valmieras sākumskolas pašnovērtējums ziņojums (Publiskojamā daļa)

Skolas attīstības plāns

Attīstības plāns 2024.‒2026. gadam

Iesniegumi

pieejami skolvadības sistēmā www.eklase.lv, autorizējoties ar vecāka paroli

Piekļūstamības paziņojums 

Valmieras sākumskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Valmieras sākumskolas tīmekļa vietni - www.vss.edu.lv 

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Valmieras sākumskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Attēliem, ilustrācijām utt. trūkst tekstuālā alternatīva, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.

Multimediju (video, audio) failiem nav pieejami titri un noraksti.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments ŠEIT.

Atsauksmēm un saziņai:

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: vs@valmiera.edu.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tālrunis: +37167686768

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010

Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 29. decembrī.