Projekti

PROJEKTS SAM 8.3.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

1. Robotikas nodarbības 1.-3.klašu izglītojamiem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Valmieras sākumskol’askolēniem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem skolēniem ir iespējas iesaistīties interešu izglītības programmā “Robotikas nodarbības 1.-3.klašu izglītojamajiem”.

2. ”Radošuma akadēmijas” nodarbības 1.-6. klašu izglītojamajiem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.12. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Valmieras sākumskolā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem skolēniem ir iespēja iesaistīties interešu izglītības programmā “”Radošuma akadēmijas” nodarbības 1.-6. klašu izglītojamajiem”.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta darbību īstenošanas laiks:

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta finansējums :

21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 • 18 398 598 EUR - ESF finansējums
 • 3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums
karjeras_pasakumu_plans-2017_18-2.pdf

EKOSKOLA

2016.gada 19.septembrī, pulksten 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 125 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57 skolas, kuru skaitā ar prieku, gandarījumu un lepnumu esam arī mēs – Valmieras sākumskola, ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.Ekoskolu jubilejas svinības Valmierā

relize-Ekoslolas-formuma.pdf

Transports.Vides kodekss. 2019./2020.m.g.

EcoDzejolisIlustrets (1).docx

Ekoskolas programmas dalībnieku - skolēnu izveidota prezentācija par Ekoskolu programmu, tās principiem.

Ekoskola-1.pdf

Projekts “Sporto visa klase”

Radīsim jaunu priekštatu par bērnu veselības priekšnoteikumiem ikvienam Latvijas skolēnam un viņu vecākiem. Šis nav projekts Olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu."

Žoržs Tikmers - projekta idejas autors

“Olimpiskās dienas 2019” vingrojumu komplekss

Raksts-par-atklāšanu-5-sezonu-Sp.v.kl_.-1.pdf

Projekts Pumpurs

Uzzini vairāk!

www.pumpurs.lv www.ikvd.gov.lv

Seko mums Facebook! www.facebook.lv/pumpurs.lv

Projekta biroja kontakti: pmp@ikvd.gov.lv

tālr. 28684847, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050

Projekta mērķis

mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Iesaistītie — 80 % Latvijas pašvaldību, 614 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes. Ilgtermiņa ieguvums - atbalstoša skolas vide.

Darbības laiks — 2017.—2022. gads.

Projektu īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKI

SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI

 • bieži slimo
 • ĪpaÅ¡as vajadzÄ«bas
 • slims tuvinieks
 • grÅ«tniecÄ«ba/mazs bērns
 • laulÄ«ba/attiecÄ«bas
 • atkarÄ«ba

AR MĀCĪBĀM/SKOLAS VIDI SAISTĪTI RISKI

 • neattaisnoti mācÄ«bu kavējumi
 • grÅ«tÄ«bas mācÄ«bās
 • konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem
 • vardarbÄ«ba

EKONOMISKIE RISKI

 • apgrÅ«tināta nokļūšana uz skolu
 • vau materiālie apstākļi
 • mājās nav pieejas internetam
 • pienākumi mājās, kas traucē mācÄ«bām

AR ĢIMENI SAISTĪTI RISKI

 • vecāki ilgstošā prombÅ«tnē
 • pieskata brāli/māsu
 • vecākiem atkarÄ«ba
 • konflikti/vardarbÄ«ba Ä£imenē
 • vecāki nepietiekami atbalsta/
 • pārlieku iesaistās

Projekts ERASMUS+