Eko skola

Ekoskola - nākotnes skola!

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas, brīvi piemērojamas un efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā – tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar visām mācību jomām, nostiprina 21. gs. caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Būtiski, ka procesā tiek iesaistīti ne tikai skolas pārstāvji, bet arī apkārtējā sabiedrība, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.