Novembris 2020

Stāstnieks Jēkabs Bauskis

Stāstnieks! Tas skan cēli, droši un mazliet noslēpumaini. Tieši tas ir nepieciešams, lai būtu īsts stāstnieks, un mūsu skolā tāds ir. Prieks par talantīgu jaunieti, kurš uzstājas klasē, bagātina pasākumus skolā, piedalās konkursos, plūcot laurus ne tikai novadā, bet arī valstī. 4.c klases skolnieks Jēkabs Bauskis šoruden piedalījās XXIV stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2020”, izcīnot tiesības uzstāties finālā, kas norisinājās līdz 30.novembrim video formātā, un tajā piedalījās ap 300 dalībnieku. 5.decembrī tiešsaistes pasākumā, tika pasludināts, ka Jēkabs ir izcīnījis augstāko novērtējumu – stāstnieka titulu.

Tagad jāturpina labi iesāktais sadarbībā ar skolotāju Kristīni Švalbi, kura Jēkabu iedrošina, atbalsta, un pieskata visus kalendārus, lai darbs tiktu izdarīts laikā, piesaistot palīgus video veidošanā pareizā formāta un tērpa izvēlē. Jāsaka, viņi abi ir labi aktieri, iespējams, šī saskaņa veicina lauru plūkšanu.

Paldies sakām Jēkaba ģimenei par talanta spodrināšanu un nopietno interesi bērna attīstībā.

Pasaules diktāts latviešu valodā

Novembra sākumā Latvijā tiek rakstīts Pasaules diktāts latviešu valodā. Šogad sesto reizi. Arī Valmieras sākumskolā jau ceturto gadu skolēni raksta savu diktātu latviešu valodā. Šajā gadā notikums bija daudz īpašāks, jo pasākumu rīkojām kopā ar Jura Neikena Dikļu pamatskolu, sadarbībā ar logopēdi Montu Siliņu. Katra klase izvēlējās vai izlozēja dalībniekus, jo noteiktie ierobežojumi darīja savu.

Rakstījām vienotu diktātu uz vienādām veidlapām abās skolās. Kad darbs paveikts, diktāti ceļoja no Valmieras uz Dikļiem un no Dikļiem uz Valmieru vērtēšanai. Lielais paziņojums par uzvarētājiem katrā klašu grupā tika saņemts pirms pašiem Latvijas svētkiem.

Prieks sadarboties arī attālināti. Nākamgad turpināsim, jo rakstīt latviski katram jāprot ļoti labi un pareizi.

Jauna sportiskā aktivitāte

Valmieras sākumskolā

“Mani darbi – sportošana Latvijai”

Šogad Valmieras sākumskolā par godu Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienas 102 svinībām notika spēka vingrinājumu sacensības pa klašu grupām (ņemot vērā visus piesardzības pasākumus). Sacensības notika 4 dažādās spēka disciplīnās:

  1. Karoga skrējiens – pretstafetes veidā skolēni izpētīja, cik viegli vai tomēr grūti ir noturēt karogu? Vai skrienot tas arī plīvo? Kā turēt to, lai audums nepieskartos zemei. Nemaz nebija tik viegli. Bija klases , kas karoga skrējiena laikā uzmundrināja ar saucieniem savus klases biedrus. Citās klasēs skrējienu pavadīja patriotiskie uzsaucieni: “Latvija! Latvija…”

  2. Vardes lēciens – skolēni lēca tāllēkšanu no vietas, stājoties iepriekšējā lēcēja pēdās un turpinot lēcienu uz priekšu. Katrs lēciena centimetrs deva artavu kopējā klases rezultātā.

  3. Lielais lidojums – pildbumbas 1 kg vai 2 kg mešana tālumā, balstā uz ceļgaliem. Bija skolēni, kam pildbumba lidoja vareni tālu un bija skolēni, kas to pamēģināja savam priekam.

  4. Es turos – pie stieņa, turot rokas virstvērienā un zodu virs stieņa. Šis bija visgrūtākais uzdevums. Par mēģinājumu – 1 punkts, par katrām 10 sekundēm – katrs nākamais punkts. Viens otrs skolēns bija pārsteigts par to, kas ir magnēzija pulveris, cits bija pārsteigts par muskuļu saspringumu un nelielām sāpēm muskuļos nākamajā dienā.

  5. Armreslings – bija klases, kas iepazinās ar pamatnoteikumiem šajā sporta veidā un pielāgotos apstākļos to izmēģināja. Bija arī meitenes, kas vinnēja savus klases biedrus – augumā raženākus par sevi puišus. Skolēni mācījās arī paši būt par tiesnešiem šajā aktivitātē.

Uzrādītie rezultāti tika apkopoti klašu tabulās, ņemot vērā arī aktivitātē piedalījušos skolēnu skaitu. Vietas netika uzrādītas, bet ieskatoties kopvērtējumos var izpētīt, kuras klases aktivitātes padevās vislabāk.

Klase saņēma pateicību par dalību sacensībās un individuālo klases rezultāta ierakstu.

Informāciju sagatavoja sporta skolotājas

Vārdi, likumi un ikdienas dzīve

Latviešu valoda – no malas varētu likties, ka sauss un neinteresants mācību priekšmets, bet tikai ne pie skolotājas Sanitas Tauriņas, kur uzdevums papildina uzdevumu ar jauniem nosacījumiem, jāvērtē gan pašam sevi, gan jāuzklausa skolotājas vērtējums un sevi var izaicināt, darbojoties uz interaktīvās tāfeles. Neskaitāmas reizes var pārliecināties, ka latviešu valodas likumus un zināšanas var veiksmīgi sasaistīt ar dzīvi un interesantiem notikumiem tā, ka stunda paiet nemanot. Sistēma – tā ir skolotājas Sanitas panākumu atslēga. Gadiem krāta, uzlabota, mācīta un veidota, slīpēta un pulēta gan akadēmisko zināšanu nodošanā skolēniem, gan veidojot sadarbību ar vecākiem, esot audzinātājas statusā. Latviešu valoda bez likumu zināšanas nav iedomājama, ja vēlamies to lietot labā līmenī, bet, ja skolotāja piedāvā to iegaumēt teatrālā veidā: “strops, lācis, medus, vista, pīle, zoss”, tad ir ne tikai interesantāk un sulīgāk, bet likums pats ieguļas prātā. Apbrīnojama ir skolotājas stundas temata pievienošana dzīves situācijām. Nu, piemēram, ja deklinācijas šķiet garlaicīga lieta, tad filma par lūšiem ir izcila un baudāma. Vārdu krājums un valodas bagātināšana ir viens no latviešu valodas un literatūras stundu uzdevumiem. Mēģiniet pareizi izlasīt, ātri un precīzi pateikt “pušķausainie”…un kas ir parenhimatozie orgāni? Ne to vien apgūst skolēni latviešu valodas un literatūras stundās, kurās darbīgs troksnis mijas ar uzmanības klusumu, čukstus izteiktiem jautājumiem un korektiem skolotājas paskaidrojumiem. Valoda, skolēni un viņu vecāki ir ieguvēji, jo zina skolotāju Sanitu Tauriņu.

Ar profesijām var iepazīties arī caur spēlēm

Lai paplašinātu skolēnu zināšanas, izpratni un interesi par Latvijā zināmiem cilvēkiem, viņu nodarbošanos, profesiju un amatu no 11.11-18.11. skolēniem bija iespēja piedalīties konkursā, spēlē-viktorīnā “Latvijas personību profesijas.”

Katrai klašu grupai tika izsūtīta pieeja spēlei un tad atlika pārbaudīt savās zināšanas, erudīciju un atjautību.

Noteikumi bija pavisam vienkārši, ievadot savu vārdu, uzvārdu un klasi, bija pēc iepsējas ātrāk un precīzāk jāatbil uz 31 jautājumu. Skolēni sacentās tikai savā klašu grupā. Rezulltāti tikai apkopoti un 1.-3. vietas ieguvēji tika pie diplomiem un balvām, bet pārējie skolēni ieguva veicināšanas balviņas par piedalīšanos. Spēle bija izdevusies, jo tajā piedalījās skolēni no 1.-6. klasei. Kāds 1. klases skolnieks man jautāja: “Skolotāj, vai zināt kāda profesija ir mūsu prezidentam?” “Tiesnesis!” viņš lepni atteica, pat nesagaidījis manu atbildi.

Par balvām visi bija ļoti pārsteigti un bija liels prieks dzirdēt katrā klasē pa kādam:”Wow, tas bija to vērts!”

Arī klašu audzinātāji atzina, ka spēle ļāvusi skolēniem ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, bet mazāko klašu skolēniem būt kopā ar ģimeni un rast atbildes uz jautājumiem. Liels prieks par aktīviem skolēniem un viņu vecākiem, tas liecina, ka šāda veida aktivitāte būs jāatkārto!


Liels paldies par atbalstu un balvām Valmieras sākumskolas Vecāku padomes pārstāvei Karīnai Bērziņai un viņas komandai:

Valmieras pilsētas pāšvaldībai,

Valsts Policijai,

Sadales tīkliem,

Smukumi,

Mazais ābols,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram,

Vidzemes Augstskolai,

SIA Nocticus.

Informāciju sagatavoja Jana Štrāle, Valmieras sākumskolas PKK“Latvijai 102”

Ar sirsnību un patriotismu tiek izdzīvots novembra laiks skolā. Šajā mācību gadā katra klase īpaši rūpējās, lai latviskums un svinīgums ienāktu katrā telpā. Kolektīvi īpaši centās radīt svētku noskaņu, dekorējot un sapošot savu mājvietu – savu klases telpu. Kā vienmēr – ideju pārpārēm daudz un dažādas: gan katram īpaši rotāta sveiciena rociņa, gan latviskas sirsniņas, dzeja, tautiski raksti, un pat Latvijas karogs! Un cauri visiem gaiteņiem vijas rakstu josla, kuras tapšanā piedalījies gandrīz katrs skolēns. Svētku svinēšana arī īpaša: ar kopīgu sveču karogu amfiteātrī un skolas biedru sarūpētu video koncertu katram savā klasē (šeit). Paldies radošajai pedagogu komandai par idejām un darbu, lai visiem kopā būtu svētki, latviska sajūta ar patriotisms sirdī. Daudz laimes, Latvija!

Valsts svētku priekšnojautās …

Gaidot Latvijas valsts svētkus, 3. klases saposa savu korpusu. Šogad kā dekori tika izmantoti lietussargi valsts karoga krāsās.

Katras klases skolēni sacerēja un rakstīja dzejoļus par godu Latvijai. Skolēni savu uzrakstīto dzejoli arī ilustrēja. Dzejoļos tika pieminētas ģimeniskās vērtības, apdzejots Latvijas dabas skaistums, apjūsmota Latvijas valsts.

Tapa labāko vizuālās mākslas un mājturības radošo darbu izstāde. Radošajos darbos var redzēt skolēnu pacietību, iztēli, pašizpausmi, krāsu izjūtu un savu pasaules redzējumu.

Skolas dekorēšanai tapa latvju raksti, no kuriem skolēni veidoja jostu. Skolēni ar gandarījumu un lepnumu veica šo darbu.

Skolēni tikai aicināti sarūpēt izstādei suvenīrus, priekšmetus ar Latvijas simboliem. Ar patriotiskām izjūtām skolēni savus darbus izlika kopējā izstādē. Visi nedēļu skolēni varēja priecāties par dažādu lietu daudzveidību – svecītes, piekariņi, rotas, krūzītes, somas, karodziņi, apģērbi un josta ar tautiskajiem elementiem. Daži darbi tapa speciāli izstādei – Latvijas kontūras dažādās tehnikās.

Prieks un gandarījums par skolēnu atsaucību un ieinteresētību!

Lai visiem skaisti un mierīgi Latvijas valsts svētki!

3. klašu audzinātājas

“Drosme. Varonība. Pateicība.”

“Drosme. Varonība. Pateicība.” Tā iesākas vēstures stunda 6.klasē. Laikam precīzāku, patriotiskāku un atbilstošāku tēmu Latvijas svētku mēnesī pat grūti iedomāties. Ir arī intriga, gaidas un neliels noslēpums: uz stundu skolēni aicināti ņemt līdzi svecīti. Visi paņēmuši. Stundu vada “Gada valmierietis 2018” balvas ieguvēja skolotāja Ineta Amoliņa. Pēc neliela ievada visi kopā dodas uz Skolnieku rotas piemiņas vietu.

Skolotājas Inetas emocionālais stāstījums, domāju, paliks prātā ikvienam. Katrs izvērtēs, vai 12, 13 gados būtu gatavs doties īstā karā, kādas priekšrocības ir, dzīvojot miera apstākļos. Stundas turpinājumā klasē skolēni aktīvi diskutē, kas viņuprāt ir drosme, varonība, vai katram jābūt pateicīgam, kas ir īsts varonis.

Izvērtējot savu darbu, skolotāja Ineta Amoliņa saka: “Gods kalpot un darīt darbu, kas patīk un aizrauj.”

Āra izglītības diena

2020.gada 5.novembrī notika Āra izglītības diena (Outdoor classroom day). Šī gada tēma “Visvairāk man patīk būt ārā”. Domājot par bērnu veselību un svaiga gaisa labvēlīgu ietekmi uz organismu un attīstību, Valmieras sākumskolas skolotāji ar saviem skolēniem, atzīmējot sevi Pasaules lielajā kartē https://outdoorclassroomday.com/, aktīvi darbojās, veicot radošus, labus uzdevumus ārā. Smidzinošais lietus un vējiņš netraucēja, pa laikam iespīdēja kāds gaidīts saules stars, un, aktīvi kustoties, krājās zināšanas.

2.d klase ar skolotāju Helgu Mezīti devās medībās. Ne šadās tādās, bet “Lietvārdu medībās”. Samedīts bija daudz, noformēts skaisti.

3.klases ar skolotājām Baibu Siliņu, Elitu Tomsoni, Rutu Dambi, Mārīti Saulīti daudz mērīja, mērījumus apkopojot diagrammās un tabulās, kā arī izvēlējās koku lapas, lai veidotu gleznas.

4.c klase ar skolotāju Kristīni Švalbi baudīja rudens lapu priekus, domājot par Latviju, sūtot tai sveicienus.

Visi ir ieguvēji: emocijas, sadarbība, kopā būšana un prieks par paveikto. Varbūt biežāk iziet ārā?

KARJERAS NEDĒĻA VALMIERAS SĀKUMSKOLĀ

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla – skaisti un svarīgi skan, varbūt pat mazliet sarežģīti. Jā, nekas vienkāršs tas nav, bet aizraujošs un interesants process gan. Skolotāja Silva Buliņa vizuālās mākslas klasē ir īsta māksliniece. Parasta tāfele, pārtapusi par dizaina elementu, aiz priekškara sevī slēpj pašvērtēšanas uzdevumu un papildina stundas tēmu “Abstraktā māksla”. Īsts meistarstiķis. Telpas sajūtas un skolotāja Silva ir papildinājums viens otram. Tā ir radoša darbnīca, kas ik uz soļa liek sajust mākslu. Skapī, plauktos, uz grīdas, pie sienas ir māksla – dažāda, interesanta, kvalitatīva. Skolotāja jūt skolēnus, viņu noskaņojumu. Viņa spēj iedvesmot, atrast darba veidus, kas uzrunā jauniešus. Kad paskrējušas 40 minūtes, skolēni atzīst, ka ātri…un gribas vēl palikt, baudot procesu.

Plenērs jeb gleznošana brīvā dabā

“plenērs” - gleznošana brīvā dabā, atspoguļojot krāsās gaisa un gaismas mijiedarbību; dabas mākslinieciska studēšana ārpus mākslinieka darbnīcas.

Valmieras sākumskolas skolēni apguva šo gleznošanas žanru. Sākumā skolēni ar telefonu fokusē noteiktu ainavu, ar noteikumu, ka ainavā jābūt vismaz vienam kokam, un tad zīmē skici. Skolēni mācās pārnest attēlu uz lapas, izmantojot realitāti un telefona attēlu, mācās sameklēt vietu savai, individuālai ainavai, ko paši varētu uzskicēt.

KUR SLĒPJAS SUPERSPĒKS?

Vai Tu zināji, ka auzas ir viena no senākajām labībām un, ka vērtīgās barības vielas un vitamīni tajā palīdz mūsu organismam būt veselam, stipram un enerģiskam? To un vēl daudz ko noderīgu par graudaugiem 1. c klases skolēni uzzināja, piedaloties Putras programmā 2020.

Mūsu labo darbu nedēļa sākās pēc brīvlaika, kad mājās tika cītīgi palīdzēts vecākiem dažādos darbiņos. Čaklie palīgi mazgāja traukus, uzkopa māju, pat palīdzēja cept picu, gatavot kūku un uzkodas. Mums kopīgi tapa “Labo darbu spainītis”, kurā, tieši tāpat tāpat kā ūdens lāsītes, cieši cits pie cita krājās paveiktie darbi katra skolēna mājās.

Klase piedalījās Superputras stundā, kuras laikā noskatījās prezentāciju par auzu graudiem. Skolēni uzzināja vēl nedzirdētas lietas par it kā visiem labi zināmo - auzu putru.

Skolā, pirmo klašu korpusā, centāmies organizēt kopīgas rotaļas starpbrīžos. Ticiet man, tas bija jautri! Kopīgi tika izspēlētas tādas rotaļas, kā “Trikata- trakata”, “Dzīvās skulptūras”, “Karstais kartupelis” u.c. Mums pat tapa jauna versija rotaļai “Namiņš deg”.

Nedēļas noslēgumā klasē tapa kopīga “superputra” un skolēni ieguva pārsteiguma balviņas par cītīgo piedalīšanos Putras programmā.

1.c klases skolēni nonāca pie vērtīgas atziņas, ka superspēks slēpjas ne tikai auzu graudiņā, bet arī katrā no mums!

Informāciju sagatavoja 1. c klases audzinātāja Iveta Lapiņa

Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumu pastiprināšanos valstī, aicinām jo īpaši apzinīgi ievērot piesardzības pasākumus skolā:

  • Mazgāt rokas, saudzīgi lietojot higiēnas piederumus, distancēties.

  • Atrasties savas klases korpusā un doties uz stundu tikai pa norādīto ceļu bez citu korpusu šķērsošanas.

  • Saskaņojot ar skolotāju, drīkst izmantot starpbrīžu aktivitātes savā korpusā.

Klases ballītes un saviesīgie pasākumi pagaidām tiek atcelti. Mācības un konsultācijas notiek pēc visiem zināma saraksta (👩‍🏫 Mācības ).

Interešu izglītības pulciņi notiek pēc jaunā grafika (🎨 Interešu izglītība ).

Aicinām aktīvi lietot saziņu un informācijas apmaiņu www.eklase.lv , lai sekotu līdzi notiekošajam skolā. Pārbaudiet, vai atceraties savu Google kontu paroles un protat izmantot tehnoloģijas mācību procesā. Ja nepieciešama informācija, jautājiet audzinātājai!

Spēļu rīts 4.c klasē

Šis rīts Valmieras sākumskolas 4.c klases bērniem sākās ne tikai izzinoši un attīstoši, bet arī draudzīgi un saliedējoši. Skolas lielajā zālē bērni spēlēja dažādas galda spēles.

Kā atzina paši bērni, tad galda spēles viņiem sniedz prieku. Tās ir aizraujošas un dod iespēju arī lietderīgi pavadīt laiku ar klasesbiedriem.

Spēlēt dažādas galda spēles ir ļoti svarīgi, jo bērni šādā veidā attīsta savas sociālās prasmes, iemācās uzvarēt un zaudēt, mācās izprast dažādus noteikumus, stiprina savstarpējās attiecības un attīsta intelektu.

Informāciju sagatavoja 4.c klases audzinātāja Kristīne Švalbe

Lai tavu ikdienas mācīšanos padarītu vienkāršāku, gan saziņā ar skolotāju, gan veidojot pastāvīgos darbus, tev ir savs Google konts. Šo kontu varēsi izmantot rakstot epastus skolotājai vai klasesbiedriem, veidojot dokumentus vai aizpildot skolotāju sūtītos (neiztraucoties par saglabāšanu), izmantojot Google Classroom iespējas, kuras tev piedāvās skolotāji un piedaloties tiešsaistes tikšanās reizēs (Google Meet).

Google tehnoloģijas atvieglo mācību procesu un padara to pieejamāku! Ieskaties lietošanas instrukcijā!

Informācija par Valmieras sākumskolas interešu izglītību laika posmā no 26.10.-06.11.

Informēju attālināti intereses.pdf

Vēsturisks ieskats Ģīmes upes dabas takā

Katru rudeni vēstures stundas notiek izzinošā dabas takā, kurā iespējams uzzināt stāstus par komponistu Jāzepu Vītolu, kurš uzrakstījis skaņdarbu Valmierai- Valmieras suvenīrs, bijis kaislīgs dabas vērotājs un makšķernieks. Savā dzīvoklī rūpējās par runājošu papagaili, kas prata pateikt- Dievs, svētī Latviju. Vidzemē tika izveidota ornitologu biedrība, aktīvi tās dalībnieki bija vācu muižnieki, jo putnu izbāzeņu veidošana izmaksāja lielas summas, tos veda uz konferencēm kā uzskates līdzekļus, kas notika lielākajās Eiropas pilsētās. Pārgājiena laikā var noskaidrot par Valmieras minerālūdens izcelsmi un garšu īpatnībām.

Vēstures stundas Valmieras muzejā

Vēstures izpratne sākas ar vēstures avotu apzināšanu. Stundās apguvām teoriju, bet par arheologa profesiju plašāku informāciju ieguvām Valmieras muzejā, pedagoģiskās programmas “Arheologa stāsts” laikā. Apskatījām muzeja ekspozīciju, kurā redzējām akmens laikmeta darba rīkus- kaltus, īlenus, cirvjus, adatas, kas veidoti no akmens un kaula. Dzirdējām stāstu par pirmajiem iedzīvotājiem pie Burtnieku ezera. Katru gadu ezera krastā notiek arheoloģiskie izrakumi. Stundas turpinājumā paši kļuvām par pētniekiem, jo bija jāatpazīst un jāapraksta dažādi priekšmeti un to detaļas.

Izstāsti mantojumu

Katram cilvēkam, ģimenei un lietām ir savs stāsts. Stāsti tiek glabāti muzejos, arhīvos un dzimtās. Reizēm par atsevišķām lietām mēs neko nezinām, bet sarunu laikā noskaidrojam interesantus notikumus, faktus un leģendas par priekšmetiem, kas glabājas mājas bēniņos, kastītēs un somās. Vēstures stundā ir iespējams lietas parādīt un stāstus pastāstīt klases biedriem un skolotājiem. Šogad dzirdējām atmiņas par grāmatām, medaļām, rotas lietām, rotaļlietām, fotogrāfijām un sudraba karotītēm. Tā bija iespēja uzzināt Latvijas vēsturi un cilvēku nozīmi dažādos vēstures notikumos.

Vēstures skolotāja Ineta Amoliņa

Bibliotekārās stundas

Mācību stundas

Dzejas stundas

Aktualitātes bibliotēkā 2020./2021.m.g.

Ar rudenīgiem vējiem un krāsaino lapu virpuļiem rit skolēnu brīvdienas. Vēl piektdien kāds lasītgribētājs bija ieskrējis bibliotēkā, lai paņemtu interesantu grāmatu brīvajām dienām.

Šajos divos nepilnajos mēnešos bibliotēkā aktivitāšu nav trūcis. Kā katru gadu septembra mēnesī 1. klašu skolēni tiek iepazīstināti ar plašo bibliotēkas piedāvājumu un, protams, arī izmantošanas noteikumiem. Pagaidām pirmklasnieki ir čakli lasītāji, jo daži jau būs izlasījuši Bērnu žūrijā iekļautās grāmatas. Skolotāja Iveta Lapiņa kopā ar savējiem saviem skolēniem divas no tām lasījusi kopā, pēc tam kopīgi pārrunājot.

Uzsākot šo mācību gadu, mūsu ikdiena ir citādāka. Ievērojot visus piesardzības noteikumus, bibliotēkas apmeklējumus virzām pa klašu grupām.

Mācību gada iesākumā vairākās klasēs jau notikušas bibliotekārās stundas. Ņemot vērā, ka tehnoloģijas mums piedāvā tik daudz informācijas, prasmes meklēt vajadzīgos materiālus enciklopēdijās un uzziņu krājumos ir tikpat svarīgas.

Mūsu bibliotēkas plašās telpas un grāmatu resursi ir labs palīgs skolotājiem, lai mācību stundas veidotu daudzveidīgas un interesantas, un materiālus izmantotu uz vietas.

Dzejas stundās vārds iedarbojas emocionālāk, ja to papildina mūzika, un mūsu skolas bibliotēkā ir savs instruments – klavieres. Šogad septembris bija īsts dzejas mēnesis. Skolēni lasīja dažādu autoru dzejoļus, kā arī sacerēja tos paši. Lielākais prieks ir par to, ka gandrīz katrā klasē ir skolēni, kuri prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tādēļ starp dzejas lasījumiem skanēja gan klavieres, gan ģitāras, gan pat ģitāru un klarnešu dueti. 4.C klasē pie klavierēm sēdās arī skolotāja Kristīne, un tad stunda izvērtās vēl skanīgāka. Gribu teikt lielu paldies 4. – 6. klašu latviešu valodas skolotājām par sadarbību dzejas stundu organizēšanā.

Cerams, ka šie lasījumi kādu būs iedvesmojuši rakstīt pašam, jo februāra mēnesī parasti bibliotēkā notiek Jauno autoru vakars. Iepriekšējā mācību gada absolventes Evas Viļumsones dzejolis jau iekļauts jaunajā ikgadējā dzejas izlasē “Garā pupa”.

Skolas bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha