marts

Pilsētas metodiķis Valmieras sākumskolā

Vai tā ir darbdiena, vasara vai brīvlaika diena, viņai vienmēr ir pilna galva ar idejām. Idejas nav vienkāršas, tās ir detalizētas, apsvērtas un pamatotas. Darba plānošana notiek nepārtraukti, ar skatu tālu uz priekšu. Darbs klasē ir ar augstu pievienoto vērtību. Ielūkojoties stundu darbā, varētu likties, ka klasē mācās tikai skolēni ar augstiem sasniegumiem. Tur katram ir savs darbs, paveicams uzdevums un reāls, izdarāms risinājums. Uzdevumu veidi ir nesaskaitāmi: gan individuāli veicami, gan strādājot pāros vai “centriņos”. Un kur nu vēl “izejas biļetes”, atgādnes un veiksmīgi špikerīši uz katras klases sienas, aizpildot katru mazāko laukumiņu ar lielu jēgu. Jā, tas ir klasē, kurā dzīvo Egons, pūce no Vācijas, un tā ir skolotāja Helga Mezīte, kuras pienākums un sirdslieta ir arī sākumskolas metodiķis Valmieras pilsētā.

Attālinātais mācīšanās process ienes savas korekcijas un mācīšanās veidu maiņu, bet darba intensitāte ap Helgu nemainās, tā ir augsta, dinamiska un kvalitatīva. Jau vairāki semināri skolotājiem, kuros dominē praktiski piemēri, vērtīgas skolotāju idejas darbam, kuras var izmantot jau nākamajā mācību dienā, tieši tas, kas nepieciešams skolotājiem. 2. un 3.klašu pedagogi dalījās pieredzē. Tika aptverts plašs mācību priekšmetu klāsts. Un pievienotā vērtība, ka skolotāju skats ir tik tālredzīgs, ko prasa arī jaunā pieeja kompetencēs balstītā izglītībā, ir tā, ka viena mācību priekšmeta idejas var izmantot citā mācību priekšmetā. Kaut vai lieliskie piemēri mūzikas stundām labi atrod vietu gan latviešu valodā, matemātikā, gan kustību pauzēs. Tāpat prieks par labām idejām mājturībā un tehnoloģijās un dabaszinībās, kuras var izmantot arī atbalsta personāla speciālisti.

Šādas tikšanās ir gaidītas. Tiklīdz e-pastā ierodas saite par pieslēgšanos tikšanās reizei, sākas gaidīšanas svētki. “Mazajiem” skolotājiem, strādājot 1. – 3.klasēs, ir par ko jēgpilni parunāt. Helga skolotājus iesaistījusi arī vērtīgā sākumskolas un pirmsskolas sadarbībā. Pārrunājamo jautājumu netrūkst, lai bērnu attīstība gan bērnu dārziņos, gan skolā notiktu ar vērtīgu dinamiku.

Pietrūkst zināšanu par jaunievedumiem priekšmeta mācīšanā, nepieciešamas idejas, kā veidot pārbaudes darbu uzdevumus 4 līmeņos, vēlies uzlabot sadarbību ar vecākiem, gribi noskaidrot, kā strādāt integrēti? Atslēgas vārds ir – Helga, skolotāja Helga Mezīte, kuras darbs gan klasē, gan skolā ir neatsverams un pateicību pelnošs.

Daba un dabas vērtības Valmierā

25.-26. martā Valmieras sākumskolas 5.-6. klašu skolēni tikās attālinātā nodarbībā “Valmieras daba un dabas vērtības,” kuru vadīja Līga Bieziņa, sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Šajā nodarbībā iepazinām Valmieru, Valmieras teritoriju un uzzinājām, ka to veido apstādījumu un dabas teritorijas, aizsargājamās dabas teritorijas, pašvaldības veidotas dabas teritorijas, aizsargājamie dabas pieminekļi, īpaši aizsargājami meža iecirkņi, aizsargājami koki-dižkoki. Uzzinājām ar dabas skaitīšanas aktivitāti un iegūtajiem rezultātiem Valmierā.

Visas nodarbības garumā skolēniem bija karjeras izglītības uzdevums- uz lapas pierakstīt stāstījumā pieminētās profesijas un viņa pienākumi., pareizo atbilžu autori piedalās Līgas sarūpēto balvu izlozē.

Nodarbības noslēgumā Līga ieteica Zemes stundai atbilstošu maršutu “Vecpilsētas dižkoku ēnā” (ar maršutu var iepazīties informācijas centra mājalapā visit.valmiera.lv) “Zemes stunda 2021” organizē organizācija Pasaules Dabas fonds.

Paldies Līgai par atsaucību un visiem skolēniem par piedalīšanos.

Informāciju sagatavoja: Jana Štrāle, Valmieras sākumskolas PKK

Valmieras sākumskolas sprīdīši

5. klases skolēni literatūrā pēc lugas „Sprīdītis” izlasīšanas iejutās mākslinieka-grāmatas vāka veidotāja lomā. Uzdevums bija nofotografēt bildi ārvidē, kura tiktu izmantota kā grāmatas „Sprīdītis” vāks. Neskatoties uz to, ka visus pārsteidza sniega uzkrišana, skolēnu izdoma patiešām iepriecināja. Jā, un kurš gan ir teicis, ka doties pasaulē laimi meklēt var tikai vasarā…

Sanita Tauriņa

3.D klases eksperimenti ar Gaisu

Jau pagājis kārtējais mēnesis sadarbībā ar Skudru Urdu. Marta mēnesī bija iespēja darboties, eksperimentēt ar Gaisu. Bērni ar aizrautību un smaidu sejā veica dažādos uzdevumus, jo bija iespēja uzpūst balonu nedaudz savādāk. Variants ar gaisu ūdens glāzē, kurā ievietotā salvete nepaliek slapja, dažos skolēnos radīja izbrīnu.

Skatoties izveidoto kopīgo video, tika dots uzdevums – atpazīsti klases biedru. Tas arī izdevās! Prieks, ka bērni zina savus tuvākos draugus klasē.

Liels PALDIES 3.Dklases bērnu vecākiem par atbalstu šāda veida uzdevumu pildīšanā! Darbojamies kopā!

3.D klases audzinātāja Mārīte Saulīte

🦘Ķengurs 2021🦘

25.martā Valmieras sākumskolā starptautiskajā matemātikas konkursā piedalās 86 matemātiķi. Vēlam veiksmi! 🦘


esi aktīvs! Balso par "VS faktora" skatītāju simpātiju

Marta mēnesī Valmieras sākumskolā norisinās “VS faktors” konkurss attālināti. Konkursa mērķis ir dažādu klašu skolēniem rast iespēju parādīt savu talantu vai hobiju plašākas auditorijas priekšā, atrast jaunus skatuves talantus, veicināt skolēnu radošo pašizpausmi un apzināt skolēnu hobijus un talantus.

Konkursa dalībniekus vērtēs kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūrijā būs profesionāls mūziķis, skolotāju kolektīva pārstāvis, 2 skolēnu kolektīva pārstāvji. Maksimālais punktu skaits, izpildot visus vērtēšanas kritērijus, – 60 punkti.

Konkursa laikā”, balsojot, tiks noskaidrota arī „skatītāju simpātija”. Katram konkursa skatītājam tiks piešķirta 1 balss. Šeit NOBALSO par savu SIMPĀTIJU, novērtējot katru ar sirsniņu līdz 31.martam:

Rezultāti tiks paziņoti 1.aprīlī!

Esi aktīvs balsotājs, atbalsti savējos! ❤️3.d Cepuru klases stunda

Tulīt tulīt jau būs ilgi kārotais un pelnītais pavasara skolēnu brīvlaiks Tas jau klauvē mums visiem pie durvīm. Mācoties attālināti, mēs visi esam noguruši skatīties ilgu laika posmu zilajā ekrānā. Reizēm jau pat negribas. Lai uzmundrinātu viens otru un pats sevi, 3.D klases skolēni šo marta nedēļu pirms brīvlaika, uzsāka ar cepuru klases stundu. Bija interesanti vērot sevi ekrānā ar cepuri galvā, kā arī paskatīties uz draugiem. Tas nekas, ka nesatiekamies klasē. Vismaz šādi varam kādu reizi jautroties, likt sev un citiem pasmaidīt!

Novēlam visiem skolas biedriem - izturību!

3.D klases skolēni un audzinātāja Mārīte Saulīte


3.b klases ballīte

Jau pirms kāda laika 3.b klases skolēni bija iespringuši par gaidāmajiem diagnosticējošiem darbiem latviešu valodā un matemātikā. Kad diagnostikas darbi uzrakstīti un cītīgi līdz pavasara brīvdienām pastrādāts, noteikti bijām pelnījuši atpūtu jeb klases ballīti.

Izlēmām klases ballīti rīkot Google Classroom tiešsaistē. Paldies Amandai un Otto par spēlēm. Bija padomāts gan par āķīgiem atjautības uzdevumiem, gan vārdu un attēlu spēlēm, deju ritmiem un kustībām, protams, neizpalika arī katra sarūpēts cienasts.

Prieks par katra skolēna dalību šajā pasākumā, un prieks par Magnusu, kurš ātri noreaģēja , uzliekot filmiņu laikā, kad skolotājas datora mikrofons saniķojās.

Lai kādi arī būtu apstākļi, galvenais ir noskaņojums un attieksme. 3.b klases skolēni prot gan strādāt, gan arī atpūsties attālināti.

Ar nepacietību gaidām nākamo ballīti.

3.b klases audzinātāja Aiga Vimba

VELOSIPEDI.mp4

Radošie darbi dabaszinībās

Katram materiālam ir savas īpašības - kokam, plastmasai, stiklam, metālam utt.

Dabaszinības stundās 3. klašu skolēni izpētīja materiālu īpašības. Uzzināja, ka materiāls var būt izturīgs, elastīgs, trausls, ciets utt. Noskaidroja, kuri ir dabas izcelsmes materiāli, kuri sintētiskie materiāli.

Zinot materiālu īpašības, skolēni veidoja velosipēdu.

Veidojot velosipēdu, skolēni ievēroja darba kritērijus:

1. Izmanto trīs un vairāk materiālus!

2. Detaļas rūpīgi savieno!

3. Ievēro drošību un darba kultūru!

4. Esi radošs!


Paldies par radošajiem darbiem!


Dabaszinību skolotājas Baiba Siliņa un Mārīte Saulīte

valmieras sākumskolas Runas konkursa laureāti

Februāra un marta mēnesī ikviens Valmieras sākumskolas audzēknis tika aicināts piedalīties skatuves runas konkursā, kuras mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

Tā kā mēs nevaram tikties klātienē, dalībniekiem bija jānofilmē savs priekšnesums, kuru izvērtēja mūsu skolas žūrija: Sarmīte Rozenbaha, Ingūna Zagorska, Gunita Eksto un Diāna Rudzīte. Žūrija novērtēja skatuves runas kultūru un to kā runātājs spēj stāstu klausītājam likt redzēt, dzirdēt un saprast.

Liels prieks par lielo atsaucību, dalību šajā konkursā. PALDIES visiem par dalību!DEJO 3a.mp4

Spēle Gudrinieks

10. martā 3. a klase piedalījās spēlē GUDRINIEKS! Pārbaudīja savas zināšanas latviešu valodā, dabaszinībās, matemātikā. Minēja mīklas, risināja atjautības uzdevumus, izzināja senvārdus. Kopā priecājāmies par bildēm no dažādiem klases pasākumiem. Smējāmies, jokojām un dejojām!

Jaukas brīvdienas!

3. a klases audzinātāja Baiba Siliņa


8.-14.martā norisināsies pirmā Bērnu mentālās veselības nedēļa Latvijā

Pievienojies bezmaksas sarunām Facebook ar izcilu speciālistu komandu un aicini arī citus vecākus!

Sveiciens pavasarim (1).pdf

Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Mēs, Valmieras sākumskola, vēlamies nosvinēt pavasara atnākšanu ar dienu svaigā gaisā!

1. marts būs mūsu sveiciens pavasarim. Aktīva diena svaigā gaisā un daudz prieka. Tieši tā...diena bez datoriem, bez tiešsaistes stundām!

Esam Tev sagatavojuši dienas plānu ar dažiem ieteikumiem. Spied uz sadaļām plakātā un iepazīsties!

Viss, kas Tev ir jādara - baudi dienu un atgriežoties ierastajā ritmā, 2. martā padalies ar fotomirkļiem izveidotajā Padlet sienā!


Saulainu dienu vēlot,

skolas kolektīvs