Marts 2020

Padomi vecākiem, kā palīdzēt skolēnam mācīties attālināti

radošo aktivitāšu pasākumu “Virpulis”

Viens no lielākajiem izaicinājumiem izglītības iestādei un katram pedagogam ir saskatīt ikviena bērna talanta potenciālu, saredzēt izaugsmes iespējas, izstrādāt veiksmīgāko stratēģiju bērna talanta veicināšanai.

12.martā Valmieras pilsētas izglītības pārvalde, Kocēnu novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Valmieras sākumskolu organizēja Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu 2. klašu skolēnu radošo aktivitāšu pasākumu “Virpulis”, tādējādi sekmējot ikdienas mācību procesā iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu jaunās situācijās dabaszinātņu, latviešu valodas, mūzikas ,teātra mākslas, dizaina un tehnoloģiju jomā.

Paldies 2.klašu skolēnu komandai, kolēģēm Helgai Mezītei, Rutai Dambei, Baibai Siliņai, Selgai Kalniņai un vecākiem!

Skolas administrācija

Jauno autoru vakars 2020

Mairita Einberga 4B kl. (ģitāra), Jēkabs Melecis 3A kl.  “Latvija”, Estere Keiša 5D kl. “Gudrie dēli un laimīgais brālis”, Vineta Arta Ķirse 6C kl. “Parijs Hoters”, Dārta Balode 4C kl. (flauta), Madara Treimane 5A kl. “Misters medus lācis”, Matilde Brālēna 3B kl. “Apallio”, Gerda Broka 5A kl. “ Glābjot patversmi” (Drūmtopija), Elizabete Vucina 2C kl. (klavieres), Elizabete Podniece 6C kl. “ Peļu piedzīvojumi”, Amēlija Nikola Vīksna 6C kl. “ Tas nav tikai maisiņš”, Olivers Ilū Vēvers. 6D kl.  Zīmējumi, Elīza Megija Mezīte 5A kl. “Mēmais sapnis”, Nora Einberga 4D kl. (flauta)
Mairita Einberga 4B kl. (ģitāra), Jēkabs Melecis 3A kl. “Latvija”, Estere Keiša 5D kl. “Gudrie dēli un laimīgais brālis”, Vineta Arta Ķirse 6C kl. “Parijs Hoters”, Dārta Balode 4C kl. (flauta), Madara Treimane 5A kl. “Misters medus lācis”, Matilde Brālēna 3B kl. “Apallio”, Gerda Broka 5A kl. “ Glābjot patversmi” (Drūmtopija), Elizabete Vucina 2C kl. (klavieres), Elizabete Podniece 6C kl. “ Peļu piedzīvojumi”, Amēlija Nikola Vīksna 6C kl. “ Tas nav tikai maisiņš”, Olivers Ilū Vēvers. 6D kl. Zīmējumi, Elīza Megija Mezīte 5A kl. “Mēmais sapnis”, Nora Einberga 4D kl. (flauta)

“Vai Tu gribētu dzīvot Latvijā?” jautā zēns no 3. klases, pats nosaukdams Latviju par pasaku zemi. Tas šoreiz nav no diskusijas, bet Jauno autoru vakara. Šo vakaru mūsu skolā jau varētu dēvēt par tradīciju, jo tas notiek piekto gadu. Skolēni dzejoļos, stāstos vai pasakās pauž savas domas un sapņus, runā par to, kas viņiem aktuāls. Viņu darbiņos ienāk gan komiskais, gan lielās pārdomas par dzīvi.

5. marta vakarā mūs apciemoja “Misters Medus lācis”, devāmies “Peļu piedzīvojumos”, klausījāmies, kā iet “Gudrajiem dēliem un laimīgajam brālim”, bet, kamēr pieaugušo pasaulē notiek cīņas par teritoriālo reformu, meitenes mūs aizveda uz “Apallio” ciematu un pastāstīja, kas ir ‘Drūmtopija”. Aizkustinošs bija stāsts par Zelmiņu, kura nespēja runāt, bet ar uzņēmību un neatlaidīgu darbu kļuva par atzītu mākslinieci. Amēlija mums lika aizdomāties par sabiedrības attieksmi pret dabu un nolasīja savu stāstu “Tas nav tikai maisiņš” .

Šajos vakaros muzikālās pauzes aizpilda paši bērni. Šādas uzstāšanās ir lieliska pieredze. Starp lasījumiem skanēja gan ģitāra, gan flautas un klavieres, kas tikai iepriekšējā vasarā kļuva par mūsu skolas bibliotēkas neatņemamu sastāvdaļu. To visu lieliski papildināja Olivera zīmējumi, kurus viņš komentēja.

Protams, bērni to dara labprāt, ja jūt savu vecāku atbalstu, un šis vakars tam bija labs apstiprinājums. Īpaši mīļi bija, kad mazā Nora lūdza savu skaņdarbu veltīt tētim, jo viņam tai vakarā bija dzimšanas diena. Vēlreiz gribu pateikties vecākiem un vecvecākiem, jo savstarpēja mīlestība un sapratne vairo tikai pozitīvas emocijas.

Nav svarīgi, vai dienās viņi kļūs par māksliniekiem un rakstniekiem, bet kopā ar vecākiem, vecvecākiem un draugiem šī vakara noskaņa bērnu sirdīs varbūt atstās kādu radošu dzirksti un atgādinās, ka brīvo laiku var pavadīt arī tā.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Rozenbaha

Skaļās lasīšanas sacensība

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

No Valmieras sākumskolas uz reģionālo finālu dosies:

 • Vineta Arta Ķirse 6. c klase

 • Luīze Karpika 6.c klase

 • Andris Saukants 5. d klase

Paldies visiem dalībniekiem par dalību un veiksmi tālākajās sacensību kārtās!

2019./2020. mācību gada sacensības nacionālais fināls notiks 9. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.