JANVĀRIS 2021

Ziemas mirkļi skolēna acīm

Gada noslēgums Valmieras sākumskolā un jauna gada sākums

Situācija valstī mainās reizēm pat neprognozējami. Visi šie procesi ietekmē arī darbu skolā. 2020.gads nebija no vienkāršākajiem. Izaicinājumi bija uz katra soļa. Visi – gan bērni, gan vecāki, gan skolotāji tika pakļauti nemitīgām pārmaiņām, plānošanai, rezerves variantiem un pieaugošiem resursiem. Saprotam situāciju, tāpēc visi kopā drosmīgi metamies izaicinājumos.

Mācību gada pirmo semestri noslēdzām ar aktīvām nodarbēm, kad ierastajās mācībās ar darba burtnīcām, grāmatām un prezentācijām, ievietojās tematiskas aktivitātes. Pēc detalizēta plāna un sagatavošanās, skolēniem bija iespēja pabūt vairākās Ziemassvētku stacijās. Kino dienā, pēc “Ziemassvētku jampadrača” noskatīšanās, aizpildījās viktorīnu jautājumi, kas lika aizdomāties par sirsnību un ģimeniskām vērtībām. Vēl tagad skolas gaiteņos dzīvo “Svētki pilsētā”, krāsaini, izdomas pilni un svētku rotās, iztinušies metru metros. Īpaši dinamiska un kustīga bija sporta stacija. Pat 100 skolēniem vienlaicīgi dažādās skolas vietās tika piedāvātas kustīgas sacensības ar sevi un citiem, kā arī piedāvāta iespēja ielūkoties karjeras labirintos. Viena diena tika atvēlēta karuselim, kurā griezās ļoti atšķirīgas aktivitātes. Katras dienas noslēgumā veicām izvērtējumu pēc mūsu labi zināmā plāna “Paslavē! Pajautā! Piedāvā!” Apkopojot paveikto, izdevās iepazīt skolēnu domas, ieteikumus un secinājumus.

Arī 2021.gads turpina piedāvāt jaunus un jaunus izaicinājumus. Jautājumu ir daudz, un nav vieglu un vienkāršu atbilžu. Lai racionāli izmantotu ziemas brīvlaika pagarinājumu, izstrādājām kopīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Jēgpilni, kompleksi uzdevumi, kas virzīti uz sasniedzamo rezultātu”. Tēma aktuāla visiem, jo tas ir viens no skolas metodiskajiem uzdevumiem šajā mācību gadā. Dziļāk un detalizētāk pētīsim teorētiskos materiālus, kā arī praktiski veidosim un mācību procesā skolēniem piedāvāsim šādi izstrādātus uzdevumus. Programmā sadarbojamies ar Ropažu novada vidusskolas skolotājiem, kuri ir mūsu sadarbības partneri jau vairākus gadus. Mūs atbalsta arī pilsētas ģimnāziju Metodiskie centri.

Kvalitāti nodrošina atbalstošs, radošs, profesionāls pedagogu kolektīvs, kurš ir spējīgs ātri un korekti darbu paveikt labi. Kopā darām, meklējam atbildes uz ikdienas un globāliem jautājumiem, lai kļūtu vēl efektīvāki un rezultatīvāki.

Direktora vietniece izglītības jomā Ilona Tropa

Barikādēm- 30

Janvāris- Barikāžu laiks, kad atceramies un pieminam 1991. gada janvāra barikāžu dienas visā Latvijā. Latvijas iedzīvotāji iestājās par brīvību, varbūt neierasti, bet kailām rokām to nosargāja. Vēstures avotos šo laiku nodēvēja par nevardardarbīgas pretošanās periodu. Griba, garaspēks un ticība- tie bija galvenie ieroči barikāžu dalībniekiem. Brīdī, kad bija upuri, dūres tika savilktas ciešāk, bet veselais saprāts uzvarēja, šo niknumu paturējām sevī. Šajās janvāra dienās domās atcerēsimies 1991. gada janvāra notikumus, aizdegsim svecītes piemiņas vietās, skatīsim foto izstādi Hanzas namiņos, virtuāli ceļosim laikā un aplūkosim vēstures liecības. Valmieriešiem ir iespēja nolikt ziedus un aizdegta svecītes piemiņas vietā.

6. klašu skolēni Latvijas vēsturē veica uzdevumus ar vizuālajiem vēstures avotiem- fotogrāfijām. Skolēni veidoja aprakstu attēliem un izteica savas pārdomas par notikumiem, kuriem atzīmējam 30 gadus.

A. Irbens rakstīja: “Es izvēlējos šo bildi tāpēc, ka mans vectēvs piedalījās barikādēs un bija ieradies tieši uz šo vietu Dzirnavu ielā pie telefona centrāles. Es esmu pārsteigts par to, kā tas viss tika organizēts - bez interneta, telefoniem, taču visi zināja, kas viņiem ir jādara un kur jābūt. Manai mammai tajā laikā bija 9 gadi un viņa atceras, ka radio bija ieslēgts dienu un nakti, lai visi būtu informēti, kas notiek Rīgā. Viņa bija ļoti satraukta, jo viņas mammai (manai omei) 21. janvārī, tieši pēc apšaudes, bija jādodas uz Rīgu darba darīšanās. Mani apbrīno tas, cik cilvēki bija drosmīgi un vienoti, lai aizstāvētu Latvijas neatkarību. Es noteikti negribētu piedzīvot tādu situāciju un kā dzied Renārs Kaupers: “Lai vienmēr rītos saule un lai nekad nav kari!”

R. Brugemanis noskaidroja, ka “ Uzņēmuma 12 AK vadība atbalstīja braukšanu sargāt Rīgu sargāšana notika pa nakti, aizgājām līdz autobusam apsildīties un ar mums atnāca aprunāties dziedātāja Olga Rajecka un uzdāvināja šokolādes medaļas. Vietējie iedzīvotāji bija sirsnīgi un cienāja ar tādām lietām ko nevarēja dabūt veikalos (laši, nēģi, mandarīni u.t.t).”

R. Šakalis : “Drosmīgi ļaudis devās aizstāvēt gan Latviju, gan sevi. Bez ieročiem, bet ar gribasspēku, lai Latvija visu laiku būtu neatkarīgā valsts. Viss ir iespējams ja tu to vēlies. Lai Latvijai viss izdodas!

E. Grunckis: “ Manuprāt, tas bija drūms laiks, tāpēc, ka varēja notikt bruņoti uzbrukumi un bojā ietu daudz cilvēki. Rīgas sargi bija drosmīgi, tāpēc, ka gribēja brīvu Latviju!”

K. Zālamans: “Viņiem nebija ne tanku, ne ieroču, bet viņiem bija griba dzīvot brīviem!”

Saules mūžu Latvijai!

Skolēnu domas apkopoja vēstures skolotāja Ineta Amoliņa

Vebinārs vecākiem par atbastu attālinātajās mācībās 1. - 4. klašu skolēniem

Lai atbalstītu vecākus, sākoties attālinātajām mācībām arī jaunāko klašu skolēniem, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs piektdien, 22.janvārī rīkoja vebināru, kurā tika pārrunāti jautājumi par vecāku iesaisti attālinātā mācību procesa īstenošanā.

Kas ir un kas nav vecāku atbildība attālināto mācību laikā; kādi ir priekšnoteikumi, lai veidotos veiksmīga sadarbība ar skolu un skolotājiem; kā veidot bērna dienas ritmu un ko darīt, ja bērnu grūti disciplinēt? Kur vilkt robežu starp palīdzēšanu un mācīšanos bērna vietā, un ko darīt, ja šķiet, ka skola un skolotāji vecākus nesadzird. Par šiem jautājumiem runās vebināra dalībnieki: izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latvijas Universitātes pētniece, psiholoģe Liena Hačatrjana, Rīgas pilsētas sākumskolas dibinātāja un “Skola-2030” konsultante Solvita Lazdiņa un pašvadītas mācīšanās eksperts, psihologs Edmunds Vanags.