Janvāris 2020

DRAudzīgais aicinājums

Kā ik gadu, 28. janvārī, Kārļa dienā, ikvienam, kurš atsaucas aicinājumam, ir iespēja dāvināt skolai grāmatu.

Pat ja tā ir viena grāmata, skolas bibliotēka ir priecīga par šo dāvinājumu. Tā ir grāmata, tā ir lasīšana, tā ir skolas bibliotēkas krājuma papildināšana.

Latvijā Draudzīgā aicinājuma dienu 1935. gadā iedibināja toreizējais valsts vadītājs Kārlis Ulmanis. Pēc neatkarības atjaunošanas 1994.gadā to atjaunoja Draudzīgā aicinājuma fonds.

Ja Tavas mājas bibliotēkā putekļus krāj kāda grāmata vai interesanta spēle, tad esi laipni aicināts to ziedot savai skolai. Kā arī Valmieras sākumskolas bibliotēkai ir savs “vēlmju saraksts” un ir iespējams iegādāties kādu no šīm grāmatām latviešu un angļu valodā, lai papildinātu bibliotēkas grāmatu plauktus.

Saraksts pieejams gan skolas bibliotēkā, gan pie klašu pārstāvjiem!

Bibliotēka strādā katru darba dienu no plkst. 8:oo – 16:oo.

Valmieras sākumskolas bibliotēka un Skolas vecāku padome


piesakies ĒNU dienai

No 2019. gada decembra tiks atvērta darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas 2020.gadā norisināsies 12.februārī.

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Lai pievienotu vakanci, darba devējam jāreģistrējas vai jāatjauno savs iepriekšējo gadu profils ĒNU DIENAS portālā www.enudiena.lv un jāaizpilda vakances pieteikuma anketa. Skolēni savukārt no janvāra izvērtēs pieejamās vakances un pieteiksies uz izvēlēto vakanci, rakstot Ēnu devējiem savu motivāciju ēnot. Ēnu devēji izvērtē pieteikumus un apstiprina tos vai noraida. Tālāk ēnu devējs sazinās ar saviem ēnotājiem personīgi un norunā tikšanos ĒNU DIENĀ 12.februārī.

Noslēdzies projekts par ilgtspējas prasmēm nākotnes profesionāļiem

13.decembrī, jaunieši no Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras 5.vidusskolas, privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas un Limbažu 3.vidusskolas piedalījās projekta "Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem" noslēguma konferencē. Tas bija noslēdzošais šī projekta pasākums, apvienojot projekta laikā gūtās zināšanas par klimata krīzes risināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības nepieciešamību ar nākotnes profesionālās darbības izaicinājumiem un labas prakses, jau esošas uzņēmējdarbības piemēru.

Konferences otrā daļa norisinājās uzņēmumā “Valmiermuižas alus darītava”. Izpētot uzņēmuma ražošanas procesus un dažādos darbības novirzienus, konferences dalībnieki klātienē uzzināja, kā iepriekš projekta ietvaros apgūtie vides un sabiedrības ilgtspējas principi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā praksē. Uzņēmums pielieto klimatam saudzīgus risinājumus apkurē un radītajās emisijās, izmanto ražošanas blakusproduktus un samazina atkritumu apjomu, kā arī sadarbībā ar citiem uzņēmumiem īsteno aprites ekonomikas principus. Vietējie mājražotāji un sabiedrība tiek iesaistīta vietējās kultūras un vietējās ekonomikas veicināšanā.

Pielietojot līdz šim gūtās zināšanas par vides ilgtspējas tēmām, jaunieši grupās prezentēja gan atziņas par uzņēmuma praktisko ieguldījumu vides un sabiedrības ilgtspējas veicināšanā, gan atziņas, kādam jābūt ilgtspējīgam nākotnes profesionālim. Daudzi no noslēguma konferences dalībniekiem bija piedalījušies arī iepriekšējās, projekta ietvaros organizētajās tematiskajās dienās par klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un sabiedrisko monitoringu, kā arī spēlējuši vides izglītības spēli Eco-Buddy. Apvienojot šīs, iepriekš gūtās, zināšanas ar konferences laikā gūtajiem iespaidiem Valmieras Attīstības aģentūrā un Valmieras biznesa inkubatorā, konferences noslēgumā jaunieši tika rosināti grupās un individuāli, pārdomāt savu nākotnes karjeru. Domājot par karjeru kā nākotnes misiju, daudzi jaunieši saredzēja sadarbības, saudzīgas attieksmes pret dabu un mūžizglītības nozīmi kā izšķiroši svarīgus karjeras nosacījumus.

Projektu "Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem" ieviesa biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, piesaistot dažādus nozares ekspertus pasākumu organizēšanā. Projekts tika īstenots 2019./2020.mācību gada pirmajā semestrī. Projekta kopējās izmaksas ir 11 039 EUR. 9 935 EUR no tām ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā