Jūnijs 2020

Paliec sveika, Valmieras sākumskola, es tagad mācīšos...

Mēs ļoti lepojamies ar saviem skolas absolventiem un vēlamies sekot viņu gaitām arī turpmāk, tādēļ mācību gada izskaņā veicām aptauju, ar kuras palīdzību vēlējāmies noskaidrot, kurus skolu izvēlējušies mūsu skolas 6. klašu skolēni.

Paldies par uzticēšanos!

Veiksmi, izdošanos un sapņu piepildīšanos vēlot, Tava Valmieras sākumskola!

Karjeras konsultants Jana Štrāle

Labdien no URDAs!

Mums bija liels prieks arī šajā mācību gadā ar jums kopā domāt, meklēt un atklāt! Īpaši šajā laikā jūtam, ka mums pietrūkst bērnu čalas, neskaitāmie jautājumi un drosme eksperimentēt, pedagogu vēlme izzināt un piedalīties. Šis mācību gads ir bijis piepildīts un bagāts!

Sakām jums visiem PALDIES par kopā būšanu URDAs nodarbībās un akcijās un, ka mums ir iespēja, dot jums jaunu pieredzi un zināšanas, augt kopā un tiekties uz labākas un skaistākas pasaules veidošanu.

Nosūtām jums Paldies video formātā, jo diemžēl klātienē satikt jūs un sveikt noslēguma pasākumā šogad izpaliks.

Paldies saka - Skudra Urda, URDA pedagogi - Ieva un Baiba, URDA vadītāja Arita un SIA "ZAAO" valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis