Aktualitātes

Radošās domas darbnīca

23. februārī skolas bibliotēkā viesojās ilggadējā VVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja un dzejniece Daina Sirmā. Ceturtajām klasēm bija iespēja iepazīties ar latviešu valodnieku J. Endzelīna un K. Mīlenbaha devumu latviešu valodas pētīšanā un sistematizēšanā, Kr. Barona nozīmi mūsu folkloras saglabāšanā. Bērni varēja aplūkot valodnieku sastādītās senās vārdnīcas un biezos tautasdziesmu sējumus.

Ar savu stāstījumu skolotāja Daina palīdzēja bērniem aizceļot valodas pasaulē un pēc tam veikt praktisku uzdevumu par dzirdētajiem faktiem. Nodarbības otrajā daļā skolēni veica radošu uzdevumu – katra komanda ar vienu teikumu turpināja dzejnieces Dainas iesākto. Jāpiebilst gan, ka pirmais teikums katrā no tiem bija pavisam ačgārns. Šis uzdevums skolēniem ļoti patika, jo tas ieviesa zināmu jautrību un lieliski varēja izpausties katras komandas radošums.

Pēc nodarbības visi atzina, ka radošā darbošanās kopā ar Dainu Sirmo sagādāja prieku un bija izdevusies.Draudzīgais aicinājums

Paldies skolēniem un viņu vecākiem par dāvinātajām grāmatām, kas lieliski papildinās mūsu skolas bibliotēkas fondu!

Radoši prakstiskā matemātika 

Lai gan matemātika tiek pieskaitīta pie eksakto mācību priekšmetu grupas, izrādās, ka tajā ir arī tēmas, kurās skolēni kopā ar skolotāju var izpausties radoši un darboties prakstiski.

6.klasē viena no tēmām, kura jāapgūst ir ‘’Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?’’.Tēmu apgūstot, 6.d klases skolēni varēja izpausties radoši un praktiski apgūt daļu no nepieciešamajām zināšanām.

Lai skolēniem būtu vieglāk izprast jēdzienus- ‘’skaldne’’, ‘’šķautne’’, ‘’virsotne’’- cik un kur tās telpiskos ķermeņos meklēt, tika veidoti telpiski objekti, kur plastalīns bija virsotnes, bet visparastākie zobu bakstāmie kociņi- šķautnes. Šī aktivitāte skolēniem palīdzēja saprast, kur un cik šķautnes un virsotnes ir gan kubam, gan taisnstūrparalēlskaldnim.

Kad bija apgūtas teorētiskās zināšanas, par telpisko ķermeņu virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšanu, tad skolēni varēja veidot nākamo radoši praktisko darbu ‘’Ģeometrisko ķermeņu izklājumi.’’ Kā atzina paši skolēni, darbs bija laikietilpīgs, bet ļoti interesants un šādi mācīties matemātiku viņiem patīkot.

Paldies aktīvajiem un radošajiem 6.d klases skolēniem!


Matemātikas skolotāja Elīna Aļeškēviča

Skolotājs uz piecām minūtēm! 

Šis bija  2. a klases pasākums un iespēja skolēniem uz piecām minūtēm sajusties kā skolotājam. 

Skolēni paši izvēlējās mācību priekšmetu, tēmu, plānoja, veidoja darba lapas un novadīja aktivitāti saviem klasesbiedriem. 

2.a klases skolēniem bija matemātikas uzdevumi par saskaitīšanu un atņemšanu līdz 100, uzdevums par simetriskām figūrām, matemātikas ķēdīte. Vizuālā mākslā zīmēja pašportretu. Latviešu valodā mācījās rakstīt grūtos vārdus, piemēram, mežs, rīts utt. Sociālajās zinībās bija uzdevums par profesijām. Bija Titānika stunda, kurā noskaidroja interesantus faktus par Titāniku. Vai tu zini, cik Titāniks bija garš, cik kuģim bija skursteņi?

2. a klases skolēni tagad zina! 

Pēc  aktivitātes skolēni izvērtēja, kas bija visgrūtākais, kas izdevās. 

Skolēnu izvērtējums.

Grūti bija:

Uzdodot uzdevumu, bija grūti nesmieties. 

Bija grūti, jo klasesbiedri mani nedzirdēja.

Viss bija grūti. 

Nekas nebija grūti. Viss patika.

Bija grūti divatā darīt. Būtu labāk vienai.

Nepatika labot uzdevumus. 

Grūti likt vērtējumu A, P.

Izdevās:

Patika dalīt uzdevumus.

Man izdevās būt skolotājai.

Patika un izdevās viss.

Viss bija labi, jo varēja ielikt atzīmes.

Izdevās, jo visi klausījās.

Paldies, drosminieki! 


2. a klases audzinātāja Baiba Siliņa

dzimtās valodas diena

21. februāris – Dzimtās valodas diena. Par godu šai dienai Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi videosveicienu.

Kā viens no skolēniem, kurš piedalīsies šajā videosveicienā, tika izraudzīts 6. c klases skolnieks Jēkabs Bauskis. Jēkabs piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Kopā ar režisoru Dāvidu Ernštreitu un operatoriem Jāni Saļmu un Normundu Pavlovski tika gūta lieliska filmēšanās pieredze.

Lepojamies!

4. d darbojas "Dare"

Patīkamu pārsteigumu oktobrī saņēma mūsu skolas 4.d klases skolēni no Valmieras Koprades darbnīcas "Dare" darbinieces, kas veicot izlozi starp klasēm, kuras piedalījās Karjeras nedēļas aktivitātēs, radīja mums iespēju darboties radošajā meistarklasē un iepazīt darbnīcas iekārtas un iespējas.

     Sagaidot Valentīndienu, mēs devāmies uz darbnīcu "Dare", kur iepazināmies ar modernām iekārtām un instrumentiem, ar kuriem pašiem bija iespēja veidot savu dizainu auduma maisiņiem, kuri pārtapa par oriģinālām Valentīndienas dāvanām sev un vecākiem. Tāpat liels prieks bija darboties ar 3D pildspalvām, ar kurām savas idejas pārtapa interesantās lietiņās - brillēs, ķirzakās, lapās, ziedos.

     Paldies "Dare" darbiniekiem, kuri mūs laipni sagaidīja un pacietīgi ar padomu palīdzēja tapt brīnīšķīgajiem darbiņiem!

                                                                                                4.d klases skolēni un audzinātāja I.Kuple

Valentīndiena Valmieras sākumskolā

No 9.februāra līdz 14. februārim skolā sāka darbojās Sirsniņdienas pasts, kurā katrs skolēns no 1. līdz 6.klasei  varēja nosūtīt  mīļu, sirsnīgu apsveikumu  Valentīndienā kādam sev īpašam cilvēkam.

Tika piedomāts pie foto stūrīša, kuru radoši iekārtoja Skolēnu domīte. Pūles atmaksājās, jo Valentīndienā tur mudžēja no bērnu kņadas, smiekliem, bērnu kompānijām.

Katrs skolēns un darbinieki šajā dienā ieradās tērpušies Valentīndienas tematikā, vai nu tie bija sarkano toņu apģērbi vai vizuāli sazīmēti simboli uz sejas, rokām, matos.

4.-6. klasēm dienas izskaņā notika ballīte, kurā Skolēnu domīte sagatavoja izzinošu prezentāciju par Valentīndienu. Tās laikā tika izspēlēta Kahoot! viktorīna, kurā varēja pārbaudīt klausīšanās prasmes par stāstīto.

Ballītes viens no vienojošiem elementiem bija kopā būšana, dejošana ritmā vienā taktī!  Atgriezeniskā saite : diena izdevusies visiem!