Vecākiem

Vecāku padome

Sveiki!


Ar entuziasmu esmu pārņēmusi Valmieras sākumskolas Vecāku padomes vadītāja pienākumus.

Pats svarīgākais mums visiem ir mūsu bērni, viņu izaugsme un labsajūta, kur liela nozīme ir skolai un savstarpējai mijiedarbībai.

Tā kā ir ļoti svarīgi, lai saprastos pedagogi, skolas administrācija, skolēni un skolēnu vecāki, esmu gatava iesaistīties, lai veicinātu šādu brīvu, operatīvu, veiksmīgu un cieņpilnu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

Ar savu darbu Vecāku padomes vadītāja amatā palīdzēšu attīstīt un īstenot idejas un projektus, kas atbalstīs, iedrošinās un iepriecinās mūsu bērnus un jauniešus, kā arī padarīs skolas dzīvi interesantu, izzinošu un ērtu kā skolēniem, tā skolotājiem un administrācijai, jo mēs visi esam svarīgi mūsu kopējā ceļā.

Protams, aicinu iesaistīties ar citus un būšu ļoti pateicīga par atbalstu, tāpēc, ja ir kādi jautājumi, priekšlikumi vai idejas, droši sazinies ar mani.

Kopā mēs varam un mums izdosies!

Uz saziņu!

Zane

t.26405191

e-pasts: z.irbe@inbox.lv

Vecāku padomes pārstāvji

1.a Gita Ķezbere

1.b Līga Landrāte-Krūmiņa

1.c Rinalds Skuja

1.d Klinta Krūkle

2.a Ieva Esīte 

2.b Laura Daine

(Diāna Krastiņa) 

2.c Monta Freivalde 

2.d Zane Ivule

3.a Madara Jankoviča  

3.b Agnese Bērziņa

3.c Zane Vaskāne 

3.d Elīna Tetere

4.a Laura Teika Valdmane 

4.b Kintija Vesmane

4.c Helēna Vējiņa 

4.d Zane Irbe 

5.a Dace Vīlande 

5.b Agnija Irkle 

5.c Katrīna Romanovska 

5.d Līga Lakuča 

6.a Jānis Tora 

6.b Evija Dzvinko 

6.c Dana Antone  

6.d Karīna Bērziņa 

Fonds “Valmieras sākumskolas attīstībai” 

Rekvizīti:

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS “SEB Banka”

Konts: LV70UNLA0050012188029

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai darbojas jau no 2008.gada. Tajā darbību no 2020.g jūlija sāk  3 mūsu skolas audzēkņu vecāki – Evija Dzvinko, Agnija Irkle, Zane Irbe.

Fonda galvenie mērķi ir:

1. Veidot labvēlīgu un bērnam draudzīgu vidi Valmieras sākumskolā;

2. Organizēt un atbalstīt dažādu izglītojošo personības attīstības, kultūras un sporta pasākumu, akciju un nometņu norisi skolas, skolēnu un vinu vecāku kultūrizglītības un papildizglītības attīstībai mūžizglītības kontekstā;

3. Organizēt un atbalstīt Valmieras pilsētas un visas Latvijas sabiedrības informēšanu par skolu un pasākumiem skolā, veidojot skolas atpazīstamību un tās pozitīvo tēlu;

4. Organizēt vienotas Valmieras sākumskolas skolēnu formas iegādi un izplatīšanu;

5. Organizēt aktivitātes sabiedrības un skolas skolēnu vecāku informēšanai par vienotas skolēnu formas valkāšanu sakārtotas skolas vides attīstībai un skolēnu mobilizācijas mācībām;

6. Popularizēt un atbalstīt interešu izglītību skolas skolēnu un to vecāku vidū, atbalstīt skolas darbojošos interešu izglītības pulciņus, nodrošinot tos ar pulcinu darbībai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;

7. Apbalvot skolas skolēnus, skolotājus un interešu izglītības pulciņu vadītājus par sasniegumiem mācībās un interešu izglītības jomā;

8. Atbalstīt skolas skolēnu dalību mācību olimpiādēs un skolas darbojošos interešu izglītības pulciņu dalībnieku dalību koncertos, konkursos, skatēs un citos līdzīgos pasākumos;

9. Organizēt un atbalstīt pasākumus veselīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai skolas skolēnu un viņu vecāku vidū;

10. Organizēt un atbalstīt pasākumus sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai;

11. Sekmēt dažādu sociālo slāņu un tautību bērnu integrēšanos skolā un sabiedrībā;

12. Atbalstīt mazturīgos skolas skolēnus, nodrošinot tos ar skolēnu formu un mācību materiāliem.