Vecākiem

Kā rīkoties, ja pazaudēta skolēna apliecība?

Gadījumā, ja ir pazaudēta vai sabojāta skolēna apliecība, tad vecākiem jāraksta iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes direktoram, ar lūgumu atjaunot skolēnu apliecību. Iesniegumu raksta brīvā formā.

Jāveic 4,01 EUR maksājums uz kādu no Valmieras pilsētas pašvaldības bankas kontiem:

NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢISTRĀCIJAS NR.LV90000043403 Piezīmēs lūdzam norādīt – Valmieras sākumskola, Jūsu bērna vārds, uzvārds, klase.

KAD VEIKTS PĀRSKAITĪJUMS, SKOLĒNA VECĀKAM BANKAS MAKSĀJUMA IZDRUKA KOPĀ AR IESNIEGUMU IR JĀIESNIEDZ IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LIETVEDĪBĀ.

 

Tad Izglītības iestāde sazinās ar Valmieras Izglītības pārvaldi un informē par nepieciešamību atkārtoti izgatavot skolēna apliecību. Izgatavojot skolēna apliecību, tā tiek nodota izglītības iestādei, kas savukārt sazinās ar konkrēto skolēnu, lai tā sasniegtu īpašnieku.


Ar cieņu, 

Valmieras sākumskolas administrācija