Vecākiem

Vecāku padome

Ar prieku, smaidu un pozitīvu skatu esmu uzsākusi darbošanos Valmieras sākumskolas vecāku padomē kā vadītāja.

Ļoti iedvesmo un iepriecina skolas ikdienas rosība un gaitas, paldies pedagogiem un skolas vadībai par to. Bet ir reizes, kad ir nepieciešama vecāku līdzdalība, īpaši skolas pasākumos, un šeit vēlos iesaistīties pati un aicināt līdzdarboties arī citus vecākus. Jo tikai tā var veicināt savstarpēju cieņu, sapratni, draudzību un veidot labus kontaktus.

Vēlos, lai ir veiksmīga sadarbība starp skolu, skolēniem un viņu vecākiem. Mēs esam forši!

Mans mērķis ir ieviest nelielas pārmaiņas, kā arī uzlabot esošo situāciju, lai visiem prieks, tāpēc ļoti priecāšos par Jūsu atbalstu un sapratni. Ja ir kādi ierosinājumi/ ieteikumi vai pretenzijas – sazinies ar mani.

Ar labiem vēlējumiem,

Karīna Meinarte

Vecāku padomes vadītāja

e-pasts: karinameinarte27@gmail.com

Tālr. 26167147


Fonds “Valmieras sākumskolas attīstībai”
Rekvizīti:

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS “SEB Banka”

Konts: LV70UNLA0050012188029

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai darbojas jau no 2008.gada. Tajā šobrīd darbojas 3 mūsu skolas audzēkņu vecāki – Aigars Einbergs, Evita Ābola un Jolanta Pinkule.

Fonda galvenie mērķi ir:

1. Veidot labvēlīgu un bērnam draudzīgu vidi Valmieras sākumskolā;

2. Organizēt un atbalstīt dažādu izglītojošo personības attīstības, kultūras un sporta pasākumu, akciju un nometņu norisi skolas, skolēnu un vinu vecāku kultūrizglītības un papildizglītības attīstībai mūžizglītības kontekstā;

3. Organizēt un atbalstīt Valmieras pilsētas un visas Latvijas sabiedrības informēšanu par skolu un pasākumiem skolā, veidojot skolas atpazīstamību un tās pozitīvo tēlu;

4. Organizēt vienotas Valmieras sākumskolas skolēnu formas iegādi un izplatīšanu;

5. Organizēt aktivitātes sabiedrības un skolas skolēnu vecāku informēšanai par vienotas skolēnu formas valkāšanu sakārtotas skolas vides attīstībai un skolēnu mobilizācijas mācībām;

6. Popularizēt un atbalstīt interešu izglītību skolas skolēnu un to vecāku vidū, atbalstīt skolas darbojošos interešu izglītības pulciņus, nodrošinot tos ar pulcinu darbībai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;

7. Apbalvot skolas skolēnus, skolotājus un interešu izglītības pulciņu vadītājus par sasniegumiem mācībās un interešu izglītības jomā;

8. Atbalstīt skolas skolēnu dalību mācību olimpiādēs un skolas darbojošos interešu izglītības pulciņu dalībnieku dalību koncertos, konkursos, skatēs un citos līdzīgos pasākumos;

9. Organizēt un atbalstīt pasākumus veselīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai skolas skolēnu un viņu vecāku vidū;

10. Organizēt un atbalstīt pasākumus sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai;

11. Sekmēt dažādu sociālo slāņu un tautību bērnu integrēšanos skolā un sabiedrībā;

12. Atbalstīt mazturīgos skolas skolēnus, nodrošinot tos ar skolēnu formu un mācību materiāliem.

Ēdināšana

Ēdinašanas pakalpojumu apmaksas un atteikšanas kārtība

Ar kārtību,kādā Valmieras sākumskolā notiek izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un atteikšana varat iepazīties šeit…

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar internetbankas palīdzību, skaitot naudu uz

SIA «Kantīne B» konta Nr.:

LV59HABA0001409049292

Reģ.Nr.: LV 44102004917

(Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods par kuru samaksāts)

* Pakalpojumu sniedzēja kontā naudai jābūt ieskaitītai trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas (piektdien līdz plkst.12:00 jāieskaita nauda par pirmdienas ēdināšanu)

Bezmaksas pusdienas 1. – 6. klašu skolēniem

SIA “Kantīne B” informē, ka pēc “Rīgas piena kombināta” sniegtās informācijas, programma “Skolas piens” ar 2018.gada 26. martu tiek pārtraukta.

Pusdienu atteikumus pieņem tekošajā dienā līdz plkst. 9:00

Tālrunis ēdināšanas pieteikšanai/atteikšanai: 20003850

Ēdienkarte

0370_001.pdf
0371_001.pdf
0369_001.pdf

Noderīga informācija

INFORMĀCIJA UN IETEIKUMI GRIPAS PROFILAKSES PASĀKUMIEM

Individuālie pasākumi izglītības iestāžu audzēkņiem, studentiem un darbiniekiem:

  • klepojot un šķaudot aizklājiet degunu un muti ar vienreizlietojamo salveti, pēc lietošanas izmantoto salveti izmetiet un nekavējoties nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni;
  • ja jums nav pieejamas salvetes, šķaudot vai klepojot, cik iespējams, aizklājiet muti un degunu nevis ar plaukstu, bet ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu;
  • izvairieties pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām;
  • regulāri un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no vīrusa pārnešanas ar rokām uz savu seju vai citiem cilvēkiem;
  • gadījumiem, kad ūdens nav pieejams, roku tīrīšanai izmantojiet spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai speciālās mitrās salvetes;
  • īpaši pievērsiet uzmanību roku mazgāšanai pirms ēšanas vai dzeršanas, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms un pēc darba ar datora klaviatūru un peli;
  • centieties izvairīties no kontakta ar personām, kurām ir gripai līdzīgi simptomi vai uzturieties vairāk nekā 1 m attālumā;
  • slimniekam nav jāapmeklē izglītības iestāde, bet jāpaliek mājās un jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

(https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/gripa/izglitibas-iestadem)

Informācija sagatavoja Sandra Ivanova (skolas medmāsa)