Vecākiem

Vecāku padome

Ar prieku, smaidu un pozitīvu skatu esmu uzsākusi darbošanos Valmieras sākumskolas vecāku padomē kā vadītāja.

Ļoti iedvesmo un iepriecina skolas ikdienas rosība un gaitas, paldies pedagogiem un skolas vadībai par to. Bet ir reizes, kad ir nepieciešama vecāku līdzdalība, īpaši skolas pasākumos, un šeit vēlos iesaistīties pati un aicināt līdzdarboties arī citus vecākus. Jo tikai tā var veicināt savstarpēju cieņu, sapratni, draudzību un veidot labus kontaktus.

Vēlos, lai ir veiksmīga sadarbība starp skolu, skolēniem un viņu vecākiem. Mēs esam forši!

Mans mērķis ir ieviest nelielas pārmaiņas, kā arī uzlabot esošo situāciju, lai visiem prieks, tāpēc ļoti priecāšos par Jūsu atbalstu un sapratni. Ja ir kādi ierosinājumi/ ieteikumi vai pretenzijas – sazinies ar mani.

Ar labiem vēlējumiem,

Karīna Bērziņa

Vecāku padomes vadītāja

e-pasts: karinaberzina27@gmail.com

Tālr. 26167147

vecāku padomes pārstāvji

Laura Teika Valdmane 1.a

Ina Ludriksone 1.b

Helēna Vējiņa 1.c

Zane Irbe 1.d

Dace Vīlande 2.a

Ieva Vīlande, Agnija Irkle 2.b

Solvita Hemmele 2.c

Līga Lakuča 2.d

Jānis Tora 3.a

Evija Dzvinko 3.b

Sigita Nolberga 3.c

Karīna Bērziņa 3.d

Endijs Melecis 4.a

Madara Duge- Siņica 4.b

Evita Ziplāne-Bērziņa 4.c

Mārtiņš Kirilovičs 4.d

Inga Dukure 5.a

Aigars Einbergs 5.b

Katrīna Romanovska 5.c

Evita Ābola 5.d

Guna Zālīte 5.d

Jana Paula Treimane 6.a

Dace Peļņa 6.b

Kristīne Vīksne 6.c

Jolanta Pinkule 6.d

Fonds “Valmieras sākumskolas attīstībai”

Rekvizīti:

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS “SEB Banka”

Konts: LV70UNLA0050012188029

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai darbojas jau no 2008.gada. Tajā darbību no 2020.g jūlija sāk 3 mūsu skolas audzēkņu vecāki – Evija Dzvinko, Agnija Irkle, Zane Irbe.

Fonda galvenie mērķi ir:

1. Veidot labvēlīgu un bērnam draudzīgu vidi Valmieras sākumskolā;

2. Organizēt un atbalstīt dažādu izglītojošo personības attīstības, kultūras un sporta pasākumu, akciju un nometņu norisi skolas, skolēnu un vinu vecāku kultūrizglītības un papildizglītības attīstībai mūžizglītības kontekstā;

3. Organizēt un atbalstīt Valmieras pilsētas un visas Latvijas sabiedrības informēšanu par skolu un pasākumiem skolā, veidojot skolas atpazīstamību un tās pozitīvo tēlu;

4. Organizēt vienotas Valmieras sākumskolas skolēnu formas iegādi un izplatīšanu;

5. Organizēt aktivitātes sabiedrības un skolas skolēnu vecāku informēšanai par vienotas skolēnu formas valkāšanu sakārtotas skolas vides attīstībai un skolēnu mobilizācijas mācībām;

6. Popularizēt un atbalstīt interešu izglītību skolas skolēnu un to vecāku vidū, atbalstīt skolas darbojošos interešu izglītības pulciņus, nodrošinot tos ar pulcinu darbībai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;

7. Apbalvot skolas skolēnus, skolotājus un interešu izglītības pulciņu vadītājus par sasniegumiem mācībās un interešu izglītības jomā;

8. Atbalstīt skolas skolēnu dalību mācību olimpiādēs un skolas darbojošos interešu izglītības pulciņu dalībnieku dalību koncertos, konkursos, skatēs un citos līdzīgos pasākumos;

9. Organizēt un atbalstīt pasākumus veselīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai skolas skolēnu un viņu vecāku vidū;

10. Organizēt un atbalstīt pasākumus sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai;

11. Sekmēt dažādu sociālo slāņu un tautību bērnu integrēšanos skolā un sabiedrībā;

12. Atbalstīt mazturīgos skolas skolēnus, nodrošinot tos ar skolēnu formu un mācību materiāliem.

Ēdināšana

Ēdinašanas pakalpojumu apmaksas un atteikšanas kārtība

Ar kārtību,kādā Valmieras sākumskolā notiek izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un atteikšana varat iepazīties šeit…

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar internetbankas palīdzību, skaitot naudu uz

SIA «Kantīne B» konta Nr.:

LV59HABA0001409049292

Reģ.Nr.: LV 44102004917

(Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods par kuru samaksāts)

* Pakalpojumu sniedzēja kontā naudai jābūt ieskaitītai trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas (piektdien līdz plkst.12:00 jāieskaita nauda par pirmdienas ēdināšanu)

Bezmaksas pusdienas 1. – 6. klašu skolēniem

SIA “Kantīne B” informē, ka pēc “Rīgas piena kombināta” sniegtās informācijas, programma “Skolas piens” ar 2018.gada 26. martu tiek pārtraukta.

Pusdienu atteikumus pieņem tekošajā dienā līdz plkst. 9:00

Tālrunis ēdināšanas pieteikšanai/atteikšanai: 20003850

Ēdienkarte

0552_001.pdf
0553_001.pdf
0554_001.pdf

Noderīga informācija

Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu izglītības iestādēs

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas – Romanjas, Pjemontas apgabalā, Japānā, Singapūrā, Dienvidkorejā, Irānā, Ķīnā:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,

 • vecākiem:

  • sazināties ar ģimenes ārstu,

  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,

 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina izglītības iestāžu vadītājus informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC speciālistiem (tālr.: 67387661).

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).