Vecākiem

Vecāku padome

Sveiki!


Ar entuziasmu esmu pārņēmusi Valmieras sākumskolas Vecāku padomes vadītāja pienākumus.

Pats svarīgākais mums visiem ir mūsu bērni, viņu izaugsme un labsajūta, kur liela nozīme ir skolai un savstarpējai mijiedarbībai.

Tā kā ir ļoti svarīgi, lai saprastos pedagogi, skolas administrācija, skolēni un skolēnu vecāki, esmu gatava iesaistīties, lai veicinātu šādu brīvu, operatīvu, veiksmīgu un cieņpilnu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

Ar savu darbu Vecāku padomes vadītāja amatā palīdzēšu attīstīt un īstenot idejas un projektus, kas atbalstīs, iedrošinās un iepriecinās mūsu bērnus un jauniešus, kā arī padarīs skolas dzīvi interesantu, izzinošu un ērtu kā skolēniem, tā skolotājiem un administrācijai, jo mēs visi esam svarīgi mūsu kopējā ceļā.

Protams, aicinu iesaistīties ar citus un būšu ļoti pateicīga par atbalstu, tāpēc, ja ir kādi jautājumi, priekšlikumi vai idejas, droši sazinies ar mani.

Kopā mēs varam un mums izdosies!

Uz saziņu!

Zane

t.26405191

e-pasts: z.irbe@inbox.lv

Vecāku padomes pārstāvji

1.a Gita Ķezbere

1.b Līga Landrāte-Krūmiņa

1.c Rinalds Skuja

1.d Klinta Krūkle

2.a Ieva Esīte 

2.b Laura Daine

(Diāna Krastiņa) 

2.c Monta Freivalde 

2.d Zane Ivule

3.a Madara Jankoviča  

3.b Agnese Bērziņa

3.c Zane Vaskāne 

3.d Elīna Tetere

4.a Laura Teika Valdmane 

4.b Kintija Vesmane

4.c Helēna Vējiņa 

4.d Zane Irbe 

5.a Dace Vīlande 

5.b Agnija Irkle 

5.c Katrīna Romanovska 

5.d Līga Lakuča 

6.a Jānis Tora 

6.b Evija Dzvinko 

6.c Dana Antone  

6.d Karīna Bērziņa 

Fonds “Valmieras sākumskolas attīstībai” 

Rekvizīti:

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS “SEB Banka”

Konts: LV70UNLA0050012188029

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai darbojas jau no 2008.gada. Tajā darbību no 2020.g jūlija sāk  3 mūsu skolas audzēkņu vecāki – Evija Dzvinko, Agnija Irkle, Zane Irbe.

Fonda galvenie mērķi ir:

1. Veidot labvēlīgu un bērnam draudzīgu vidi Valmieras sākumskolā;

2. Organizēt un atbalstīt dažādu izglītojošo personības attīstības, kultūras un sporta pasākumu, akciju un nometņu norisi skolas, skolēnu un vinu vecāku kultūrizglītības un papildizglītības attīstībai mūžizglītības kontekstā;

3. Organizēt un atbalstīt Valmieras pilsētas un visas Latvijas sabiedrības informēšanu par skolu un pasākumiem skolā, veidojot skolas atpazīstamību un tās pozitīvo tēlu;

4. Organizēt vienotas Valmieras sākumskolas skolēnu formas iegādi un izplatīšanu;

5. Organizēt aktivitātes sabiedrības un skolas skolēnu vecāku informēšanai par vienotas skolēnu formas valkāšanu sakārtotas skolas vides attīstībai un skolēnu mobilizācijas mācībām;

6. Popularizēt un atbalstīt interešu izglītību skolas skolēnu un to vecāku vidū, atbalstīt skolas darbojošos interešu izglītības pulciņus, nodrošinot tos ar pulcinu darbībai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;

7. Apbalvot skolas skolēnus, skolotājus un interešu izglītības pulciņu vadītājus par sasniegumiem mācībās un interešu izglītības jomā;

8. Atbalstīt skolas skolēnu dalību mācību olimpiādēs un skolas darbojošos interešu izglītības pulciņu dalībnieku dalību koncertos, konkursos, skatēs un citos līdzīgos pasākumos;

9. Organizēt un atbalstīt pasākumus veselīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai skolas skolēnu un viņu vecāku vidū;

10. Organizēt un atbalstīt pasākumus sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai;

11. Sekmēt dažādu sociālo slāņu un tautību bērnu integrēšanos skolā un sabiedrībā;

12. Atbalstīt mazturīgos skolas skolēnus, nodrošinot tos ar skolēnu formu un mācību materiāliem.

 skolas formas

Šīs formas tika ieviestas ar  2020./2021.m.g. Skolas formas ir no Latvijas ražotāja HEBE, kur apģērbā ir 95% kokvilna un 5% elastāns. Šobrīd pieejams viss plašais skolas formu klāsts, aplūkot un pasūtīt var HEBE mājaslapā.

Pasūtīšanu var veikt:

https://hebe.lv/lv/school-uniform/valmieras-sakumskola.html 

Pasūtīšanas noteikumi: 

https://hebe.lv/lv/school-uniform-conditions/ 

vai HEBE mājaslapā zem sadaļas Skolas formas meklēt Valmieras sākumskolu un veikt pasūtīšanu.

Valmieras sākumskolas HEBE skolas formas 2021

Valmieras sākumskolas HEBE skolas formu maiņas punkts!!!

Vispirms izlasi


Kad esi pārdevis savas skolas formas, lūdzu, izņem informāciju no tabulas, lai nemaldinātu citus pircējus.


Visas skolas formas var apskatīt, izpētīt un pasūtīt šajā adresē: https://hebe.lv/lv/school-uniform/valmieras-sakumskola.html 

Ēdināšana

informacija_skolai_valmieras_sakumskola.docx

Ēdinašanas pakalpojumu apmaksas un atteikšanas kārtība

Ar kārtību,kādā Valmieras sākumskolā notiek izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un atteikšana varat iepazīties šeit…

 

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar internetbankas palīdzību, skaitot naudu uz

SIA «Kantīne B» konta Nr.:

LV59HABA0001409049292

Reģ.Nr.: LV 44102004917

(Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods par kuru samaksāts)

* Pakalpojumu sniedzēja kontā naudai jābūt ieskaitītai trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas (piektdien līdz plkst.12:00 jāieskaita nauda par pirmdienas ēdināšanu)

Bezmaksas pusdienas 1. – 6. klašu skolēniem

SIA “Kantīne B” informē, ka pēc “Rīgas piena kombināta” sniegtās informācijas, programma “Skolas piens” ar 2018.gada 26. martu tiek pārtraukta.

Pusdienu atteikumus pieņem tekošajā dienā līdz plkst. 9:00

Tālrunis ēdināšanas pieteikšanai/atteikšanai: 20003850

Ēdienkarte

Ēdienkarte skolām_04.12.-08.12.23. 1-4.klase.pdf
04.12_launags.doc
Ēdienkarte skolām_04.12.-08.12.23._5-12klase.pdf

Kā rīkoties, ja pazaudēta skolēna apliecība?

Gadījumā, ja ir pazaudēta vai sabojāta skolēna apliecība, tad vecākiem jāraksta iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes direktoram, ar lūgumu atjaunot skolēnu apliecību. Iesniegumu raksta brīvā formā.

Jāveic 4,01 EUR maksājums uz kādu no Valmieras pilsētas pašvaldības bankas kontiem:

NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢISTRĀCIJAS NR.LV90000043403 Piezīmēs lūdzam norādīt – Valmieras sākumskola, Jūsu bērna vārds, uzvārds, klase.

KAD VEIKTS PĀRSKAITĪJUMS, SKOLĒNA VECĀKAM BANKAS MAKSĀJUMA IZDRUKA KOPĀ AR IESNIEGUMU IR JĀIESNIEDZ IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LIETVEDĪBĀ.

 

Tad Izglītības iestāde sazinās ar Valmieras Izglītības pārvaldi un informē par nepieciešamību atkārtoti izgatavot skolēna apliecību. Izgatavojot skolēna apliecību, tā tiek nodota izglītības iestādei, kas savukārt sazinās ar konkrēto skolēnu, lai tā sasniegtu īpašnieku.


Ar cieņu, 

Valmieras sākumskolas administrācija