Skolas vadība un skolotāji

Skolas vadība

Mārtiņš Vētra

Valmieras sākumskolas direktors

(203.kab.)

tālr.: 64224737

e-pasts: martins.vetra@valmiera.edu.lv

Signe Jānelsiņa

direktora vietnieks izglītības jomā (IT) (206.kab.)

e-pasts: signe.janelsina@valmiera.edu.lv

Ilona Tropa

direktora vietnieks izglītības jomā (204.kab.)

tālrunis: 64223921

e-pasts:  ilona.tropa@valmiera.edu.lv

Dace Vītola

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (205.kab.)

tālrunis: 64223208

e-pasts: dace.vitola@valmiera.edu.lv

Diāna Rudzīte

direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbs, interešu izglītība) (206.kab.)

e-pasts: diana.rudzite@valmiera.edu.lv


Skolotāji

Balode Baiba - datorika

Bedeicis Juris - dizains un tehnoloģijas

Bergsone Inese - 1.-3. klašu skolotāja, sports

Bērziņa Elīna - matemātika

Bērziņa Sanita - “Pērkonītis” vadītāja

Bruņiniece Ilze - sports

Buliņa Silva - vizuālā māksla, speciālais pedagogs

Inga Cīrule - 1.-3. klašu skolotāja

Dambe Ruta - 1.-3. klašu skolotāja, matemātikas skolotāja

Evija Dzvinko - “Grāmatu klubiņš” vadītāja

Gunita Eksto - logopēds, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Ilona Eļēna - sociālais pedagogs

Siguta Fišmeistere - latviešu valoda un literatūra

Līva Hasani - 1.-3. klašu skolotāja, darbs projektos

Hreškova-Sirmais Jaroslava - angļu valoda

Jēkabsone Mārīte - vācu valoda

Karnīte Sandra - 1.-3. klašu skolotāja, angļu valoda

Kaša Lāsma - 1.-3. klašu skolotāja

Kondratjeva Paula - pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kreile Paula Patrīcija - dizains un tehnoloģijas, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kukaine Aiga - latviešu valoda, literatūra, teātra māksla

Kuple Inese - mūzika

Ķirse Sanita - 1.-3. klašu skolotāja

Lapiņa Iveta - dabaszinības

Lāce Svetlana - krievu valoda

Lūsiņa Signe - sports

Martinsone Gunita - matemātika

Mezīte Helga - 1.-3. klašu skolotāja, datorika

Prātiņa Baiba - “Šūšanas pulciņš” vadītāja

Rudzīte Diāna - “Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki” vadītāja

Saulīte Mārīte - 1.-3. klašu skolotāja, dizains un tehnoloģijas

Siliņa Baiba - 1.-3. klašu skolotāja

Stivriņa Larisa - mūzika, kora vadītāja

Štrāle Jana - 1.-3. klašu skolotāja

Švalbe Kristīne - sociālās zinības un vēsture

Tauriņa Sanita - latviešu valoda, literatūra, teātra māksla

Točs Uģis - “Teātra un improvizācijas pulciņš” vadītājs

Tropa Ilona - logopēde

Vanaga Linda - datorika

Vāpa Evita - mūsdienu deja “UNDEFINED” vadītāja

Vētra Mārtiņš - angļu valoda

Vimba Aiga - 1.-3. klašu skolotāja, matemātika

Zēģele Inese - angļu valoda