Mēs lepojamies

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

2019. gada nogalē notika ikgadējā svinīgā līnija, kuras laikā tika pasniegti Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi, Burtnieku novada apbalvojumi, Valmieras sākumskolas apbalvojumi (7-10 balles), balvas "Par izaugsmi", portāla www.uzdevumi.lv čaklākie lietotāji, dambretes Ziemassvētku turnīra dalībnieki, konkursa "Bebr@s" dalībnieki, kā arī Skatuves runas (2.klasei) un "Rakstītprieks" konkursa dalībnieki.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par 8,5 ballēm un vairāk saņēma 39 skolēni. 5. klašu grupā - 20 skolēni, 6. klašu grupā - 19 skolēni.

Burtnieku novada pašvaldības apbalvojumu ( semestra vērtējums nav zemāks par 8 ballēm) saņēma 6 skolēni.

Valmieras sākumskolas apbalvojumu (7-10 balles) kopā saņēma 239 skolēni no 450 2.-6. klašu skolēni jeb 53%, kas ir +3.11% pret iepriekšējiem gada vērtējumiem.

2. klašu grupā - 70 skolēni

3. klašu grupā - 46 skolēni

4. klašu grupā - 43 skolēni

5. klašu grupā - 46 skolēni

6. klašu grupā - 34 skolēni

"Izaugsmes balva" par 1. semestrī paveikto 4.-6. klašu grupā tika piešķirta 114 skolēniem (41%).

4. klašu grupā - 62%

5. klašu grupā - 25%

6. klašu grupā - 34%

Liels paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Sanita Eglīte (dir. vietniece izgl. jomā)

1.klašu grupa


2.klašu grupa

3.klašu grupa

4.klašu grupa

5.klašu grupa

6.klašu grupa