Mēs lepojamies

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019. gada nogalē notika ikgadējā svinīgā līnija, kuras laikā tika pasniegti Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi, Burtnieku novada apbalvojumi, Valmieras sākumskolas apbalvojumi (7-10 balles), balvas "Par izaugsmi", portāla www.uzdevumi.lv čaklākie lietotāji, dambretes Ziemassvētku turnīra dalībnieki, konkursa "Bebr@s" dalībnieki, kā arī Skatuves runas (2.klasei) un "Rakstītprieks" konkursa dalībnieki.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par 8,5 ballēm un vairāk saņēma 39 skolēni. 5. klašu grupā - 20 skolēni, 6. klašu grupā - 19 skolēni.

Burtnieku novada pašvaldības apbalvojumu ( semestra vērtējums nav zemāks par 8 ballēm) saņēma 6 skolēni.

Valmieras sākumskolas apbalvojumu (7-10 balles) kopā saņēma 239 skolēni no 450 2.-6. klašu skolēni jeb 53%, kas ir +3.11% pret iepriekšējiem gada vērtējumiem.

2. klašu grupā - 70 skolēni

3. klašu grupā - 46 skolēni

4. klašu grupā - 43 skolēni

5. klašu grupā - 46 skolēni

6. klašu grupā - 34 skolēni

"Izaugsmes balva" par 1. semestrī paveikto 4.-6. klašu grupā tika piešķirta 114 skolēniem (41%).

4. klašu grupā - 62%

5. klašu grupā - 25%

6. klašu grupā - 34%

Liels paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Sanita Eglīte (dir. vietniece izgl. jomā)

1.klašu grupa


2.klašu grupa

3.klašu grupa

4.klašu grupa

5.klašu grupa

6.klašu grupa