Mēs lepojamies

Mācību sasniegumi 2023./2024. m.g. 

1.klašu grupa

2.klašu grupa

3.klašu grupa

4.klašu grupa

5.klašu grupa

6.klašu grupa