🦉Pūce runā

Labā prakse informācijas tehnoloģiju lietošanā Valmieras sākumskolā 

Mācību gada noslēgums kārtējo reizi nācis ar apkopojumu par paveikto un vērtīgu dalīšanos pieredzē. Šoreiz pedagogi stāsta un ļoti daudz rāda, kā tiek lietotas tehnoloģijas stundās, audzināšanas pasākumos, mācību materiālu gatavošanā, sistematizēšanā, saziņā un sadarbībā. Piemēru daudz, katrs interesants un vērā ņemams. Atziņa: izmantojot vienu un to pašu lietotni vai programmu, katrs atrod citādu risinājumu, dažādību, kas atbilst mācību priekšmeta, skolotāja personības, skolēnu un klases specifikai.

Pirms tiek dots starts IT pieredzei, mūzikas skolotāja un koru vadītāja Larisa Stivriņa pamatoja un ļāva praktiski darboties, apgūstot dažus vērtīgus elpošanas vingrinājumus. Nevienam nav noslēpums, ka elpošana ir ne tikai primāra dzīvības funkcija, bet elpas vingrinājumi stiprina organismu, attīsta elpošanas sistēmu un ļauj normalizēties nervu sistēmas funkcijām.

Datorikas skolotājas Baiba Balode un Linda Vanaga demonstrēja visiem tik labi zināmās programmas GOOGLE produktus, tai skaitā CLASSROOM, kā tos ērti lietot, strādājot ikdienā. Programma piedāvā iespēju veidot darba lapas ar uzdevumiem, pildīt tos tiešsaistē, iesniegt vērtēšanai, uzskaitei un vēl daudzējādam lietojumam mācībās. Skolēni aizrautīgi darbojas ar 4 draudzīgiem PXOTON robotiem. Šajā mācību gadā pie skolotājām pieredzi smelties braukuši arī Ogres novada datorikas skolotāji.

2.klašu skolotājas Inga Cīrule un Jana Štrāle rādīja, kādas programmas tiek izmantotas, informējot vecākus par dienas darbiem, aktivitātēm. Video apstrādes programmā InShot veidotā informācija ļauj vecākiem pārskatāmi un detalizēti gūt iespaidu par notikumu, neapgrūtinot sevi ar katra foto atvēršanu un aplūkošanu. Programma RELIVE piedāvā ielūkoties maršrutā, kas veikts pārgājienā vai ekskursijā, pievienojot noteiktā laikā un vietā uzņemtus fotoattēlus.

Vizuālās mākslas skolotāja un speciālais pedagogs, 5.klases audzinātāja Silva Buliņa demonstrēja izmantojamos materiālus stundās un nodarbībās, kas apkopoti datorprogrammā, papildinot tos ar vizuālu noformējumu un mūziku.

Sporta un veselības skolotājas Ilze Bruņiniece un Signe Lūsiņa, kuras skolēniem māca arī peldēt un slidot prasmi, piedāvāja iespēju vingrinājumus un aktivitātes izpildīt ekrāna trenera vadībā. Tā skolēni var darboties, iepazīstot dažādu sporta veidu profesionāļus, bet skolotājām ir iespēja koriģēt kustības un vingrinājumu izpildi līdz veselīgai un filigrānai precizitātei. Tāpat sporta un veselības stundās tiek lietots taimeris, soļu skaitītājs, aplikācijas skolēnu sadalīšanai grupās vai komandās. Arī klātesošie baudīja aktivitātes minūti ar kustēšanos pēc piedāvātā ekrānā. Dinamiski, aizraujoši, motivējoši!

Tik tikko augstāko mācību iestādi absolvējusī jaunā skolotāja Paula Patrīcija Kreile, kuru jau labu laiku saucam par savējo, parādīja, ka ērti, vienkārši un kvalitatīvi var veidot prezentācijas mācību tēmām vai citus vizuālus materiālus SLIDESGO programmā.

3.klases skolotāja Helga Mezīte, kā viņa pati saka, ka ir “matemātikā līdz ausīm”, bēra matemātisko iemaņu veicināšanas programmas kā no pārpilnības raga. Katram ir iespēja testēt, vērtēt, izvēlēties sev tīkamāko un vērtīgāko: CoolMath4Kids ar dažādiem uzdevumu veidiem, interaktīva ģeometrijas, algebras, statistikas un aprēķinu lietojumprogramma GeoGebra, kas krāj arī latviešu valodā tulkotus uzdevumus. Iespēju daudz!

1.klases skolotājas Baiba Siliņa un Aiga Vimba, kura māca arī “lielajiem” matemātiku, galvas rēķiniem piedāvā izmantot metamos kauliņus digitālās DICE versijās. Programma Photomath spēj piedāvāt skolēniem necerētus panākumus matemātikā, pat neko nedarot, bet skolotājam liek būt vērīgam, saņemot mājas darbus. Tāpat aizvien biežāk mācību stundu sagatavošanā ienāk mākslīgais intelekts, kas daudzos gadījumos atvieglo darbu un taupa laika resursus. Pieredzes apmaiņas braucienā iepazītā spēļu veidošanas programma JEOPARDY ir skolotājas Baibas sabiedrotā. Spēļu izveidošana prasa ilgu laiku, bet ieguldīto atsver skolēnu motivēta darbošanās.

Sociālo zinību un vēstures skolotāja, 5.klases audzinātāja Kristīne Švalbe katrai mācību stundai veido savu, unikālu prezentāciju, ko ērti papildināt ar audio un video materiāliem, mainīt tos, dažādot un ērti kopīgot ar skolotājiem un skolēniem.

Valmieras sākumskolas direktors un angļu valodas skolotājs Mārtiņš Vētra vienkārši un detalizēti ļāva vērtēt, kas ir mākslīgais intelekts. ChatGPT ir OpenAI izstrādāts sarunbots, kas ir apmācīts saprast cilvēku valodu, izprast lietotāja ievadītu jautājumu un piedāvāt izsmeļošas atbildes. Šoreiz rīku iepazinām ar paša ChatGPT veidotu iepazīšanās prezentāciju. Pēc klausītāju reakcijas varēja noprast, ka šis rīks aizvien biežāk aizņems laiku mūsu ikdienā. 

Direktora vietniece informācijas un tehnoloģiju jautājumos Signe Jānelsiņa pavēra skatu savai ikdienai, kad notikumi tiek plānoti kalendārā, kas kopīgots ar citiem kolēģiem vai ģimenes locekļiem. Sīkie knifi tiešsaistes dokumentu organizēšanā palīdzēs un atvieglos dokumentu apriti katram, arī lietojot tos bezsaistē. Bet piedāvātie īsie video pārskati par dažādiem notikumiem likās tik aizraujoši, ka nevar nepamēģināt.

4.klases audzinātājas Aiga Kukaine, kura māca latviešu valodu, un Gunita Eksto, kura ir arī logopēde, piedāvāja veidu, kā izlozes kārtībā noteikt skolēnu secību uzdevuma veikšanai. Programmā Wheel of names, ievadot vārdus, savu darbību uzsāk laimes rats, un skolotāja iejaukšanās vairs nav nepieciešama. Spēle vienmēr ienes pozitīvu motivāciju darbībā. Tāpat tika aktualizēts lietotņu uzdevumi.lv, soma.lv, tezaurs.lv lietojums.

Krievu valodas skolotāja Svetlana Lāce savā darbā ar skolēniem bieži izmanto tiešsaistes dokumentus, tulkošanas un mākslīgā intelekta programmas, veidojot mācību materiālus un krustvārdu mīklas, un  noteikti neviens neiztiks bez ekrānuzņēmuma, lai parādītu materiālu interaktīvajā tāfelē vai ar datu kameras palīdzību.

Angļu valodas skolotāja un 5.klases audzinātāja Inese Zēģele aicināja katru pārbaudīt spēkus, izpildot angļu valodas testu programmā GIMKIT. Programma piedāvā veidot viktorīnas, izpildīt uzdevumus katram savā tempā, negaidot pārējos, pat pelnīt virtuālu naudu, to krājot, papildinot komandas uzkrājumu, vai tērējot.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Diāna Rudzīte dalījās pieredzē, kā tiek veidotas prezentācijas pasākumiem tiešsaistes grafiskās noformēšanas rīkā Canva. Klātienē pārbaudījām, kā darbojas programmas Tilde rīks, kad ierunātais teksts diktofonā tiek pārvērsts rakstu zīmēs, izveidojot tekstu. Šajā brīdī nācās secināt: jo skaidrāka būs dikcija un precīzāk lietota literārā valoda, jo kvalitatīvāks būs gala rezultāts.

Arī angļu valodas skolotāja Jaroslava Hreškova - Sirmais piedāvāja iespēju paskatīties, kāds izdodas dažādu aktivitāšu video apkopojums. Šāda iespēja ļauj uzzīmēto un izveidoto plakātu, masku, spēļu foto savietot gaumīgā video prezentācijā, papildinot ar tam atbilstošu muzikālo noformējumu. 

Matemātikas skolotāja Gunita Martinsone skolēniem mācību stundās dod iespēju spēlēties ar matemātiku. Dažādas aplikācijas ar matemātikas uzdevumiem ļauj nostiprināt zināšanas, piedāvā risināšanas veidus un par paveikto iegūt arī vērtējumus.

6.klases audzinātāja un matemātikas skolotāja, arī antibulinga programmas KiVa komandas dalībniece ir dziļš eksperts QR kodu ģenerēšanā un izmantošanā. Tos var lietot ik uz soļa: ietverot nepieciešamo uzziņas literatūru, skaidrojot uzdevumu risināšanas gaitu vai apgūstot jaunu rēķināšanas paņēmienu. Pedagogi savās viedierīcēs skenēja piedāvātos QR kodus un secināja, ka viss izdodas lieliski. Bet, piemēram, apgūstot reizināšanu rakstos ar Lattice Method Multiplication, der lietot YOU TUBE sagatavoto video pamācību. 

Direktora vietniece izglītības jomā un logopēde Ilona Tropa pastāstīja, kā brīvajā laikā tapusī maizes cepšanas video recepte palīdzēja 1.c klasē realizēt pašu maizītes izcepšanu un degustēšanu sociālo zinību stundā par etiķetēm. Produkta radīšanai tika izmantota platforma CANVA, video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietne YouTube, video apstrādes programma DaVinci Resolve un failu konvertēšanas programma.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Johansone parādīja, kādus informācijas un reklāmas materiālus piedāvā skolēniem konsultāciju laikā, izmantojot platformu CANVA. Tāpat darbā tiek izmantots novatorisks personīgais AI tērzēšanas palīgs COPILOT un mākslīgā intelekta modelis precīzākai komatu lietošanai latviešu valodā salieckomatus.lv.

Vērtīgi? Noteikti, ar lielu pievienoto vērtību. Tagad katrs zina vairāk, kas vēl iespējams, ko gribētos un būtu vērtīgi apgūt un lietot, un pie kā doties, lai prasītu padomu. Tehnoloģiju līkne Valmieras sākumskolā iet tikai uz augšu!

Gada balva 2024

Par izcilu skolas tradīciju kļuvis mācību gada galvenais un svinīgākais pasākums "Gada balva", kas pulcē labākos no labākajiem skolēniem un viņu ģimenes. Tā tas notika arī šoreiz, 29.maijā. Skanēja pateicības vārdi par paveikto, tika pasniegti apbalvojumi par augstvērtīgiem rezultātiem: vērtējumiem 8, 9, 10 balles, ievērojamu izaugsmi, Valmieras novada un Latvijas mērogā iegūtām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sporta sasniegumiem un izcilību interešu izglītībā. 

Klātesošos iedvesmoja veiksmīgs uzņēmējs ar savu dzīves un pieredzes stāstu Rolands Melbārdis. Muzikālos priekšnesumus baudījām Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu izpildījumā. 

Valmieras sākumskolas kolektīva pateicība katram Gada balvas laureātam par sava vārda ierakstīšanu skolas Goda grāmatā!


P.S.

Nospiežot uz foto, vēlreiz varēsi noklausīties, ko par laureātiem saka viņu audzinātājas.

Laura Prātiņa 

Karolīna Rutkovska 

Kārlis Tkačs 

Alise Anna Virskūna 

Ieva Ķikāne 

Adrija Štromberga 

Evelīna Tīlena

Sofija Žentiņa

Rebeka Broka 

Daina Dzvinko 

Odrija Buile 

Rota Ķibere 

Dārta Ludriksone 

Miķelis Melecis 

Laura Vesmane 

Stefans Astahovs 

Kristofers Zants 

Karlīna Skuja 

Lote Batarāga 

Anna Irbe 

Ketija Izaja 

Rebeka Kokuma 

Elza Irkle 

Valters Ozols 

Mārtiņš Pommers 

Emīlija Everte 

Laurēna Hemmele 

Ričards Švalbe 

Elīna Ābele 

Patriks Leoke 

Elza Balode 

Zintis Dzvinko 

Amanda Fridrihsone 

Elza Marija Mača 

Kārlis Rozītis 

Otto Ubeiko 

Noa Raido Vāverītis 

Kristians Krasovskis 

Kate Tupreine 

Mihaels Artūrs Vasiļjevs 

Eduards Vēveris 

Edvards Timofejevs 

Matīss Tupreinis 

Meiteņu koris

vadītāja Larisa Stivriņa

Zēnu koris

vadītājas Inese Kuple

Larisa Stivriņa

Tautu deju kopa "Pērkonītis" 

vadītāja Sanita Bērziņa

29.05.2024

Gadadiena, kas liek satraukties, būt līdzatbildīgiem un gudriem 

Ukraina ir valsts Eiropas austrumos. Ziemeļos tā robežojas ar Baltkrieviju, austrumos — ar Krieviju, rietumos — ar Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju un Moldovu, bet no dienvidiem to apskalo Melnā jūra. Pēc platības tā ir lielākā valsts Eiropā. 2021.gadā Ukrainā dzīvoja 43,79 miljoni iedzīvotāju. Latvijā 2021.gadā bija 1,884 miljoni iedzīvotāju.

Pagājuši jau 2 gadi, kopš Ukraina un tās iedzīvotāji piedzīvo kara šausmas, varonīgi pretojas kaujās, cenšas izdzīvot un  noturēt sevī ticību, ka būs uzvara un brīva valsts.

Visa pasaule, valstis un iedzīvotāji, kuri nav vienaldzīgi un apzinās situācijas skarbumu un svarīgumu, visiem spēkiem cenšas atbalstīt Ukrainu.

Pirms 2 gadiem bija gandrīz pavasara brīvlaiks, mūsu skolas skolēni un skolotāji slīpēja plānus darbiem un atpūtai. Kādu pēcpusdienu saņēmām ziņu, ka skolā ieradīsies gandrīz 30 skolēni no Ukrainas. Bija neziņa, kā jutīsies ukraiņu bērni, bēgot no kara šausmām, kā notiks mācību stundas, vai visiem būs mājvieta un ēdiens. Bet nebija ne mazāko šaubu, ka tiksim ar visu galā. Neviens nedomāja, vai būs grūti, kādā valodā sazināsimies, kurā klasē bērni mācīsies. Lielajā sapulcē skolas zālē no skolotāja uz skolotāju skanēja atsaucība, ka katrs ir gatavs uzņemt ukraiņus savā klasē. Domājām par mācību piederumiem, brokastīm, pusdienām un citiem sadzīves jautājumiem. Liels prieks un pārsteigums bija par Valmieras sākumskolas 6.klašu skolēniem, kuri pēc pašu iniciatīvas bija savākuši ziedojumus un uz skolu atnesa veselu kaudzi ar burtnīcām, pildspalvām, zīmuļiem un citiem mācību piederumiem.

Iepazīšanās ar Ukrainas bērniem notika draudzīgi. Sarunājāmies, kā mācējām. Skolotāji visvisādi centās pielāgot mācību materiālus un tulkoja katru vārdu. Tā bija otra slodze darbā, par ko neviens nesūdzējās. Labi palīgi klasēs bija bērni, kuri labi zināja krievu valodu. Tas ukraiņiem lika justies mājīgāk. Virtuves komanda darīja visu, lai bērni būtu pilnvērtīgi un gardi ēduši. Nācās daudz ko pielāgot ukraiņu garšu kārpiņām.

Laiks skrien ātri, taču karš nebeidzas. Skolā tikuši sieti maskēšanās tīkli, vākti materiāli ierakumu svecēm. Daudz Ukrainas bērnu ar savām ģimenēm ir atraduši citas mājvietas, pabeiguši skolu, daži atgriezušies dzimtenē. Ar mums kopā patlaban mācās 5 skolēni, talantīgi, varoši, aktīvi, enerģiski. Pie skolas plīvo Ukrainas karogs un katra sirdī ir ticība, ka viss būs labi. Esam laimīgi par Latvijas zilajām, klusajām debesīm un mierīgām mājām. To ļoti vēlam katram ukrainim un viņu valstij.

Dievs, svētī Latviju!

«Слава Україні! Героям слава!»

Maria Shashyna

Vēl pēdējo reizi paskatīšos tumsā,

Vecā māja rādīsies man sapnī.

Saule apgaismo veco mežmalu,

Kurā redzu savu mīļo, veco māju.

Kā pamosties es gribu tajā mežmalā,

Lai varu atkal saulrietu vērot.

Gribu pabūt tur vēl mazlietiņ,

Gribu redzēt logā ne pilsētu,

Bet saldās, gardās vīnogas.

Un atkal pamostos es septiņos no rīta,

No neciešamām lidmašīnas skaņām.

Vai dzirdēšu es atkal ciema putnu dziedāšanu?

Atkal viss būs kā tajā pēdējā reizē.

Februāris, 2024 

Mācību darbs un interešu izglītības aktivitātes sasparojušās ne pa jokam, jo krietni ieskrējies otrais mācību semestris. Šis laiks paiet olimpiāžu, konkursu zīmē. Tiek rīkotas dažādas skates, pārbaudījumi, veikta diagnostika, lai izvērtētu, kā veicas un jau spraustu plānus nākotnei. 

Šoreiz īsi par dažiem tuvākajiem notikumiem: koru nometni, gatavojoties Dziesmu svētkiem, un nākamo pirmklasnieku uzņemšanu skolā.

Nekur nesnauž vīrusi, kas uz kādu laiku liek laiku pavadīt mājās gan skolēniem, gan skolotājiem un pulciņu vadītājiem. Tāpēc jāspēcina organisms, kā vien var, ēdot veselīgu pārtiku, mazāk lietojot ātrās uzkodas un saldumus, katru dienu jāieplāno laiks fiziskām aktivitātēm un atpūtai un pilnvērtīgi jāizguļas, lai spēki spētu atjaunoties.

Skatāmies līdzi stundu saraksta izmaiņām, cītīgi darbojamies konsultācijās, lai zinātu visu, kas jāzina un pārbaudes darbi nestu tikai gaidītus rezultātus un viss notiktu bez kavēšanās. Palīdzam un atbalstām cits citu, jo stiprs plecs vienmēr ir atbalsts ikdienā.

Dziedāt, aizraujot citus, no sirds un ar patiku 

Valmieras sākumskolā vienmēr skanējušas bērnu balsis: starpbrīžos, stundās, pulciņu nodarbībās, pusdienās, uz skatuves, amfiteātrī un sistemātiski, regulāri, neatņemami koru mēģinājumos, skatēs, uzstājoties svētkos. Šajā mācību gadā dzied 3 kori: 1.-3.klašu koris, Zēnu koris un Meiteņu koris. Ieguldot daudz darba, izdomas un enerģiju tos profesionāli vada diriģentes Larisa Stivriņa un Inese Kuple, viņas skolā māca arī mūziku.

No malas var šķist, ka mūzikas mācīšana un mācīšanās tāds joks un spēle, viegla pamācīšanās vien  ir, bet, iedziļinoties vairāk, nākas secināt, ka klausīties mūziku, dziedāt, ritmizēt, spēlēt ritma un mūzikas instrumentus ir vērtīgs ieguldījums personības izaugsmē. Cilvēks attīsta ne tikai muzikālo gaumi, iepazīst skaņdarbus, izpildītāju sastāvu, skaņdarbu uzbūvi un nošu rakstu, bet pilnveido ritma izjūtu, “asina” dzirdi, vingrina elpošanu un pat atklāj iepriekš neizzinātus savus talantus, kas reizēm kļūst par dvēselisku nodarbi visas dzīves garumā. Katra mūzikas stunda ir kā piedzīvojums un izrāde, kuru nemanāmi, bet dažreiz ļoti manāmi un ar lielu atbildību jāprot vadīt mūzikas skolotājam. Stunda ir viena lieta, kad klasē vai zālē sapulcējušies skolēni uz obligāti paredzēto posmu izglītības procesā. Koris, tas jau ir cits stāsts. Tas nav obligāts vai reglamentos noteikts pasākums, kurā jāpiedalās visiem skolēniem. Koris Valmieras sākumskolā ir interešu izglītības sastāvdaļa: noturīga, nemainīga, ar augstu kvalitāti un skaistiem tērpiem. Un no šīs vietas sākas piedzīvojums, kas no visiem iesaistītajiem prasa uzdrīkstēšanos, prasmīgu vadītāja talantu, laika ieguldījumu, pacietību, darba spējas, fizisko izturību, pretī sniedzot gandarījumu par paveikto, uzstāšanos uz dažādām skatuvēm, tikšanos ar citu koru dalībniekiem, kopīgus pasākumus, jaunas draudzības un, protams, Dziesmu svētkus, ko ne katram savā dzīvē izdodas piedzīvot un izjust.

Arī tad, ja skolā izdodas izbrīvēt divus rītus kora dziedāšanas treniņam, tā vēl nav veiksmes atslēga, tas ir tikai mazs priekšnoteikums, lai viss sāktos. Vajadzīgi skolēni, kuriem patīk dziesma, kuri spēj pārvarēt grūtības, darboties lielās idejas vārdā. Vajadzīgi vecāki ar sapratni un pārliecību par dziedāšanas lielo pienesumu, savam bērnam klātesoši, atbalstoši, ja kādā brīdī viss nenotiek tik gludi un skaisti kā iecerēts un izsapņots. Vajadzīgi diriģenti, kuriem nākas darīt vairāk nekā spēj un apmaksā, jāieguldās ne tikai uz 100%, bet daudz vairāk, jāizvilina no sevis tik daudz talantu un aktierisko dotumu, kas ieinteresē, aizrauj, pārliecina, spēcina, sasmīdina, notur un liek katram skolēnam būt pārliecinātam un drošam, sajust darba vērtību. Valmieras sākumskolā līdz šim visas minētās vērtības ir satikušas viena otru un iet roku rokā. Protams, ikdiena nav viegla un perfekta: kāds aizmirsis, kāds aizgulējies, saslimis, ir daudz citu kārdinājumu, ar ko aizpildīt laiku vienkāršāk, ir mācības, konsultācijas, ģimenes pasākumi un draugu tusiņi. Bet mūsējie iztur, dara un uzbur svētkus, plūc laurus. Katrā skatē bijuši labi sasniegumi, augsti novērtējumi.

Lielā loze un panākumu atslēga ir skolotājas Inese Kuple un Larisa Stivriņa, kuras strādā ne tikai mūzikas stundās un kora treniņos, bet jau atkārtoti rīko koru nometni. Pa kuru laiku? Brīvdienās! Piektdien, 2.februāra pēcpusdienā Valmieras sākumskolā no malu malām saplūda koristi. Vairāki kori, diriģenti, vairāk nekā 200 dalībnieku. Gaiteņi, zāle, kabineti piepildījās ne tikai ar nošu grāmatām, smaidošām sejām, bet arī ar matračiem, segām, mīļmantiņām, uzkodu paciņām, grāmatām un milzīgu enerģiju. Kad kopkoris dzied Svinību zālē, lai arī tas ir tikai mēģinājums un balsu salīdzināšana, sapludināšana, sadziedāšanās, pārņem izcila sajūta, tāda, ka “skudriņas skrien” un acīs iezogas pa asarai. Tāds ir kora spēks! Tā priekšā stājas diriģentes no Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Strenču pamatskolas, Rūjienas vidusskolas un, protams, mūsējās.

Pienāk vakars, un skolā ierodas sporta pedagogi: Signe Lūsiņa un Ilze Bruņiniece. Tiek vērtas sporta zāles durvis un dziedātāji pārtop par sportistiem. Notiek vairāki turnīri vienlaicīgi: florbolā, tautas bumbā, futbolā. Ir sacensība, azarts, fiziskās aktivitātes, kuras vada abas prasmīgās sporta skolotājas Ilze un Signe. Nometnē ir lieliski palīgi, kuri pieskata, uzmundrina, atbalsta nometnes dalībniekus. Skolotājas Mārīte Saulīte, Sandra Karnīte, Kristīne Švalbe ir uzdevumu augstumos, viņas pavada laiku ar bērniem no pirmās līdz beidzamajai nometnes minūtei. Atbalstītāju vidū direktors Mārtiņš Vētra un viņa vietniece Diāna Rudzīte, lai visi skolā justos labi.

Pēc nopietna darba un treniņa, un pēc vislabākā veselīgas dzīves parauga nometnes dalībnieki bauda ļoti garšīgas ēdienreizes skolas ēdnīcā. Pēc dinamiskās pauzes un miega rīts atkal pulcē visus kopā, un koru skaņa turpina piepildīt skolu.

Milzīgs gandarījums par bērniem, kuri paspēj visu un viņiem izdodas viss. Ir skolēni, kuri dzied korī, piedalās sporta sacensībās un saņem izcilus vērtējumus arī mācību darbā. Vecāki, paldies, ka esat atbalsts, uzmundrinātāji un palīgi, saskatāt iespējas un ieguldāt sava bērna izaugsmē, tā ceļot viņa dzīves kvalitāti.

Inese un Larisa, Valmieras sākumskolas kolektīvs lepojas, ka veltāt laiku, enerģiju, spēku, talantu, gudrību bērnu un skolas labā. Koru nometne iztukšo, izsmeļ spēkus un nozog laiku atpūtai, bet piedzīvotais un paveiktais to visu vairos ar dubultu atdevi. Lai skan šodien, nākamnedēļ, citu gadu, Dziesmu svētkos!

Laura Prātiņa 

Karolīna Rutkovska 

Kārlis Tkačs 

Alise Anna Virskūna