Mācības

Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

Stundu izmaiņas

Mācību priekšmetu stundu saraksts (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)

Stundu saraksti un izmaiņas e-klasē: https://e-klase.lv

Konsultācijas

Konsultācijas 08_02_2022.pdf

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvi 03.01.2022..pdf

Stundu laiki


  1. 8.00 – 8.40

  2. 8.50 – 9.30

  3. 9.40 – 10.20

PUSDIENAS no 10.20 – 10.40

  1. 10.40 – 11.20

PUSDIENAS no 11.20 – 11.40

  1. 11.40 – 12.20

PUSDIENAS no 12.20– 12.40

  1. 12.40 – 13.20

  2. 13.30 – 14.10

  3. 14.20 – 15.00

2021./2022.mācību gada skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvdienasno 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim

Ziemas brīvdienasno 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim

Pavasara brīvdienas - no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam

Vasaras brīvdienas - no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam