Mācības

Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

Stundu izmaiņas

Mācību priekšmetu stundu saraksts (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)

Stundu saraksti un izmaiņas e-klasē: https://e-klase.lv

Carousel imageCarousel image

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvi no 06.01.2020..docx

Konsultācijas

Konsultācijas no 06.01.2020..docx

Stundu laiki

2019./2020.mācību gada skolēnu brīvlaiki

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g

no 1.09.2019. jauni stundu laiki

 1. 8.00 – 8.40

 2. 8.50 – 9.30

 3. 9.40 – 10.20

 4. 10.30 – 11.10

 5. PUSDIENAS no 11.10 – 11.40

 6. 11.40 – 12.20

 7. PUSDIENAS no 12.20 – 12.50

 8. 12.50 – 13.30

 9. 13.40 – 14.20

 10. 14.30 – 15.10

 11. 15.20 – 16.00

Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

1.klašu brīvdienas – no 2020. gada 10.februāra līdz 14.februārim;

Pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam;

Vasaras brīvdienas – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

3.klašu izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

Latviešu valodā mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

Matemātikā – 2020. gada 26. februārī.

6.klašu izglītojamiem

Latviešu valodā mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;

Matemātikā – 2020. gada 27. februārī;

Dabaszinībās – 2020. gada 5. martā.