Mācības

Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

Stundu izmaiņas

Mācību priekšmetu stundu saraksts (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)

Stundu saraksti un izmaiņas e-klasē: https://e-klase.lv

Konsultācijas

26.10. Individuālais darbs_konsultācijas ar izglītojamiem 2020._2021.m.g.pdf

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvi.pdf

Mācību un audzināšanas plāns 2020./2021.m.g.

Pasakuma plans 2020-2021mg1.pusgads

Stundu laiki


  1. 8.00 – 8.40

  2. 8.50 – 9.30

  3. 9.40 – 10.20

PUSDIENAS no 10.20 – 10.40

  1. 10.40 – 11.20

PUSDIENAS no 11.20 – 11.40

  1. 11.40 – 12.20

PUSDIENAS no 12.20– 12.40

  1. 12.40 – 13.20

  2. 13.30 – 14.10

  3. 14.20 – 15.00

2020./2021.mācību gada skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2020.gada 19.oktobra līdz 23.oktobrim

Ziemas brīvdienas – no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim

Pavasara brīvdienas - no 2021.gada 15.marta līdz 19.martam

Vasaras brīvdienas - no 2021.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

Diagnosticējošie darbi 3.klasēm:

-) latviešu valodā:

rakstu daļa - 2021.gada 18.februārī

mutvārdu daļa – no 2021.gada 4.janvāra līdz 17.februārim

-) matemātikā - 2021.gada 24.februārī


Diagnosticējošie darbi 6.klasēm:

-) latviešu valodā:

rakstu daļa - 17. februārī

mutvārdu daļa – no 2021.gada 4.janvāra līdz 16.februārim

-) matemātikā - 2021.gada 25.februārī

-) dabaszinībās - 2021.gada 4.martā