Metodiskais darbs

Skolas metodiskās komisijas un to vadītāji 2019./2020.m.g.

 • Helga Mezīte, MK 1.klašu. Joma: Sākumskolas 1.-3.klases.
 • Baiba Siliņa, MK 2.klašu Joma: Sākumskolas 1.-3.klases.
 • Kristīne Švalbe, MK 3.klašu. Joma: Sākumskolas 1.-3.klases.
 • Sanita Tauriņa, MK Latviešu valoda 4.-6.klašu. Joma Latviešu valoda.
 • Eva Lasmane, MK Matemātika 4.-6.klašu. Joma Matemātika.
 • Iveta Glužģe, MK Svešvalodas.
 • Lolita Trauliņa, MK Dabaszinātnes.
 • Signe Lūsiņa, MK Sports un veselība.
 • Aiga Vimba, MK Sociālā un pilsoniskā (sociālo zinību, vēstures).
 • Zeltīte Lūse, MK Kultūras izpratne un pašizpausme (Literatūra, vizuālā māksla, mūzika, drāma).
 • Baiba Balode, MK Tehnoloģiju (datorika, informātika).
 • Mārīte Saulīte, MK Tehnoloģiju (mājturība).
 • Diāna Rudzīte, MK Vērtībizglītība.
 • Atbalsta personāls atbilstoši kompetencei, MK Iekļaujošās izglītības atbalsts.