Metodiskais darbs

Skolas metodiskās komisijas/mācību jomas, to vadītāji 2021./2022.m.g.

 • Baiba Siliņa - 1.klašu MK

 • Lāsma Kaša - 2.klašu MK

 • Helga Mezīte - 3.klašu MK, Sākumskolas 1.-3.klases

 • Sanita Tauriņa - Latviešu valoda 4.-6.klases

 • Aiga Vimba - Matemātika 4.-6.klaes

 • Jaroslava Sirmais-Hreškova - Svešvalodas

 • Iveta Lapiņa - Dabaszinātnes

 • Signe Lūsiņa - Sports un veselība

 • Kristīne Švalbe - Sociālā un pilsoniskā (sociālo zinību, vēstures)

 • Silva Buliņa - Kultūras izpratne un pašizpausme (literatūra, vizuālā māksla, mūzika, drāma)

 • Baiba Balode - Tehnoloģiju (datorika, informātika)

 • Mārīte Saulīte - Tehnoloģiju (mājturība)

 • Diāna Rudzīte - Vērtībizglītība

 • Atbalsta personāls atbilstoši kompetencei - Iekļaujošās izglītības atbalsts