Izglītības programmas

Valmieras sākumskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Izglītības programmas kods 11013111.

2.Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015611.

Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem aktualizācija

3.Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015511.