Izglītības programmas

Valmieras sākumskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma. Izglītības programmas kods 11011111.

2. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015611.

3. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem aktualizācija

4. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015511.

5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods 21015311.