Mācības

Valmieras sākumskolas izglītojamo mācību literatūras saraksts 2021./2022.m.g.

vs_mac-gram-sarakst_2021-2022.doc

Konsultācijas

Konsultācijas - no 06.04.2021.pdf

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvi 06.04.2021.pdf

Stundu laiki


  1. 8.00 – 8.40

  2. 8.50 – 9.30

  3. 9.40 – 10.20

PUSDIENAS no 10.20 – 10.40

  1. 10.40 – 11.20

PUSDIENAS no 11.20 – 11.40

  1. 11.40 – 12.20

PUSDIENAS no 12.20– 12.40

  1. 12.40 – 13.20

  2. 13.30 – 14.10

  3. 14.20 – 15.00

  4. 15.10 – 15.50

2020./2021.mācību gada skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2020.gada 19.oktobra līdz 23.oktobrim

Ziemas brīvdienas – no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim

Pavasara brīvdienas - no 2021.gada 15.marta līdz 19.martam

Vasaras brīvdienas - no 2021.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

Diagnosticējošie darbi 3.klasēm:

-) latviešu valodā:

rakstu daļa - 2021.gada 18.februārī

mutvārdu daļa – no 2021.gada 4.janvāra līdz 17.februārim

-) matemātikā - 2021.gada 24.februārī


Diagnosticējošie darbi 6.klasēm:

-) latviešu valodā:

rakstu daļa - 17. februārī

mutvārdu daļa – no 2021.gada 4.janvāra līdz 16.februārim

-) matemātikā - 2021.gada 25.februārī

-) dabaszinībās - 2021.gada 4.martā