Mācības

Mācību priekšmetu stundu saraksts pieejams WWW.Eklase.lv un izmaiņas Eklases jaunumu sadaļā

Konsultācijas

Konsultācijas no 23.01.2023.pdf

Stundu laiki


 1. 8.00 – 8.40

 2. 8.50 – 9.30

 3. 9.40 – 10.20

PUSDIENAS no 10.20 – 10.40

 1. 10.40 – 11.20

PUSDIENAS no 11.20 – 11.40

 1. 11.40 – 12.20

PUSDIENAS no 12.20– 12.40

 1. 12.40 – 13.20

 2. 13.30 – 14.10

 3. 14.20 – 15.00

2022/2023.mācību gada skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvdienas - 2022. gada 24.oktobris - 28. oktobris

Ziemas brīvdienas - 2022. gada 26. decembris – 2023. gada 6. janvāris

Pavasara brīvdienas - 2023. gada 13. marts - 17. marts

1.klasei - 1 nedēļa papildus brīvlaiks 2. semestrī

Vasaras brīvdienas - 1.-8. klase: 2023. gada 1. jūnijs – 31. augusts


Skolas metodiskās komisijas/mācību jomas, to vadītāji 2022./2023.m.g.

 • Helga Mezīte - 1.klašu MK, Sākumskolas 1.-3.klases

 • Baiba Siliņa - 2.klašu MK

 • Lāsma Kaša - 3.klašu MK

 • Sanita Tauriņa - Latviešu valoda 4.-6.klases

 • Aiga Vimba - Matemātika 4.-6.klaes

 • Jaroslava Sirmais-Hreškova - Svešvalodas

 • Iveta Lapiņa - Dabaszinātnes

 • Signe Lūsiņa - Sports un veselība

 • Kristīne Švalbe - Sociālā un pilsoniskā (sociālo zinību, vēstures)

 • Silva Buliņa - Kultūras izpratne un pašizpausme (literatūra, vizuālā māksla, mūzika, drāma)

 • Baiba Balode - Tehnoloģiju (datorika, informātika)

 • Mārīte Saulīte - Tehnoloģiju (dizains un tehnoloģoijas)

 • Diāna Rudzīte - Vērtībizglītība

 • Atbalsta personāls atbilstoši kompetencei - Iekļaujošās izglītības atbalsts

Valmieras sākumskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma. Izglītības programmas kods 11011111.

2. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015611.

3. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem aktualizācija

4. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015511.