Mācības

Mācību priekšmetu stundu saraksts pieejams WWW.Eklase.lv  un izmaiņas Eklases jaunumu sadaļā

Stundu laiki


PUSDIENAS no 11.10 – 11.40

PUSDIENAS no 12.20– 12.50

2023./2024. mācību gada skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvdienas - 2023. gada 23.oktobris - 27. oktobris

Ziemas brīvdienas - 2023. gada 25. decembris – 2024. gada 5. janvāris

Pavasara brīvdienas - 2024. gada 11. marts - 15. marts

1.klasei - 1 nedēļa papildus brīvlaiks 2. semestrī

Vasaras brīvdienas - 1.-8. klase: 2024. gada 1. jūnijs – 31. augusts


Skolas metodiskās komisijas/mācību jomas, to vadītāji 2023./2024.m.g. 

Valmieras sākumskola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma. Izglītības programmas kods 11011111.

2. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015611.

3. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem aktualizācija

4. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods 11015511.