Skolēnu dome

Halovīnu kino pēcpusdiena 

4. - 6.klasēm

Saģērbies atbilstoši tematikai:

Skolēnu Domīte 2023./2024.māc.g.

Valmieras sākumskolas skolēnu domīti veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Skolēnu domīti veido skolēni no 4.klases līdz 6.klasei.

Klases pārstāvji: 4.a - Rebeka Broka, Estere Priedīte, 4.b - Asnāte Krūmiņa, Odrija Buile, 4.c - Kristena Reinfelda, Paula Briška, Kristofers Zants, 4.d - Anna Irbe, Emilija Riekstiņa, Ernests Kuplais, Londona Buceniece, Eduards Uibo, Kerija Vilne , 5.a - Džeina Suhanova, Dāvids Šīrants, 5.b - Ralfs Veslovs, Mārtiņš Pommers, 5.c - Ričards Švalbe, Elīza Vītola, Patriks Gaigals, 5.d - Aivija Ciguze, Kate Medne, 6.b Amanda Fridrihsone, 6.d - Alise Nikolājeva, Elza Prātiņa. 

Domītes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Domītes galvenie uzdevumi: