audzināšana

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2023./2024.m.g.

Audzināšanas darba galvenie virzieni


Valmieras sākumskolas audzināšanas darba  programma 2019.-2022.māc.g. Šeit!

Valmieras sākumskolas klašu audzinātāji 2023./2024. māc. g.

1.A Sandra Karnīte                   4.A Kristīne Švalbe

1.B Inga Cīrule   4.B Silva Buliņa

1.C Jana Štrāl   4.C Siguta Fišmeistere

1.D Lāsma Kaša   4.D Inese Zēģele

2.A Inese Bergsone                        5.A Elīna Bērziņa

2.B Ingrīda Zelča                             5.B Sanita Tauriņa

2.C Sanita Ķirse   5.C Iveta Lapiņa

2.D Helga Mezīte                   5.D  Inese Kuple

3.A Baiba Siliņa                   6.A Gunita Eksto

3.B Aiga Vimba           6.B Baiba Balode

3.C Ruta Dambe                              6.C Aiga Kukaine

3.D Mārīte Saulīte                           6.D Jaroslava  Hreškova-Sirmais