audzināšana

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2022./2023.m.g.

2022./2023.pasākumi

Audzināšanas darba galvenie virzieni


Valmieras sākumskolas audzināšanas darba  programma 2019.-2022.māc.g. Šeit!

Valmieras sākumskolas klašu audzinātāji 2022./2023. māc. g.

1.A Inese Bergsone                          4.A Elīna Bērziņa

1.B Ingrīda Zelča                             4.B Zinta Liepiņa

1.C Gunita Martinsone           4.C Iveta lapiņa

1.D Helga Mezīte                   4.D  Inese Kuple

2.A Baiba Siliņa                   5.A Gunita Eksto

2.B Aiga Vimba           5.B Baiba Balode

2.C Ruta Dambe                              5.C Aiga Kukaine

2.D Mārīte Saulīte                           5.D Jaroslava  Hreškova-Sirmais

3.A Sandra Karnīte                 6.A Silva Buliņa

3.B  Marta Kakse         6.B Kristīne Švalbe

3.C Jana Štrāle                              6.C Kristīne Švalbe

3.D Lāsma Kaša         6.D Sanita Tauriņa