Karjeras izglītība

Pedagogs karjeras konsultants 

Jolanta Johansone

individuālās un grupu  karjeras konsultācijas skolēniem (saziņa e-klasē).

Individuālās karjeras konsultācijas dod iespēju: 

Resursi

Resurss_KĀ IZVĒLĒTIES KARJERU (VS).pdf
Resurss_KĀ IZVĒLĒTIES KARJERU.pdf

Digitālais resurss – Karjerasmateriali.lv

29. oktobrī, Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss www.karjerasmateriali.lv . Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi. Karjerasmateriali.lv ir Valmieras Attīstības aģentūras dāvana Latvijai Karjeras nedēļā. 

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti plaša spektra informāciju. Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās, materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai, metodiskos materiālus karjeras attīstībai un testus par karjeras izvēli, personību, interesēm. Noderīgas būs idejas karjeras pasākumiem, informācija par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām, kā arī informācija par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem. Resursā apkopoti arī likumi, noteikumi un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu, kā arī pieejamas saites uz citiem noderīgiem resursiem.

PASākumu plāns

PKK darba plāns 2023.2024.m.g. J.Johansone 01.11.2023..docx