Bibliotēka

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta

Pirmdiena

8:00–11:30, 14:30-16:00

Otrdiena

11:00 – 15:00

Trešdiena

11:00 – 15:00

Ceturtdiena

11:00 – 15:00

Piektdiena

8:00–11:30, 14:30-16:00

Valmieras sākumskolas bibliotēkas pakalpojumi un resursi ir noderīgi gan pedagogiem, gan skolēniem  ikvienā mācību priekšmetā, neatkarīgi no vecuma un interesēm. Bibliotēkā pieejami šādi informācijas resursi:

Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datorus.


Aktivitātes bibliotēkā

Bibliotekārās stundas

Mācību stundas

Dzejas stundas

Aktualitātes bibliotēkā

Ar rudenīgiem vējiem un krāsaino lapu virpuļiem rit skolēnu brīvdienas. Vēl piektdien kāds lasītgribētājs bija ieskrējis bibliotēkā, lai paņemtu interesantu grāmatu brīvajām dienām.

Šajos divos nepilnajos mēnešos bibliotēkā aktivitāšu nav trūcis. Kā katru gadu  septembra mēnesī 1. klašu skolēni tiek iepazīstināti ar plašo bibliotēkas piedāvājumu un, protams, arī izmantošanas noteikumiem. Pagaidām pirmklasnieki ir čakli lasītāji, jo daži jau būs izlasījuši Bērnu žūrijā iekļautās grāmatas. Skolotāja Iveta Lapiņa kopā ar savējiem saviem skolēniem divas no tām lasījusi kopā, pēc tam kopīgi pārrunājot.

Uzsākot šo mācību gadu, mūsu ikdiena ir citādāka. Ievērojot visus piesardzības noteikumus, bibliotēkas apmeklējumus virzām pa klašu grupām. 

Mācību gada iesākumā vairākās klasēs jau notikušas bibliotekārās stundas. Ņemot vērā, ka tehnoloģijas mums piedāvā tik daudz informācijas, prasmes meklēt vajadzīgos materiālus enciklopēdijās un uzziņu krājumos ir tikpat svarīgas.

Mūsu bibliotēkas plašās telpas un grāmatu resursi ir labs palīgs skolotājiem, lai mācību stundas veidotu daudzveidīgas un interesantas, un materiālus izmantotu uz vietas.

Dzejas stundās  vārds iedarbojas emocionālāk, ja to papildina mūzika, un mūsu skolas bibliotēkā ir savs instruments – klavieres. Šogad septembris bija īsts dzejas mēnesis. Skolēni lasīja dažādu autoru dzejoļus, kā arī sacerēja tos paši. Lielākais prieks ir par to, ka gandrīz katrā klasē ir skolēni, kuri prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tādēļ starp dzejas lasījumiem skanēja gan klavieres, gan ģitāras, gan pat ģitāru un klarnešu dueti. 4.C klasē pie klavierēm sēdās arī skolotāja Kristīne, un tad stunda izvērtās vēl skanīgāka.  Gribu teikt lielu paldies 4. – 6. klašu latviešu valodas skolotājām par sadarbību dzejas stundu organizēšanā.

Cerams, ka šie lasījumi kādu būs iedvesmojuši rakstīt pašam, jo februāra mēnesī parasti bibliotēkā notiek Jauno autoru vakars. Iepriekšējā mācību gada absolventes Evas Viļumsones dzejolis jau iekļauts jaunajā ikgadējā dzejas izlasē “Garā pupa”.