aktualitātes

Mana nākotnes profesija.mp4

Karjeras izglītības pasākums “Mana nākotnes profesija” 3. klašu skolēniem

27.februārī skolas svinību zālē notika aizraujošs karjeras izglītības pasākums, kurā piedalījās 3. klašu skolēni.  Pasākuma mērķis: rosināt skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu. Skolēni tika iesaistīti četrās stacijās, kurās viņi varēja iepazīties ar dažādām profesijām un veikt interesantus uzdevumus:

Pasākuma noslēgumā skolēniem tika izsniegtas darba lapas “Mana nākotnes profesija”, kurās viņi  turpinās pētīt un izvēlēties savu nākotnes ceļu. Uzdevumi tika veikti sadarbojoties un izmantojot savas zināšanas.

Paldies visiem 3. klašu skolēniem un skolotājām Baibai Siliņai, Aigai Vimbai, Rutai Dambei, Mārītei Saulītei un skolas medmāsai Sandrai Ivanovai par aktīvu dalību un ieinteresētību!

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Johansone

Noslēdzoties “Draudzīgā aicinājuma" akcijai Valmieras sākumskolā…

Janvāra beigās Valmieras sākumskolā  izsludinātais “Draudzīgā aicinājuma” mēnesis, kurā skolēni tika aicināti dāvināt un ziedot skolai grāmatas un spēles, tuvojas noslēgumam. Uz bibliotēku tika nestas gan īpaši gaidītās, skolēnu iecienītās, gan daudzas citas, bibliotēkā esošas un arī neesošas grāmatas, tāpat arī 9 spēles, 2 puzles un ievērojams daudzums Lego komplektu. Bibliotēkas grāmatu plaukti tiks papildināti ar 89 dāvinātajām grāmatām, starp kurām ir skolēnu iemīļotās “Grega dienasgrāmatas”, “Mazais pūķis Kokosrieksts”, “Izidora Mūna dara blēņas”, “Nikijas dienasgrāmata”, “Burvju meža iemītnieki”, Disney sērijas grāmatas, vairāki pasaku krājumi, izzinošas grāmatas par vēsturi, dzīvniekiem, klimatu, naudu, uzvedības kultūru, svētkiem, prāta mīklas un daudzas citas, kuras tuvākajā laikā apstrādātas un reģistrētas nonāks jau pie nepacietīgākajiem lasītājiem.

Liels paldies jāsaka atsaucīgajiem dāvinātājiem:

Madlēnai Karlīnai Lesiņai (2.d) -14 grāmatas, 6 spēles; Ronaldam Bebrītim (4.a) – 14 grāmatas; Annai Irbei (4.d) -13 grāmatas; Ralfam Brīnumam (3.b) -11 grāmatas; Dārtai Ludriksonei (4.b) -9 grāmatas; Madarai Mirovičai (6.c) – 8 grāmatas; Emīlam Puķītim (4.c) – 6 grāmatas un spēle;  Tomam Leoke (1.c) – 5 grāmatas un puzle; Hannai Sevelei (3.c) -5 grāmatas; Rodrigo Maksimum Karolam (3.c) – 2 grāmatas un spēle; Valteram Peaeglem (4.d) – 1 grāmata; Esterei Vimbai (3.a)-1 grāmata; Artūram Kuplim (1.c) - 1 grāmata; Henrijam Skujam (1.c) – Lego komplekts. 

Ļoti liels paldies par iespaidīgajiem Lego dāvinājumiem diviem 6.klases puišiem - Robertam Stepiņam (6.c) – pašam pirmajam, kurš atsaucās akcijai un Ralfam Danovskim (6.d). Un, protams, pateicamies šo bērnu vecākiem par sapratni, atbalstu un atsaucību! Priecājamies, ka skolas bibliotēkas plauktos nonāks jaunas, vērtīgas, skolēnu iecienītas un pieprasītas grāmatas, kā arī spēles atpūtas brīžiem. Gaidām lasītājus un ceram uz atsaucību arī turpmāk!

Skolas bibliotekāres

Bērna pieteikšana 1.klasei

Iesniegums pieejams ŠEIT

Pieteikumu iesniegšana notiks laika posmā no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00

Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no diviem veidiem:

klātienē – izglītības iestādē jāiesniedz tās direktoram adresēts iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)! 

attālināti – uz vs@valmiera.edu.lv  vai elektronisko adresi jānosūta pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Bērnu pieteikšana 1. klasei.pdf
Bērnu pieteikšana 1. klasei Valmieras novada skolās_13.02.2024. (1).docx

Pirms 2 gadiem bija gandrīz pavasara brīvlaiks, mūsu skolas skolēni un skolotāji slīpēja plānus darbiem un atpūtai. Kādu pēcpusdienu saņēmām ziņu, ka skolā ieradīsies gandrīz 30 skolēni no Ukrainas.  Šodien  ir gadadiena, kas liek  būt līdzatbildīgiem un gudriem ...turpinājums šeit!

Skatuves runas konkurss Valmieras sākumskolā: Radošais gars un talanti! 

Skatuves runas konkurss Valmieras sākumskolā: Radošais gars un talanti!

Skatuves runas konkurss ir kļuvis par mūsu skolas ikgadējo tradīciju, kas veicina radošumu un talantu attīstību.

Mēs esam lepni par katru dalībnieku, kurš drosmīgi stājās uz skatuves, lai dalītos ar savām domām, emocijām. Šis konkurss nav tikai par uzvarētājiem un zaudētājiem, bet gan par spēju attīstīt un pilnveidot bērnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Paldies visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja sagatavot mūsu dalībniekus un konkursa žūrijai -  dzejniecei Dainai Sirmai, skolas bibliotekārei Ingūnai Zagorskai un skolas logopēdei Gunitai Eksto.

Nākamgad mēs gaidām vēl vairāk dalībnieku, vēl spilgtākas runas un jaunas radošas idejas. Šis ir tikai sākums - sākums, kas iedvesmo mūs turpināt attīstīt radošo garu un talantus Valmieras sākumskolā. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu!

Vēlam veiksmi 1.vietu ieguvējiem, kuri tiek virzīti uz nākamo kārtu, kas norisināsies Valmieras novadā Kocēnu Kultūras namā, 2024. gada 20. martā. 

Turam īkšķus!

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs jau 23. reizi izsludināja lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" jauno grāmatu kolekciju. Lieli un mazi lasītāji jauno grāmatu kolekciju vērtēja visu gadu un par viņuprāt labāko grāmatu deva savu atsauksmi, lai marta mēnesī Lielajos lasīšanas svētkos varētu paziņot balsojuma rezultātus.

2023. gada programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" katrā vecumgrupā bija jāvērtē piecas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – četras, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas, lai arī pieaugušie iedziļinātos bērnu un jauniešu literatūrā.

No Valmieras sākumskolas šogad žūrijā piedalījās 43 dalībnieki. Īpaša uzslava tiek 2.D klasei un viņu audzinātājai Helgai Mezītei, kuri žūrijā piedalījās visi kopā. Pateicība arī katram individuālajam žūrijas loceklim - Florencei Žentiņai- 2.b, Aivai Gaidukai - 2.b, Patrīcijai Asarītei - 2.c, KarlīnaiNīgalei - 2.c, Esterei Priedītei - 4.a, Līgai Neilandei - 4.a, Annai Irbei - 4.d, Dainai Dzvinkoi - 4.a, Robertam Birkam - 4.c, Elīnai Ābelei - 5.d, Keitai Soboļevai - 6.d, Samantai Lūsiņai - 6.d, Rodrigo Maksimusam Karolam - 3.b, Allai Ķīķerei - 6.d, Rebekai Brokai - 4.a, Rodrigo Zirnītim - 3.b.

Prieks par aktīvajiem lasītājiem! 

Īpašs paldies bibliotekārei Ingunai Zagorskai par procesa nodrošināšanu! 

Nākošajā mācību gadā atkal aicināsim lasīt jaunās „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2024” kolekcijas grāmatas!  

Dzimtās valodas diena Valmieras sākumskolas bibliotēkā

“Nācija bez valodas ir tauta bez sirds” – tā vēsta sens velsiešu teiciens. Valoda mums ikdienā šķiet tik pašsaprotama, ka mēs pat neaizdomājamies, ka apmēram puse no visām ap 7 tūkstošiem dzīvo valodu ir apdraudētas to salīdzinoši nelielā lietotāju skaita dēļ. Starptautiskā dzimtās valodas diena kopš 1999.gada 21.februāra tiek atzīmēta ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai, skaistumam un valodu daudzveidībai. Mēs katrs esam valodas nesējs, neviens mums valodu nevar atņemt, ja vien mēs paši to neatdodam – necienot, nelietojot, piesārņojot ar svešvārdiem, žargonvārdiem, pazemojot, pakļaujoties lielo valodu spiedienam. Ja mēs paši to neturam godā dzīvu, skanīgu, tīru gan domās, gan rīcībā. 

Valmieras sākumskolas bibliotēkā Dzimtās valodas dienas ietvaros visām trešajām, kā arī 4.a klasei, praktiski darbojoties, bija iespēja izmantot savas zināšanas, fantāziju un apķērību dažādu, ar latviešu valodu saistītu, uzdevumu veikšanā. 8 stacijās skolēnu komandām bija gan jāatceras alfabēts, gan jāizlabo kļūdaini uzrakstītie vārdi, gan pareizi jāsakārto latviešu tautas sakāmvārdi un parunas, gan jāatpazīst lasītās grāmatas pēc ilustrācijām, gan jāievieto trūkstošie vārdi tautas dziesmās, gan, liekot lietā fantāziju, jāizdomā grāmatām savi nosaukumi, gan jāatrod vecvārdu skaidrojums, kā arī jāraksturo mūsu-latviešu valoda.

Jāsaka, ka klases darbojās aizrautīgi. Arī komandu nosaukumi bija interesanti un labskanīgi, piemēram, Grāmatnieki, Latvieši, Tautumeitas, Grāmatu roze, Gudrīši, Zilbe, Teikums, Vārds, Zinīši. 

Prieks, ka savu dzimto valodu skolēni raksturoja kā gudru, aizraujošu, labsirdīgu, interesantu, prātīgu, nopietnu, iespaidīgu, īpašu, patīkamu, skaistu, āķīgu, zinošu, jauku, skanīgu, vienīgo.

Novēlējums mums katram un visiem – runāsim  savā senajā, skaistajā valodā un leposimies ar to!

Dzimtās valodas diena

Mēs dzīvojam Latvijā, un tā ir vienīgā vieta uz pasaules, kur latviešu valoda un tās runātāji var justies kā mājās.

Kur gan citur, ja ne Latvijā starp tevi un mani jāskan latviešu valodai. Tikai tā mēs varam būt, pastāvēt un ar pašcieņu saglabāt latviešu valodu nākamajām paaudzēm.

         Šajā nedēļā Dzimtās valodas dienas ietvaros 4. – 6. klašu skolēni iesaistījās dažādās radošās aktivitātēs: meklēja aforismus par valodu, ietērpa burtus dažādos veidolos un sacerēja četrrindi, kurā visi vārdi sākas ar šo burtu, kā arī sacerēja savus dzejoļus, pasakas, un teikas par valodu.

         Cienīsim savu dzimto valodu!

 

Latviešu valodas skolotāja Sanita Tauriņa

Valmieras sākumskola durvis atver nākamajiem pirmklasniekiem

Ir vakars, mājās smaržo pankūkas, ābolu ievārījums un dārzeņu sacepums. Ārā satumsis. Ielas un ceļi, taciņas un ietves ir gandrīz nebraucamas un necaurejamas, jo ļoti slīd, atkala, apledojums. Vakars mierīgs, bez sala un vēja, un Valmieras sākumskolā viena pēc otras klašu telpās, gaiteņos, zālē, ģērbtuvēs iedegas gaismas, jo tiek gaidīti ciemiņi.

Jā, skolu zina daudzi valmierieši un novada iedzīvotāji, taču katru gadu februārī skola aicina satikties skolotājus ar nākamajiem pirmklasniekiem. Tā ir īpaša reize, īpašs vakars, īpašas sajūtas. Kāda ģimene atnākusi ar pārliecību, jo skolā jau iepriekš mācījušies vai mācās divi vai trīs bērni, bet daži nāk nedroši, ar cerību, ka iepatiksies, būs labi, gūs pārliecību, ka pirmās skolas izvēle ir izdarīta pareizi.

Tā kā 6 un 7gadnieku galvenās darbības ir rotaļāšanās un praktiska darbošanās, tad tiek piedāvātas dažādas darbnīcas. Komanda “Saulītes” un virsvadītāja skolotāja Mārīte Saulīte ar bērniem cep kanēļa cepumus, tos garnējot ar mērcītēm un košām cukura puķēm. Īsta pasaku valsts ir datorikas kabinetos pie skolotājām Baibas Balodes un Lindas Vanagas, kur nākamie pirmklasnieki iepazīstas ar programmēšanu un mazā robotiņa paklausību uz Photon Educational Mat paklāja. Nano pasaulē bērni spēj ielūkoties skolotājas Rutas Dambes vadībā, ņemot talkā mikroskopus. Sacensība? Protams, nekas tik pozitīvi neaizrauj bērnus pārbaudīt savu varēšanu kā sacensība. Tiek gatavotas Valmieras sākumskolas kendamas. Šo prasmi ierāda skolotājas Baiba Siliņa un Aiga Vimba. Nākamos skolēnus vilina plašie gaiteņi, skatuve, kāpnes un stāvi. Lieki sacīt, ka skola tiek iepazīta no sirds, ar azartu, sārtiem vaigiem un jautājumu: “Vai drīkst uzkavēties ilgāk?” 

Lieliskais četrinieks - četras skolēnu komandas mijas no vienas darbnīcas uz citu. Lai straume varētu plūst mierīgi, to regulē un bērnus uzmana un atbalsta grupu vadītājas, skolotājas Iveta Lapiņa, Līva Hasani, Gunita Martinsone, Signe Lūsiņa.

Vecāki bauda savu pirmo stundu skolā, atpazīstot savas sajūtas, ar ko labprāt padalās - SATRAUKTI, PĀRSTEIGTI, LABI, SVINĪGI, MIERĪGI… Direktors Mārtiņš Vētra izstāsta skolas darba kārtību, iepazīstina ar sistēmu, noteikumiem, dokumentiem, pieteikšanos. Protams, kā katrā mācību stundā, arī šajā ir dinamiskā pauze, kad četras vecāku grupas dodas iepazīt skolas telpas: bibliotēka gaida ar ekrāniem, grāmatām, Draudzīgā aicinājuma aktivitātēm; ēdnīca ir mierīga, gaiša un kārtīga; rindu rindām sarindojušies ģērbtuves skapīši; vairāki kabineti atbalsta personālam gaida apmeklētājus; sporta zālē ir aktīvs basketbola treniņš; dabaszinību kabinetā vietas ieņēmuši “svaigi” datori; klašu telpas…un vēl, un vēl, un vēl.

Laiks paskrējis nemanot. Šķiramies labā garastāvoklī un ar cerību tikties septembrī pie savas pirmās skolotājas (viņas jau tagad kaldina plānu svinīgai un neaizmirstamai pirmajai skolas dienai) Valmieras sākumskolā. Vēl tikai dokumentu darbs vecākiem: no 1.marta plkst.8.00 iesniegt elektroniski parakstītu vai skolā klātienē lietvedei Sandrai Pavlovičai iesniegtu iesniegumu par uzņemšanu skolā.

“Grāmatu klubiņa” un skolas bibliotēkas grāmatu vāka konkurss

Noslēdzies interešu izglītības pulciņa “Grāmatu klubiņš” un skolas bibliotēkas kopīgi rīkotais konkurss, kurā aicinajām būt radošiem un paplašināt grāmatu vākus. 

Katrs iesniegtais darbs bija unikāls, atspoguļojot autora individuālo skatījumu un interpretāciju. Kopā saņēmām 24 attēlus no 11 dalībniekiem. Darbus vērtēja Evija Dzvinko, Inguna Zagorska un Signe Jānelsiņa. Arī “Grāmatu klubiņa” dalībnieki izvēlējās darbu, kuram piešķīra Simpātijas balvu.  

Sakām lielu paldies visiem dalībniekiem un aicinām ielūkoties attēlu galerijā!


Sadalījums pa vietām:


PATEICĪBA par piedalīšanos konkursā: Rinalds Elksnis 3.b klase, Rebeka Broka 4.a klase, Linda Majore 1.b klase

Interešu izglītības pulciņa “Grāmatu klubiņš” dalībnieku simpātijas balva: Henrijs Skuja 1.c klase (“Kaķis uz klavierēm”)

DIPLOMS par precīzāko grāmatas vāka attēlošana: Karols Rodrigo Maksimus 3.c klase

ATZINĪBA: Asnāte Krūmiņa 4.b klase, Elza Meldere 1.b klase, Justīne Barviķe 3.b klase

3.vieta: Daina Dzvinko 4.a klase, Laura Vesmane un Odrija Buile 4.b klase (kopdarbs), 

2.vieta: Kalče Luīze 4.b klase, Elza Blumberga 6.a klase

1.vieta: Henrijs Skuja 1.c klase


Informāciju sagatavoja:  Evija Dzvinko

Pirmklasnieku pirmās 100 dienas skolā

100 dienas- tas ir daudz vai maz? Tieši tik ilgs laiks ir pagājis, kopš Valmieras sākumskolas pimklasnieki ir pavadījuši skolā.

Šķiet, ka tikko pirmās klases skolēni vēra skolas durvis un devās pretī jaunām zināšanām. Droši  varam teikt, ka esam pieraduši pie jaunās vides un skolas kārtības. Esam ieguvuši jaunus draugus, iemācījušies mācīties, draudzēties, sadarboties. Protam rakstīt burtus, vārdus un teikumus, izlasīt īsākus un garākus tekstus. Zinām skaitļus un ciparus, protam rēķināt, varam jautāt un atbildēt arī angļu valodā.

Šajā svētku nedēļā pieņēmām lasīšanas izaicinājumu “Lasītprieks” no Valmieras 2. vidusskolas 1.a klases skolēniem. Visu nedēļu lasījām gan mājās, gan skolā un izaicinājumu nodevām tālāk Rencēnu pamatskolas pirmklasniekiem.

Piedalījāmies 1.klašu “Glītrakstīšanas un rakstītprasmes konkursā”, kurā katram skolēnam bija iespēja parādīt savu rakstītprasmi. Katras klases trīs laureātu darbi rotā korpusa sienu.

Ilgi gaidītā diena bija klāt! Piektdiena, 9.februāris, 100. diena skolā! Šajā dienā piedzīvojām īstu svētku karuseli! Pie mums ciemojās Pepija Garzeķe, kura bija sagatavojusi uzdevumus, lai pārbaudītu mūsu zināšanas par skolu. Pēc tam direktors mums svinīgi pasniedza nozīmītes kā apliecinājumu tam, ka esam par 100 dienām gudrāki, draudzīgāki un zinošāki.

Paldies arī 2. un 3. klašu skolēniem un skolotājām par sagatavotajiem interesantajiem un aizraujošajiem uzdevumiem, kurus veicām visas dienas garumā.

1.klašu skolēni un skolotājas

 Koru nometne Valmieras sākumskolā

au desmito gadu Valmieras sākumskolā tiek koptas un saglabātas kordziedāšanas tradīcijas. Katru sezonu tiek rīkotas koru nometnes, uz kurām tiek aicināti draugi, meitenes un zēni, no Valmieras novada skolām-Viestura vidusskolas, Pārgaujas sākumskolas, Rūjienas vidusskolas un Strenču pamatskolas.

     2025.gada vasarā notiks XIII Skolēnu dziesmu un deju svētki, kuros krāšņi tiks izdziedāts jaunais dziesmu repertuārs. Labākai dziesmu apguvei un veiksmīgākam startam koru skatēs, 2.un 3.februārī, mūsu skolā notika kārtējā koru nometne, kuras laikā tika intensīvi apgūts jaunais repertuārs gan strādājot pa balsīm, gan sadziedot visiem koru dalībniekiem kopā.

     Pēc kārtīgi padarīta darba sporta skolotājas I.Bruņiniece un S.Lūsiņa novadīja sporta spēles. Lai mērotos spēkiem, bērniem tika piedāvāta Tautas bumbas spēle, florbola un futbola mači. Neizpalika arī aizraujošas, izdomas bagātas "nakts atrakcijas", izbaudot kopā būšanu gan darbos, gan arī nedarbos, tādējādi gūstot pirmo pieredzi nakts gulēšanā uz matračiem Dziesmu svētkos Rīgā.

     Sagatavošanās darbs skatēm prasa milzu pacietību, izturību un enerģiju visiem. Lai mums visiem labi skan!

                                                                                                                                                 Koru skolotājas L.Stivriņa un I.Kuple

Pūce runā_2024-02.pdf

Pieprasītākās un iecienītākās grāmatas skolas bibliotēkā, kuras būtu noderīgas vairākos eksemplāros: