Veselību veicinoša skola

3.marts  - Pasaules dzirdes diena

3. martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt iedzīvotāju izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai dzirdes zudumu.

Skaļa mūzikas klausīšanās nelabvēlīgi ietekmē ausu veselību. Tā var izraisīt zvanīšanu VAI trokšņus ausīs, kā arī dzirdes pasliktināšanos. Trokšņa izraisīta dzirdes pasliktināšanās ir novēršama, ievērojot drošas klausīšanās principus:

Ausis nedrīkst tīrīt ar vates kociņiem un citiem spiciem priekšmetiem. Tā var traumēt bungplēvīti, kā arī radīt auss iekaisumu. Pilnīgi pietiek, ja ausis iztīra ar pirkstu.

Ja radušās aizdomas par dzirdes pasliktināšanos, ausīs jūtamas sāpes, dzirdama zvanīšana vai trokšņi, jāvēršas pie ārsta – otolaringologa.

Papildu informācija par drošu un nekaitīgu audio ierīču lietošanu un drošu klausīšanos bērniem: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/17647/download?attachment.

Ziemas brīvlaiks

Iestājoties izglītojamo ziemas brīvlaikam, Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti ir izstrādājuši brīvlaika aktivitāšu un uzdevumu darba burtnīcu ar stāsta elementiem pirmsskolas vecāko grupu un sākumskolas jaunākā vecuma bērniem “Rūķīšu Jaungada svinības”. Šī darba burtnīca sniedz iespēju bērniem pavadīt ziemas brīvlaiku jēgpilni, radoši un jautri, vienlaikus pievēršoties veselīgu ieradumu veicināšanai nākotnē.    

 

Darba burtnīcā iekļautās aktivitātes ietver tādas ar veselības veicināšanu saistītas tēmas kā drošība ziemā, drošība mājās, svinot svētkus, uzturs, fiziskās aktivitātes, roku higiēna, psihiskā veselība un miega higiēna. Tāpat uzdevumi veicinās un attīstīs arī bērna radošumu, motoriku, atmiņu, uzmanību un koncentrēšanās spēju. 

 

Saitē https://failiem.lv/u/azcjcenen3 nosūtām darba lapas divos veidos – 1) izprintēšanai uz abām papīra lapas pusēm (divpusējai drukai); 2) izprintēšanai uz vienas papīra lapas puses (vienpusējai drukai). 


Šķirstāmā formātā darba burtnīca pieejama šeit:
https://heyzine.com/flip-book/c21623fd69.html 

 

Aicinām bērnus pildīt darba burtnīcas uzdevumus visa ziemas brīvlaika garumā un jauki pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem un citiem tuviniekiem, kopīgi iepazīstot “Rūķīšu Jaungada svinību” aktivitātes.  

 

Lai skaisti, balti, mierpilni un veselīgi svētki!  pasaules joda deficīta diena

21. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules joda deficīta diena

Joda deficīts uzskatāms par vērienīgu problēmu daudzviet pasaulē, tai skaitā Latvijā. Joda deficīta rezultātā pavājinās vairogdziedzera darbība, kas ilgtermiņā var veicināt aptaukošanos, sirds un asinsvadu slimības un citus veselības traucējumus. 


Joda deficīts bērniem var veicināt:

Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai bērnu ēdienkarte būtu sabalansēta un tajā tiktu iekļautas visas nepieciešamās uzturvielas, t. sk. jodu saturoši produkti (zivis un jūras produkti, piens un piena produkti, jodētais sāls).


Atzīmējot Pasaules joda deficīta dienu, aicinām Veselību veicinošās izglītības iestādes savos komunikāciju kanālos izvietot pielikumā pievienoto plakātu, lai atgādinātu iestādes darbiniekiem un audzēkņiem, viņu vecākiem par joda nozīmi veselībai un tā avotiem uzturā.


Aicinām pedagogus, bērnus, jauniešus un viņu vecākus iepazīties arī ar SPKC izstrādāto video materiālu, kurā atraktīvā veidā tiek skaidrots, kā ikdienā pietiekamā daudzumā uzņemt jodu: https://youtu.be/kPANSKTu8-4


Papildu informācija un citi noderīgi informatīvie materiāli par jodu atrodami: https://www.spkc.gov.lv/lv/jods-tavai-veselibai


Katrai Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (turpmāk NVST) izglītības iestādei būtiska ir izaugsme un attīstība. lai kopīgi virzītos uz mērķi - veselības veicināšana un slimību profilakses jomā zinošāku personālu, veselīgākiem skolēniem, labākiem sasniegumiem mācībās, labāku izglītības iestādes fizisko un emocionālo vidi, efektīvāku darbību un pozitīvāku izglītības iestādes tēlu.

Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību, tā ietver veselības izglītību, centienus radīt veselīgu vidi un skolas politiku. 

Valmieras sākumskolas mērķis:  veicināt izglītojamo izpratni par fizisko, garīgo un sociālo veselību un drošībai labvēlīgu rīcību, uzņemoties personisko atbildību. 

Prioritārie dalības kritēriji nākamajam plānošanas periodam:


Iepazīties ar informatīviem materiāliem varat šeit- https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi#psihiska-veseliba


bernamdrosiba.pdf

Pasaules traumu diena

Ik gadu 17. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules traumu diena, lai informētu sabiedrību par traumatisma novēršanas iespējām un sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri ir guvuši traumas. 

Nejaušas jeb netīšas traumas ir nelaimes gadījumi, kuri notiek bez iepriekšēja nodoma, bet rada negatīvas sekas bērna un pusaudža fiziskajai un psihoemocionālajai labbūtībai. Traumu raksturo ārēja faktora iedarbības izraisīts audu vai orgānu bojājums un funkcionāli traucējumi. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka aptuveni divas trešdaļas no visām traumām (t.sk. ar letālām sekām) ir novēršamas – bērnu vecumā šis novēršamo traumu īpatsvars ir pat augstāks.  

Skolas laiks ir periods, kurā bērniem attīstās stāja un mugurkauls, tāpēc nepareizs skolas somas izmērs un svars, kā arī nepareiza tās nēsāšana var izraisīt traumas, tostarp muguras, kakla un plecu sāpes, stājas un gaitas izmaiņas, kā arī muskulatūras disbalansu.   

Šogad, lai atzīmētu Pasaules traumu dienu, SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku par drošu skolas somas izvēli, kārtošanu un nēsāšanu. 

Aicinām iepazīties arī ar citiem SPKC izstrādātajiem materiāliem par traumatismu: 

Aicinām iepazīties arī ar Veselības ministrijas īstenoto kampaņu "Pārvērt pārdrošību par drošību". Kampaņā tika izglītoti un informēti dažāda vecuma bērni, viņu vecāki un citi pieaugušie par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā. Vairāk informācijas šeit.

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit.  

Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!

Septembra mēneša izskaņās Valmieras sākumskolas 1.-2.klases piedalījās izglītojošajā pasākumā “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!” (projekts “Veselības veicinoša skola”).

Pasākuma “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!” ietvaros interaktīvu un aizraujošu uzdevumu veidā pasākuma vadītāji robots Pats un dārznieks Dario ar teatrālu stāstu iepazīstināja izglītojamos ar tādām tēmām kā ūdens loma cilvēka organismā un ieguvumi, to pietiekami uzņemot. Tika vērsta uzmanība nepietiekamas ūdens uzņemšanas un pārmērīgas saldināto dzērienu lietošanas sekām, kā arī tika sniegti un demonstrēti praktiski risinājumi, lai palielinātu ūdens dzeršanu ikdienā.

pasaules uztura diena

Katru gadu 16. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules uztura diena (tiek saukta arī par Pasaules pārtikas dienu). Šīs tematiskās dienas ietvaros tiek uzsvērts, ka ūdens ir būtisks resurss, kas nepieciešams gan mūsu dzīvības un veselības saglabāšanai, gan pārtikas ražošanai. Šī gada Pasaules pārtikas dienas moto ir “Ūdens ir dzīvība, ūdens ir ēdiens”.  

Tāpēc šīs tematiskās dienas ietvaros vēlamies atgādināt, ka pietiekama ūdens uzņemšana un pilnvērtīgs uzturs, ir būtiskas veselīga dzīvesveida sastāvdaļas, sniedzot mūsu organismam nepieciešamo enerģiju un uzturvielas. 

Lai aktualizētu šo dienu, esam izstrādājuši darba lapas par veselīga uztura pamatprincipiem un ūdens uzņemšanas veicināšanu sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kura pievienota e-pasta pielikumā .pdf formātā. 

Aicinām Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādes iepazīties un izmantot arī citus Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotos informatīvos materiālus par veselīgu uzturu: 

 

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali.