Aktualitātes

Pasaules ūdens diena - 22. marts

Izmanto savu uzpildāmo pudeli un atceries padzerties katru dienu! 🚰

Valmieras sākumskolai 25!

2023.gada 10.martā Valmieras sākumskola svinēja skolas 25 gadu jubileju. Uzrunā skolēniem, skolotājiem un jubilejas viesiem direktors Mārtiņš Vētra jautāja: “25 gadi - vai tas ir daudz, vai maz?” No skolēniem atbildes bija dažādas. Skolotāji secināja, ka dzīve tikai sākas, bet pēc direktora apkopojuma skaitļos, tas izskatās šādi: skolu beiguši vairāk nekā 11000 skolēnu; esam mācījušies 6300 dienas, 900000 mācību stundas. Iespaidīgi, vai ne?

Kur meklējams sākums? 1997.gada 1.septembrī Valmiera kļūst par vienu skolu bagātāka, jo savu dzīvi Rīgas ielā sāk Valmieras sākumskola, direktora Jāņa Siliņa vadībā. Vēlāk, 2008.gadā tiek ielikts pamatakmens jaunajai skolas ēkai Leona Paegles ielā 40a, kurā skolēni mācās un skolotāji strādā kopš 2010.gada 1.septembra. Skola netop vienā dienā, nedēļā vai gadā. Sakām paldies katram, kurš bijis daļa no skolas kolektīva, strādājis no sirds, padarot Valmieras sākumskolu par labu skolu.

Esam lepni par savu skolu: gaišumu,  radošumu, aktivitātēm, idejām un pašu svarīgāko šobrīd  - 554 skolēniem, 48 skolotājiem un 28 tehniskajiem darbiniekiem, kuri kopā veido, slīpē un spodrina skolas dzīvi.

Mācāmies darot! Tā skan mūsu skolas devīze, un mācāmies un darām katru dienu. Skolā katrā klašu grupā ir 4 paralēlklases, savs korpuss un audzinātājas. Viņas ir mūsu skolas sirds. 1.klašu audzinātājas, kurām ir uzticēts svarīgākais un atbildīgākais darbs - samīļot, rūpēties un uzņemt lielajā skolēnu pulkā mācīties tikko uzsākušus skolēnus: Inese Bergsone, Ingrīda Zelča, Gunita Martinsone un metodiskās kopas vadītāja, kurai uzticēts pienākums būt par visa Valmieras novada sākumskolas jomas koordinatori Helga Mezīte. Pirmklasnieku šogad daudz, katram savas vēlmes, vajadzības un nepieciešamības, tāpēc skolotājām vēlam milzīgu izturību un degsmi arī pavasarī.

2.klašu korpusā mājo draudzīgs kolektīvs, kurš vienmēr visu paveic ciešā sadarbībā. Katrs skolēns un jubilejas viesis varēja izbaudīt skolotāju veidoto foto stūrīti. Bildes būs vēstures liecinieces. Korpusa skolotājas ir matemātiskas un radošas: Ruta Dambe, metodiskās kopas vadītāja Baiba Siliņa, Aiga Vimba, kura skolā vada un atbalsta visus matemātiķus, Mārīte Saulīte, atbildīga arī par tehnoloģiju jomu, kad kopā ar Zintu Liepiņu un Juri Beideici strādā radošos projektos un olimpiādēs, skolēnus ieinteresējot veikt dizaina darbus.

3.klašu korpusā darba daudz, tiek ieguldīta sirds, lai trešklasniekiem, pārejot nākamajā skolas posmā, būtu drošs un stabils pamats, bet mazie pirmklasnieki justos gaidīti un mīlēti. Skolotājas pirms 3 gadiem vienas no pirmajām uzsāka “visu pa jaunam”, lai realizētu izglītības reformas. Sandra Karnīte, Marta Kakse, Jana Štrāle, kura darbojas arī karjeras jomā, un Lāsma Kaša, kura ir metodiskās kopas vadītāja, cilvēks ar milzu atbildību un nosvērtību.

4.klašu audzinātājas Elīna Bērziņa, kuras pieskārienu izjūt katra telpa, iegūstot mājīgu un draudzīgu uzrunāšanu, Zinta Liepiņa, Iveta Lapiņa, Inese Kuple. 5.klases audzina Gunita Eksto, Baiba Balode, Aiga Kukaine, Jaroslava Hreškova-Sirmais. 6.klases audzina un radoši gatavojas izlaidumam Silva Buliņa, Sanita Tauriņa un Kristīne Švalbe, kura iegulda darbu divu klašu audzināšanā.

Skolā nerimstoši pulsē darbs, lai pilnveidotu mācību procesu. Metodisko jomu vadītājas regulāri sadarbojas ar kolēģiem, lai ikdienu padarītu aizvien labāku. Valodu jomu koordinē Jaroslava Hreškova-Sirmais, kura jau sen “izgājusi no skolas rāmja”, piedaloties starptautiskos projektos, sadarbojoties ar citu valstu skolām. Kopā ar valodu skolotājiem Inesi Zēģeli, Mārīti Jēkabsoni, Svetlanu Lāci, Mārtiņu Vētru jau laicīgi top plāni un izvēlētas grāmatas nākamajam mācību gadam. Sanita Tauriņa latviešu valodas jomā aktīvi iesaista skolēnus konkursos, un skolēni uzvar. Ne reizi vien skolā viesojusies televīzija, lai filmētu kopīgos panākumus, piemēram, “Gudrs vēl gudrāks”, “Valoda dzīvo, ja tu tajā runā”. Dabaszinību jomu vada Iveta Lapiņa, kura dedzīgi strādāja Eko skolu sistēmā, iegūstot skolai karogu. Sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja Kristīne Švalbe ir enerģijas ģenerators, aizraujot līdzi skolēnus un vecākus, lai mācīties būtu jēgpilni un izzinoši, katram kļūstot par gudru, patriotisku un atbildīgu cilvēku sabiedrībā. Veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītāja Signe Lūsiņa ne tikai ieguvusi Latvijas labākās sporta skolotājas titulu, bet arī kopā ar Ilzi Bruņinieci un Inesi Bergsoni ir izcila komanda sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Te daudziem būtu ko mācīties un iedvesmoties. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas aktivitātes vēl jūtam pavisam svaigas. Vadītāja Silva Buliņa ar kolēģēm Inesi Kupli un Larisu Stivriņu kārtējo reizi bija noorganizējušas Mākslas dienas nedēļas garumā, kurās skolēni varēja izjust mākslu burvību un radošumu. Šajā jomā darbojas arī literatūras un teātra mākslas skolotājas Sanita Tauriņa, Aiga Kukaine, Siguta Fišmeistere, Zeltīte Lūse, kuras dod savu pienesumu skolēnu mākslas izjūtas veidošanā. Tehnoloģiju jomas vadītāja Baiba Balode kopā kolēģēm plūca laurus republikas nozīmes konkursā, sagatavojot skolēnu komandas sacensībām. Tas prasīja milzum ieguldījumu, bet panākumi atsvēra visu. Lieki teikt, ka skolēni labprāt darbojas datorikas stundās, īpaši, ja tiek iesaistīti mazie robotiņi. Skolā datoriku mācās jau no 1.klases, varbūt šis fakts arī dod savu pienesumu iegūtajās uzvarās. Atnāc, paskaties, ir interesanti!

Par atbalsta personālu ar atbildību un lepnumu var teikt - profesionāļi ar lielo burtu. Problēmu, ko šķetināt, un palīdzības nepieciešamība ir milzu apmērā. Skolas vadība cenšas palielināt kapacitāti, lai atbalsts būtu ietilpīgāks un maksimāli pieejams katram. Bibliotēkā vienmēr ir mācību līdzekļi un jauna lasāmviela gan maziem, gan lieliem. Par to nerimstoši rūpējas Sarmīte Rozenbaha, Inguna Zagorska un Signe Jānelsiņa, rīkojot pasākumus, ieinteresējot bērnus lasīt, un tas izdodas. Baibas Bērziņas un Ilonas Eļēnas kabineta durvis veras bieži. Viņas palīdz saprast katram sevi, citus un sadarboties cieņpilni. Viņām jābūt ar pietiekošu enerģijas resursu, lai katrs skolā justos labi, būtu pamanīts un saņemtu nepieciešamo atbalstu. Virpināt valodas un runas krelles, kā arī mācīt mācīties speciālistes ir Gunita Eksto un Silva Buliņa. Spēle, laikam, ir atslēgas vārds, kā kaut ko ļoti grūtu un sarežģītu padarīt par padarāmu. Ukraiņu skolēniem apgūt latviešu valodu un iejusties kolektīvā palīdz Paula Patrīcija Kreile, Marta Kakse un Oksana Kholod. Medmāsiņa Sandra Ivanova ir viena no neaizstājamām personām skolā: plāksteri, termometrs, sarunas, pusdienas, testi un aukstuma apsējs ir viņas ikdiena, lai katram (un tādu ir ne mazums) palīdzētu atkal atgriezties pie labas veselības un sajūtām. Vecāki ir ielāgojuši, ka uz medmāsiņas zvaniem ir jāatbild pat tad, kad tas nav iespējams.

Skolā pēc mācību stundām notiek aktīva darbošanās: pagarinātās dienas grupa, konsultācijas, apspriedes un interešu izglītības pulciņi. Skolotājas Evita Vāpa, Evija Dzvinko, Sanita Bērziņa, Linda Vanaga, Diāna Rudzīte, Larisa Stivriņa, Inese Kuple, Silva Buliņa kopā ar bērniem mācās dziedāt, dejot, šūt, pīt, lasīt, diskutēt, rakstīt avīzi, apgūst satiksmes noteikumus un pat nokārto velosipēdista apliecības. Interesanti, kur viņas smeļ spēku un kā uzlādē savas baterijas?

Nekas nepaliek bez pēdām. Mūsu skolā pēdu nospiedumi no ielas putekļiem ir tikai neilgu brīdi, tad tie pazūd. Pēdas, putekļus un citas nebūšanas uzmana atbildīgs tehniskais personāls. 28 darbinieki ar savu vadītāju, direktora vietnieci saimnieciskajā darbā Daci Vītolu, katru dienu spodrina, pulē, kārto, laminē, kopē, slauka, mazgā, pieskata, uzmundrina un dara vēl daudz darbu, lai katra telpa, katrs stūrītis un plauktiņš būtu estētiski baudāms, tīrs, sakārtots. Droša un skaista vide ir mūsu skolas lepnums, ko novērtē katrs viesis, kas pabijis skolā ciemos vai piedalījies kādā no daudziem semināriem un pasākumiem.

Skolā ir izcilākās pusdienas! Kā smaržo biešu zupa, svaigie salāti, karstas pankūkas! Pusdienu starpbrīdis un launadziņš ir īpaši gaidīts. Par kvalitatīvu maltīti atbild Iveta Boša ar savu komandu. Un skolas galvenā pavāre Iveta Kazaka ne tikai ir sava aroda profesionālis, bet priecē mūs arī ar smalkajiem mākslas darbiem, kuri jau tūlīt ieguls skolas izstādē.

Ko vēl piebilst? Skolā viss notiek kā skudru pūznī: zināmā kārtībā, pēc zināma plāna un secības, kopīgā sadarbībā ar vecākiem. Jā, strādā arī administrācija. Bet pēc visa stāstītā jau pats par sevi saprotams, ja kolektīvs strādā kā labs pulkstenis, vadības komandai darba nav daudz. Lietvede Sandra Pavloviča sagatavo dažus dokumentus, rīkojumus, skolēnu un darbinieku personu lietas un sakārto arhīvu. Sekretāre Kristīne Harkova dažas reizes gadā izveido stundu sarakstu, grafikus slidošanai, peldēšanai, pusdienām, kabinetu noslodzei, veic stundu izmaiņas un krāmējas Excel tabulās. Direktora vietniece tehnoloģiju jomā Signe Jānelsiņa kopā ar Dāvi Petrovski uzmana, lai tehnika nepieviļ, ir jaunākā un atjaunota programmatūra, apzina efektīvākos modeļus datortehnikai un piepalīdz skolotājiem ikdienā, papildina skolas mājas lapu un mediju kontus, piemeklē atbilstošus kabeļus, fotografē un vada kursus pedagogiem. Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Dace Vītola raugās, lai visiem visa pietiktu, būtu tīrs un kārtīgs, saremontēts un piegādāts. Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darba jautājumos Diāna Rudzīte veido plānus, rīko pasākumus, koordinē Unesco un Skolas soma projektus un iedziļinās visā, kas saistīts ar interešu izglītību. Direktora vietniece izglītības jomā mācību darba jautājumos Ilona Tropa raugās, lai visi varētu mācīt un mācīties, un darītu to labi. Direktors Mārtiņš Vētra par kolektīvu, procesiem un notikumiem uzņemas pilnu atbildību.

Skola ir vienkāršs organisms, ja tajā katrs zina, saprot un mīl to, ko dara. Valmieras sākumskolas kolektīvs tāds ir. Mēs lepojamies un esam gandarīti par paveikto, zinām, kas jādara turpmāk, un nav ne mazāko šaubu, ka to darīsim ar vēl lielāku degsmi, sirds siltumu un atbildību. Mums ir stiprs plecs - mūsu kolēģi, un droša aizmugure - mūsu ģimenes, lai katrs sapnis piepildītos un uzmirdzētu ar spožumu.

Daudz laimes, Valmieras sākumskola, 25 gadu jubilejā! 

Lasi un vērtē! 

Bērnu žūrija ir valsts Kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas mērķprogramma, kas sāka darboties 2002. gadā, un tās mērķis - veicināt lasīšanas prieku. Bibliotēka, kura iesaistās šajā projektā , saņem grāmatu kolekciju, kas paliek tās īpašumā, un visas šīs grāmatas ir jaunas.

Arī mūsu skola jau vairākus gadus piedalās Bēŗnu žūrijas darbā. Šajā mācību gadā pirmo reizi startēja pat vesela klase. Lai bērnus vairāk ievirzītu grāmatu pasaulē,  skolotāja Helga Mezīte  1. D klases skolēniem ierosināja   lasīšanas rītus. Nu jau žūrijas piedāvātās grāmatas veiksmīgi  ir izlasītas un novērtētas. Savu vērtējumu izteikuši arī citu klašu skolēni. Pateicības un balviņas ir saņemtas.  

Apkopojot bērnu grāmatu vērtējumus visā Latvijā, lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā kļūst zināmas   mīļākās un  interesantākās grāmatas. Šoreiz 18. martā iespēja apmeklēt šos svētkus un tikties ar grāmatu autoriem un ilustratoriem klātienē ir

Rodrigo Raienam Zirnītim no 2.B klases un Allai Ķīķerei un Keitai Soboļevai no 5. D klases. Lai interesanta šī diena čaklajiem lasītājiem!

                                     Bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha

Skolēnu domītes sveiciens skoliņai!

skoliņai 25.mp4

Hip, hip urā! Mūsu skoliņai- 25!

No 6.-10.martam skolā valdīja īpaša gaisotne dzimšanas dienas noskaņās. Visas nedēļas garumā bija iespēja orientēties skolas vidē un no atrastajiem burtiem izveidot teikumu - “Daudz laimes, skoliņa!”

 Skolas dzimšanas dienai gatavojāmies jau iepriekš, katrs skolēns izveidoja savu “īpašo” apsveikumu karodziņa formā, kas nu rotā 3.klašu korpusu.

  Ar lielu aizrautību katra klase iesaistījās skolas apsveikuma veidošanā. Tapa pašu sacerētas četrrindes un veltījuma vārdi skolai.

     Kas tad būtu dzimšanas diena bez ballītes? 

   Tāpēc 10.martā 3.klašu skolēniem notika  dzimšanas dienas ballītes virpulis- katrā klases telpā dažādas aktivitātes, kurās skolēniem bija jābūt attapīgiem, vērīgiem un  uzmanīgiem,lai atbildētu uz āķīgajiem viktorīnas jautājumiem. Jāatrisina mīklas, lai atrastu pavedienu izlaušanās spēlē un dotos uz aktīvu izkustēšanos- disenīti! Tapa arī pašu kolektīvi sacerēta pasaka “Skoliņas jubilejas balle”, kur netrūka izdomas un fantāzijas!

 Laiks paskrēja ļoti ātri, un, mielojoties ar gardo jubilejas kliņģeri, prātojām, kāda būs skola vēl pēc 25 gadiem! 

3. klašu skolēni un audzinātājas

Valmieras sākumskolas dabaszinību olimpiāde 4. klasēm

1. vieta - Elza Irkle, Dāvids Šīrants, 2. vieta - Ketija Izaja, 3. vieta - Elīna Ābele, Mārtiņš Pommers.

Valmieras sākumskolas dabaszinību olimpiāde 5. klasēm

1. vieta -  Elza Balode, 2. vieta - Kārlis Mārtiņš Auziņš, 3. vieta - Amanda Fridrihsone.

Valmieras sākumskolas dabaszinību olimpiāde 6. klasēm

1. vieta - Agate Bērziņa, 2. vieta - Laura Rieksta, 3. vieta - Annija Čečiņa, Edvards Šteindāls un Ralfs Skujiņš.

Valmieras sākumskolas "Runas konkursa 2022./23.m.g." laureāti

1.vieta (piedalās konkursa nākamajā kārtā)

Estere Esīte, Roberts Brizovskis, Luīze Kalče, Laurēna Hemmele, Magnuss Apinis, Zintis Dzvinko, Jēkabs Bauskis.

2. vieta

Beāte Rode, Evelīna Tīlena, Asnāte Krūmiņa, Elīna Ābele, Amanda Fridrihsone, Elīza Marta Virskūna.

3.vieta

Kārlis Tkačs, Marta Luīze Ozoliņa, Daina Dzvinko, Ričards Švalbe, Raimonds Grinbergs, Krišjānis Meņģelis, Kristers Mucenieks.

Svētku diplomi

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem un sakam paldies viņu skolotājām un vecākiem!

Valmieras sākumskolas 1.klašu olimpiāde

1.vieta - Annija Āboltiņa, 2. vieta - Jānis Sniķers, 3. vieta - Marks Kažmers, 1.d Beāte Rode, Atzinība - Ausma Frišfelde.


Valmieras sākumskolas 2. klašu kombinētā olimpiāde 

1. vieta - Jēkabs Maltenieks, 2. vieta - Māris Jankovičs, 3. vieta - Kate Āboliņa un Terēze Prikule, 4. vieta - Estere Vimba, 5. vieta - Katrīna Freimane, Alise Glenda Birkena, Magnuss Eliass Maskalāns, Samanta Saulīte, Atzinība - Rinalds Elksnis un  Denīze Alekseja.


Valmieras sākumskolas matemātikas olimpiāde 4. klasēm

1.vieta - Mārtiņš Pommers, 2.vieta - Džeina Suhanova, 3.vieta - Agnese Igoņkina, atzinība - Ričards Švalbe.


Valmieras sākumskolas matemātikas olimpiāde 5. klasēm

1.vieta - Kate Tupreine, 2.vieta - Amanda Fridrihsone, 3.vieta - Kārlis Mārtiņš Auziņš, Zintis Dzvinko, Nikolajs Mavropulo un Valters Portnajs.


Valmieras sākumskolas matemātikas olimpiāde 5. klasēm

Skolas Elektroniskās avīzes "Starpbrīdis" pavasara numurs

Pavasaris_2023__

lepojamies

Sveicam Valmieras sākumskolas 2022./23.m.g. 4.-6.klašu matemātikas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus: 

4. klašu grupā 1.vieta -  Mārtiņš Pommers, 2.v. – Džeina Suhanova, 3.v. – Agnese Igoņkina, atzinība – Ričards Švalbe.

5.klašu grupā 1. v. - Kate Tupreine, 2.v. – Amanda Fridrihsone, 3.v. – Zintis Dzvinko, Kārlis Mārtiņš Auziņš, Nikolajs Mavropulo, Valters Portnajs

6.klašu grupā 1. v. - Linda Kalniņa, 2.v. – Zane Lapsa, 3.v. – Ugo Jercums, Krišjānis Meņģelis , atzinība – Agate Bērziņa

Paldies skolotājām: Rutai Dambei, Gunitai Martinsonei, Elīnai Aļeškēvičai, Elīnai Bērziņai, Aigai Vimbai.

 Paldies vecākiem par atbalstu! 

Lai veiksmīga dalība novada matemātikas olimpiādē!

Parastā - neparastā diena

Viena diena skolā un tik dažādas mācīšanas pieredzes. Skolēni kļuva par gidiem un veda ekskursijā pa skolu. Citi mācījās kā pareizi pagatavot tēju angļu gaumē. Un kad klases stundai pievienojās čaklas mammas, sanāk īstie garšas svētki.

Skolotāja Jaroslava Sirmais-Hreškova 

Bērnu piesaka 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi

Pieteikumu uzņemšanai 1.klasē iesniedz viens no vecākiem, cits bērna likumiskais pārstāvis vai likumiskā pārstāvja pilnvarota persona.

Nepieciešamie dokumenti:

Dokumentus var iesniegt:

Bērnus ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētās iestādēs nolikumu, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

100 dienas Valmieras sākumskolā 

Februāra izskaņā Valmieras sākumskolā notika 1.klašu stunda “Par 100 dienām gudrāks”. Kā pārsteigums  bērnus sagaidīja Pepija Garzeķe, kura kopā ar savu draugu Nilsona kungu pārbaudīja skolēnu prasmes lasīšanā, rakstīšanā, rēķināšanā, kā arī atjautības uzdevumos. Visi kopā centās atbildēt uz jautājumu:100 tas ir daudz vai maz? Kā paši secināja, tas ir atkarīgs no tā, ko tu dari - 100 pietupieni daudz, bet pietupieni 100 sekundēs nav daudz 👍

Stundas nobeigumā klase saņēma 100 dienu sertifikātu un piespraudi ar skolas simbolu Pūce. Novēlu, lai mazie pirmklasnieki arī turpmākās 100 un visas citas dienas mācas ar tādu pašu enerģiju un prieku acīs un izbauda skolas dzīvi! 

Radošās domas darbnīca

23. februārī skolas bibliotēkā viesojās ilggadējā VVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja un dzejniece Daina Sirmā. Ceturtajām klasēm bija iespēja iepazīties ar latviešu valodnieku J. Endzelīna un K. Mīlenbaha devumu latviešu valodas pētīšanā un sistematizēšanā, Kr. Barona nozīmi mūsu folkloras saglabāšanā. Bērni varēja aplūkot valodnieku sastādītās senās vārdnīcas un biezos tautasdziesmu sējumus.

Ar savu stāstījumu skolotāja Daina palīdzēja bērniem aizceļot valodas pasaulē un pēc tam veikt praktisku uzdevumu par dzirdētajiem faktiem. Nodarbības otrajā daļā skolēni veica radošu uzdevumu – katra komanda ar vienu teikumu turpināja dzejnieces Dainas iesākto. Jāpiebilst gan, ka pirmais teikums katrā no tiem bija pavisam ačgārns. Šis uzdevums skolēniem ļoti patika, jo tas ieviesa zināmu jautrību un lieliski varēja izpausties katras komandas radošums.

Pēc nodarbības visi atzina, ka radošā darbošanās kopā ar Dainu Sirmo sagādāja prieku un bija izdevusies.Draudzīgais aicinājums

Paldies skolēniem un viņu vecākiem par dāvinātajām grāmatām, kas lieliski papildinās mūsu skolas bibliotēkas fondu!

Radoši prakstiskā matemātika 

Lai gan matemātika tiek pieskaitīta pie eksakto mācību priekšmetu grupas, izrādās, ka tajā ir arī tēmas, kurās skolēni kopā ar skolotāju var izpausties radoši un darboties prakstiski.

6.klasē viena no tēmām, kura jāapgūst ir ‘’Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?’’.Tēmu apgūstot, 6.d klases skolēni varēja izpausties radoši un praktiski apgūt daļu no nepieciešamajām zināšanām.

Lai skolēniem būtu vieglāk izprast jēdzienus- ‘’skaldne’’, ‘’šķautne’’, ‘’virsotne’’- cik un kur tās telpiskos ķermeņos meklēt, tika veidoti telpiski objekti, kur plastalīns bija virsotnes, bet visparastākie zobu bakstāmie kociņi- šķautnes. Šī aktivitāte skolēniem palīdzēja saprast, kur un cik šķautnes un virsotnes ir gan kubam, gan taisnstūrparalēlskaldnim.

Kad bija apgūtas teorētiskās zināšanas, par telpisko ķermeņu virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšanu, tad skolēni varēja veidot nākamo radoši praktisko darbu ‘’Ģeometrisko ķermeņu izklājumi.’’ Kā atzina paši skolēni, darbs bija laikietilpīgs, bet ļoti interesants un šādi mācīties matemātiku viņiem patīkot.

Paldies aktīvajiem un radošajiem 6.d klases skolēniem!


Matemātikas skolotāja Elīna Aļeškēviča

Skolotājs uz piecām minūtēm! 

Šis bija  2. a klases pasākums un iespēja skolēniem uz piecām minūtēm sajusties kā skolotājam. 

Skolēni paši izvēlējās mācību priekšmetu, tēmu, plānoja, veidoja darba lapas un novadīja aktivitāti saviem klasesbiedriem. 

2.a klases skolēniem bija matemātikas uzdevumi par saskaitīšanu un atņemšanu līdz 100, uzdevums par simetriskām figūrām, matemātikas ķēdīte. Vizuālā mākslā zīmēja pašportretu. Latviešu valodā mācījās rakstīt grūtos vārdus, piemēram, mežs, rīts utt. Sociālajās zinībās bija uzdevums par profesijām. Bija Titānika stunda, kurā noskaidroja interesantus faktus par Titāniku. Vai tu zini, cik Titāniks bija garš, cik kuģim bija skursteņi?

2. a klases skolēni tagad zina! 

Pēc  aktivitātes skolēni izvērtēja, kas bija visgrūtākais, kas izdevās. 

Skolēnu izvērtējums.

Grūti bija:

Uzdodot uzdevumu, bija grūti nesmieties. 

Bija grūti, jo klasesbiedri mani nedzirdēja.

Viss bija grūti. 

Nekas nebija grūti. Viss patika.

Bija grūti divatā darīt. Būtu labāk vienai.

Nepatika labot uzdevumus. 

Grūti likt vērtējumu A, P.

Izdevās:

Patika dalīt uzdevumus.

Man izdevās būt skolotājai.

Patika un izdevās viss.

Viss bija labi, jo varēja ielikt atzīmes.

Izdevās, jo visi klausījās.

Paldies, drosminieki! 


2. a klases audzinātāja Baiba Siliņa

dzimtās valodas diena

21. februāris – Dzimtās valodas diena. Par godu šai dienai Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi videosveicienu.

Kā viens no skolēniem, kurš piedalīsies šajā videosveicienā, tika izraudzīts 6. c klases skolnieks Jēkabs Bauskis. Jēkabs piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Kopā ar režisoru Dāvidu Ernštreitu un operatoriem Jāni Saļmu un Normundu Pavlovski tika gūta lieliska filmēšanās pieredze.

Lepojamies!

4. d darbojas "Dare"

Patīkamu pārsteigumu oktobrī saņēma mūsu skolas 4.d klases skolēni no Valmieras Koprades darbnīcas "Dare" darbinieces, kas veicot izlozi starp klasēm, kuras piedalījās Karjeras nedēļas aktivitātēs, radīja mums iespēju darboties radošajā meistarklasē un iepazīt darbnīcas iekārtas un iespējas.

     Sagaidot Valentīndienu, mēs devāmies uz darbnīcu "Dare", kur iepazināmies ar modernām iekārtām un instrumentiem, ar kuriem pašiem bija iespēja veidot savu dizainu auduma maisiņiem, kuri pārtapa par oriģinālām Valentīndienas dāvanām sev un vecākiem. Tāpat liels prieks bija darboties ar 3D pildspalvām, ar kurām savas idejas pārtapa interesantās lietiņās - brillēs, ķirzakās, lapās, ziedos.

     Paldies "Dare" darbiniekiem, kuri mūs laipni sagaidīja un pacietīgi ar padomu palīdzēja tapt brīnīšķīgajiem darbiņiem!

                                                                                                4.d klases skolēni un audzinātāja I.Kuple

Valentīndiena Valmieras sākumskolā

No 9.februāra līdz 14. februārim skolā sāka darbojās Sirsniņdienas pasts, kurā katrs skolēns no 1. līdz 6.klasei  varēja nosūtīt  mīļu, sirsnīgu apsveikumu  Valentīndienā kādam sev īpašam cilvēkam.

Tika piedomāts pie foto stūrīša, kuru radoši iekārtoja Skolēnu domīte. Pūles atmaksājās, jo Valentīndienā tur mudžēja no bērnu kņadas, smiekliem, bērnu kompānijām.

Katrs skolēns un darbinieki šajā dienā ieradās tērpušies Valentīndienas tematikā, vai nu tie bija sarkano toņu apģērbi vai vizuāli sazīmēti simboli uz sejas, rokām, matos.

4.-6. klasēm dienas izskaņā notika ballīte, kurā Skolēnu domīte sagatavoja izzinošu prezentāciju par Valentīndienu. Tās laikā tika izspēlēta Kahoot! viktorīna, kurā varēja pārbaudīt klausīšanās prasmes par stāstīto.

Ballītes viens no vienojošiem elementiem bija kopā būšana, dejošana ritmā vienā taktī!  Atgriezeniskā saite : diena izdevusies visiem!