Aktualitātes

Noslēdzies projekts par ilgtspējas prasmēm nākotnes profesionāļiem

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

13.decembrī, jaunieši no Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras 5.vidusskolas, privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas un Limbažu 3.vidusskolas piedalījās projekta "Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem" noslēguma konferencē. Tas bija noslēdzošais šī projekta pasākums, apvienojot projekta laikā gūtās zināšanas par klimata krīzes risināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības nepieciešamību ar nākotnes profesionālās darbības izaicinājumiem un labas prakses, jau esošas uzņēmējdarbības piemēru.

Konferences otrā daļa norisinājās uzņēmumā “Valmiermuižas alus darītava”. Izpētot uzņēmuma ražošanas procesus un dažādos darbības novirzienus, konferences dalībnieki klātienē uzzināja, kā iepriekš projekta ietvaros apgūtie vides un sabiedrības ilgtspējas principi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā praksē. Uzņēmums pielieto klimatam saudzīgus risinājumus apkurē un radītajās emisijās, izmanto ražošanas blakusproduktus un samazina atkritumu apjomu, kā arī sadarbībā ar citiem uzņēmumiem īsteno aprites ekonomikas principus. Vietējie mājražotāji un sabiedrība tiek iesaistīta vietējās kultūras un vietējās ekonomikas veicināšanā.

Pielietojot līdz šim gūtās zināšanas par vides ilgtspējas tēmām, jaunieši grupās prezentēja gan atziņas par uzņēmuma praktisko ieguldījumu vides un sabiedrības ilgtspējas veicināšanā, gan atziņas, kādam jābūt ilgtspējīgam nākotnes profesionālim. Daudzi no noslēguma konferences dalībniekiem bija piedalījušies arī iepriekšējās, projekta ietvaros organizētajās tematiskajās dienās par klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un sabiedrisko monitoringu, kā arī spēlējuši vides izglītības spēli Eco-Buddy. Apvienojot šīs, iepriekš gūtās, zināšanas ar konferences laikā gūtajiem iespaidiem Valmieras Attīstības aģentūrā un Valmieras biznesa inkubatorā, konferences noslēgumā jaunieši tika rosināti grupās un individuāli, pārdomāt savu nākotnes karjeru. Domājot par karjeru kā nākotnes misiju, daudzi jaunieši saredzēja sadarbības, saudzīgas attieksmes pret dabu un mūžizglītības nozīmi kā izšķiroši svarīgus karjeras nosacījumus.

Projektu "Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem" ieviesa biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, piesaistot dažādus nozares ekspertus pasākumu organizēšanā. Projekts tika īstenots 2019./2020.mācību gada pirmajā semestrī. Projekta kopējās izmaksas ir 11 039 EUR. 9 935 EUR no tām ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā


Vai vēlies pārbaudīt savas angļu valodas prasmes starptautiskā angļu valodas konkursā?

Mācību stundas bibliotēkā

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lai veicinātu skolēnu informācijas meklēšanas prasmes, mācību stundas nereti tiek vadītas skolas bibliotēkā.

Vienā no šādām reizēm 1.d klase ar audzinātāju Helgu Mezīti latviešu valodas stundu "Mana gudrā grāmata.Enciklopēdijas" pavadīja skolas bibliotēkā. Bērni uzzināja, ka enciklopēdijas ir rakstisks, zinātnisks izdevums, kurā ir sistemātiskas ziņas par daudzu zinātņu jautājumiem. Enciklopēdijas var būt vispārīgas, saturot rakstus par daudzām dažādām nozarēm, vai arī specializēties kādā no tām — piemēram, medicīnas vai dabas enciklopēdijas.

5.c klases skolēni Sociālo zinību stundā iepazinās ar dažādiem informācijas meklēšanas avotiem. Stundas tēma - sports. Ar skolotājas Martas Kakses un bibliotekāres palīdzību tika meklēti interesantākie fakti un notikumi internetā, enciklopēdijās, uzziņu krājumos un preses izdevumos.

3.b klases skolēni kopā ar skolotāju Sandru Karnīti izmantoja bibliotēkā pieejamos resursus (tautasdziesmas un ticējumus), lai runājot par Mārtiņiem latviešu folklorā vēlāk veiktu pastāvīgo darbu.

Tādējādi skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkā pieejamo literatūru, uzziņu materiāliem, kā arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

Skolas bibliotēkā joprojām ir pieejamas klavieres, kas var papildināt gan mācību stundas, gan interesantākus padarīt starpbrīžus.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019. gada nogalē notika ikgadējā svinīgā līnija, kuras laikā tika pasniegti Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi, Burtnieku novada apbalvojumi, Valmieras sākumskolas apbalvojumi (7-10 balles), balvas "Par izaugsmi", portāla www.uzdevumi.lv čaklākie lietotāji, dambretes Ziemassvētku turnīra dalībnieki, konkursa "Bebr@s" dalībnieki, kā arī Skatuves runas (2.klasei) un "Rakstītprieks" konkursa dalībnieki.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par 8,5 ballēm un vairāk saņēma 39 skolēni. 5. klašu grupā - 20 skolēni, 6. klašu grupā - 19 skolēni.

Burtnieku novada pašvaldības apbalvojumu ( semestra vērtējums nav zemāks par 8 ballēm) saņēma 6 skolēni.

Valmieras sākumskolas apbalvojumu (7-10 balles) kopā saņēma 239 skolēni no 450 2.-6. klašu skolēni jeb 53%, kas ir +3.11% pret iepriekšējiem gada vērtējumiem.

2. klašu grupā - 70 skolēni

3. klašu grupā - 46 skolēni

4. klašu grupā - 43 skolēni

5. klašu grupā - 46 skolēni

6. klašu grupā - 34 skolēni

"Izaugsmes balva" par 1. semestrī paveikto 4.-6. klašu grupā tika piešķirta 114 skolēniem (41%).

4. klašu grupā - 62%

5. klašu grupā - 25%

6. klašu grupā - 34%

Liels paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Sanita Eglīte (dir. vietniece izgl. jomā)