Aktualitātes

Fantāzija mākslas pasaulē

Visu novembra mēnesi, vadoties pēc programmas Skola 2030 rekomendācijām, skolēniem bija iespēja radoši izpausties mākslas priekšmetos. Skolēni veidoja mūzikā telpiskus darbus- savus skanošos, grabošos un klabošos instrumentus, kuri praktiski tika pielietoti mūzikas stundās muzicējot. Vizuālajā mākslā skolēni izpaudās mākslā ar fantāziju, zīmējot plaknē savu mūzikas instrumentu. Paldies bērniem un vecākiem par ieguldīto darbu, ceļojot mākslas pasaulē!

Skolotājas Larisa, Inese K. un Silva.

Ir aizvadīta Latvijas dzimšanas diena - skaista, cēla, svinīga, patriotiska, kā to pelnījusi mūsu Latvija.

Novembra mēnesis Valmieras sākumskolā bija notikumiem bagāts.

11.novembrī skola devās kopā ar Valsts ģimnāzijas audzēkņiem lāpu gājienā uz Pilsētas kapiem.

Nedēļas ietvaros savas zināšanas par Latviju varēja pārbaudīt erudīcijas konkursā “ Es - Latvijā - Pasaulē”, kura norisinājās starp klašu grupām. Konkurence bija sīva, prieks par tik zinošiem skolēniem!

Nedēļas noslēgumā visi kopā varējām būt vienoti skolas svētku koncertā “ Nāk rudens apgleznot Latviju” 17.novembrī, kuru vadīja Valmieras sākumskolas Skolēnu domīte ar koncerta dalībniekiem: tautu deju kopa “Pērkonītis” (vad. Sanita Bērziņa), 1.-3.klašu koris (vad. Inese Kuple), kā arī zēnu un meiteņu koris (vad. Larisa Stivriņa), kuri apvienojās visi vienā lielā kopkorī ar Valmieras sākumskolu, dziedot Renāra Kaupera dziesmu ”Mana dziesma”. Latvijas dzimšanas diena tika nosvinēta godam ar svētku kliņģeri klasē un svecīšu izlikšanu skolas pagalmā. Sajūtas un emocijas kā Dziesmu svētkos! Lepnums par savu skolu!


Diāna Rudzīte

direktora vietniece izglītības jomā

Skolas himnas diplomi.pdf


Apsveicam!

Eko skolas “Rīcības dienas”

Eko skolas “Rīcības dienas” laikā visā skolā no 7.-11.novembrim samazinājām gaisa piesārņojumu skolā, pārvelkot apavus. Jāsaka, tas izdevās lieliski. Ar gādīgu vecāku atbalstu skolēni rūpējas par savu veselību, līdz ar to arī par gaisa kvalitāti, no rīta pārvelkot maiņas apavus.

Centāmies samazināt ēdiena atlikumus, izvēloties pusdienās tik lielu porciju, cik katrs var apēst.

Mēģinājām samazināt trokšņu līmeni starpbrīžos, taču šis izaicinājums izrādījās ļoti sarežģīts. To atzina arī paši bērni. Esam priecīgi būt lielajā Latvijas Eko skolu saimē!

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi

Bērni allaž sekojuši žurciņu Koko un Riko jautrajiem piedzīvojumiem. Šoreiz bija brīnišķīga iespēja otro klašu skolēniem tikties ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi. Viņa pastāstīja, kā radusies ideja uzrakstīt pašu pirmo grāmatu par Koko un Riko, pēc tam turpinoties šim stāstam vairākās grāmatās. Autore raksta arī dzejoļus bērniem, no kuriem daudzi ir pārtapuši dziesmās. Varbūt kāds no jums atceras “Bizbizmāsiņu” un “Lilallā un viņas pigoriņus”, grāmatas, kas atrodamas arī mūsu skolas bibliotēkā?

Bibliotekāres Sarmīte un Inguna

Vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālās mākslas pulciņš ir ne tikai darbošanās ar mākslu, bet siltuma, mīļuma kopā sanākšanas iespēja. Iepazīt vienam otru, iegūt jaunus draugus, pamalkot gardu tēju un apēst kādu cepumu. Paldies vecākiem un maziem ķipariem par aktivitāti!

Vizuālās mākslas skolotāja-Silva

Ziedi

Ziedu dažādība ieskauj arī Valmieras sākumskolas telpas. Skolēni darbā izmantoja akvareļu krāsas, sausos pasteļa krītiņus, gan eļļas krītiņus. Pielietoja dažādas metodes, lai būtu interesantāk izpausties. Paldies bērniem par interesi un centiību!

Vizuālās mākslas skolotāja Silva Buliņa

6.a un 6.d klases viesojas igaunijā

Došanās uz Ahha centru Igaunijā 11.oktobrī bija superīga ekskursija. Tas bija interesants piedzīvojums gan bērniem, gan klases audzinātājām. Bērni pierādīja sevi gan veiklības, spēku un gudrības aktivitātēs. Priecēja jaukais autobusa šoferītis, kas prata pajokot ar mums. Paldies bērniem no 6.a un 6.d klases, kā arī superīgai kolēģei Sanitai par kopīgu ekskursiju.

Mezglots sienas dekors

6. klašu skolēni dizaina un tehnoloģiju stundās iepazina mezglošanu. Šis temats ļāva apzināties, ka mums apkārt ir pieejami daudz un dažādi mezgloti dekori, dārza atpūtas krēsli un pat sporta inventārs.

Iesākumā tika apgūti 5 mezglu veidi, pēc tam skolēni patstāvīgi plānoja dizainu sienas dekoram, savos darbos iesaistot visus apgūtos mezglu veidus.

Vai nav jauka ideja dāvanai?

Skolotāja Zinta

Codeweek 2022

Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

Vai spējat noticēt, bet 2021. gadā ES programmēšanas nedēļā piedalījās 4 miljoni cilvēku vairāk nekā 80 pasaules valstīs un arī mūsu skola piedalījās šajā kustībā?!

Šogad Codeweek pasākumā mūsu mazākie skolēni programmēšanu iepazina ar mīlīgo Photon robotu, kuru ieguvām par nopelnīto naudas balvu Ventspils IT izaicinājuma konkursā 2021. gadā. Photon robotam mācījām staigāt, izmantot sensorus un pat mācījām tam runāt latviešu valodā!

Papildus skolēni varēja iepazīt arī Lego Builder programmas iespējas, bet lielo klašu skolēni apguva nosacījumformatēšanu, lai veidotu pikseļattēlus par robotu tēmu.

Datorikas skolotājas

Skolas medicīnas māsa – Sandra Ivanova

Darīt savu sirdsdarbu ne katram cilvēkam izdodas. Iespējams, ka daudzi pat īsti vēl nezina, kas ir viņu sirdsdarbs, tomēr šis stāsts nav par mūsu skolas medicīnas māsu Sandru Ivanovu. Sandru ik dienas rosīgu, iejūtīgu un izpalīdzīgu var sastapt skolas gaiteņos, medicīnas kabinetā vai arī kādā mācību klasē, kurā tiek izglītoti mūsu skolēni.

Šī gada „Karjeras nedēļas” ietvaros Sandra viesojās ne vienā vien klasē, lai šoreiz runātu par sevi, par savu dzīves ceļu, izvēloties profesiju.

Par ko tik Sandra bērnībā vēlējās kļūt!? Viņa sapņoja kļūt par balerīnu, skolotāju un pat par slaucēju.

Sandras skolas gaitas un jaunība pagāja Ogrē. Viņa mācījās Ogres vidusskolā. Pabeidzot vidusskolu, Sandra skaidri zināja, ka vēlas kļūt par medicīnas māsu. Viņa iestājās Paula Stradiņa 2.medicīnas skolā un paralēli sāka strādāt Paula Stradiņa KUS nodaļā, kurā nostrādāja 13 gadus. Lai iegūtu profesiju “Māsa”, bija jāmācās vairāki gadi. Mācību procesā bija jāiepazīst cilvēka anatomija. To studenti darīja, izmantojot cilvēku mirstīgās atliekas. Lai iemācītos veikt injekcijas, studenti parasti tās veica viens otram.

Šobrīd Sandra strādā par bērnu medicīnas māsu. Savā bakalaura darbā īpašu uzmanību veltīja tam, lai ar zīmējumu palīdzību analizētu to, kādu bērni redz medmāsu. Svarīgi, lai bērni atcerētos medicīnas darbiniekus ar patīkamām atmiņām un emocijām, jo medicīnas māsas ir tās, kuras palīdz un dara labu.

Mācības Sandra turpināja Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, jo vēlējās kļūt par ārsti, tomēr iznāca tā, ka kļuva par mammu. Būt par mammu savām meitām Sandra uzskata par vissvarīgāko dzīves darbu, tāpēc, kad meitas bija mazas, studijas nācās pārtraukt.

2007.gadā Sandra kopā ar ģimeni pārcēlās uz Valmieru. Valmierā pirmā darba vieta ir PII “Vālodzīte”, kur Sandra atpazina visus bērnus ne tikai pēc izskata, bet arī pēc vārda.

Iepazīstot bērnus, Sandra saprata, ka vēlas viņus izprast vēl vairāk, tāpēc iestājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur ieguva maģistra grādu pedagoģijā.

Vēlāk dzīves ceļš Sandru atveda līdz Valmieras sākumskolai, kas ir viņas pašreizējā darba vieta. Paralēli darbam Sandra atkal turpina izglītoties. Šoreiz jau Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgas Stradiņa universitātē, lai kļūtu par diplomētu neatliekamās palīdzības ārsta palīgu.

Tikšanās reizēs Sandra visus aicina: “Dariet to, kas patīk! Darbs nevar būt tikai naudas pelnīšanas veids. Pašos pamatos profesijai ir jābūt tādai, lai tā būtu saskaņā ar cilvēka iekšējo būtību!”

Informāciju sagatavoja skolotāja Kristīne Švalbe