Janvāris

Kā izmantot uzdevumi.lv diagnosticējošo darbu laikā?

Tuvojoties 3. un 6. klases valsts pārbaudījumu datumiem, nereti skolēni mēdz izjust trauksmi un nepārliecību par savām spējām. Šajā rakstā paskaidrosim diagnosticējošo darbu būtību un sniegsim ieteikumus, kā Uzdevumi.lv var palīdzēt nostiprināt bērna zināšanas pirms pārbaudījumiem.

Kas ir valsts diagnosticējošie darbi?

Diagnosticējošos darbus 3. un 6. klasei organizē Valsts izglītības satura centrs jeb VISC. Ik gadu februārī un martā tiek aizvadīti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās papildus paredzēts arī diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Diagnosticējošie darbi palīdz noteikt, kāds atbalsts nepieciešams bērnam un kas vēl ir jāapgūst. Pēc pārbaudes darba rezultātiem skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem, nodrošinot sekmīgu tālāko mācību gaitu, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu trūkstošās zināšanas. Diagnosticējošo darbu rezultāts tiek vērtēts procentos, taču svarīgi uzsvērt, ka šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā.

Iepriekšējo gadu darbu uzdevumi atrodami VISC mājaslapā. Uzdevumus skolēns var izprintēt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar skolotāju vai vecākiem.


Kā izmantot Uzdevumi.lv iespējas diagnosticējošo darbu laikā?

Nereti pirms pārbaudes darbiem bērni izjūt trauksmi, jo māc satraukums, ko rada neziņa par darbu saturu. Lai kliedētu bērna satraukumu un stiprinātu pārliecību par viņa spēkiem, iesakām atkārtot jau apgūto mācību vielu iepriekšējo gadu treniņuzdevumos. Treniņuzdevumu risināšana ļaus bērnam iepazīt diagnosticējošo darbu struktūru un veicinās izpratni par tiem.

Portāls Uzdevumi.lv piedāvā diagnosticējošo darbu treniņuzdevumus, kas veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem. Lai atvērtu treniņuzdevumus, klikšķiniet uz saites zemāk!

Diagnosticējošā darba treniņuzdevumi portālā Uzdevumi.lv:

Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Tāpat bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.


Kā atbalstīt bērnu pirms diagnosticējošiem darbiem?

Bērna nedrošība un atbalsta trūkums var nelabvēlīgi ietekmēt pārbaudes darba rezultātus. Ja skolēns būs iepazinies ar diagnosticējošo darbu struktūru, mazināsies satraukums un svarīgajā dienā būs vieglāk koncentrēties darbam. Tāpat skolēns spēs labāk uztvert uzdevuma nosacījumus un sekot nepieciešamajām instrukcijām. Lai mazinātu bērna trauksmi:

  • Nodrošiniet mierīgu atmosfēru mājās. Pārmērīga gatavošanās pārbaudes darbiem var vairot stresu un radīt aizkaitināmību.

  • Palīdziet bērnam sagatavot mācību tēmu atkārtošanas plānu. Bērnam var nebūt skaidrs, kad, ko un cik daudz atkārtot. Palīdziet viņam šo plānu izveidot!

  • Parūpējieties par atpūtas brīžiem. Aktīvā atpūta palīdzēs noņemt sasprindzinājumu un dos spēku uzņemt jaunu informāciju.

Piedāvājiet bērnam savu atsaucību, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu atbalstu. Tāpat jāatceras, ka diagnosticējošie darbi nav eksāmens - tā ir iespēja bērniem pārbaudīt zināšanas, lai apzinātu savas stiprās un vājās puses, kuras vēl nepieciešams uzlabot.


Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, droši vērsieties pie bērna skolotāja un lūdziet papildus informāciju! Vēlam veiksmi!

Interesantās sviestmaizes

2. b klases skolēni attālināto mācību laikā gādāja gan par saviem, gan ģimenes vēderiem. Ievērojot piesardzību un sadarbojoties ar ģimeni, tika radītas interesantas un glīti noformētas sviestmaizes. Nevar nepiekrist apgalvojumam - jo glītāks noformējums, jo gardākas maizītes izskatās.

2. b klases Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Zinta Liepiņa

Latvijas skolu Ziemas festivāls

Latvijas skolu Ziemas festivāls arī 2022. gadā notiks virtuāli – no 7. līdz 14. februārim, skolēniem sacenšoties attālināti, individuāli un drošos apstākļos. Rezultāti tiks fiksēti ar viedierīcēm speciāli Ziemas festivālam izveidotā, vienkārši lietojamā digitālā platformā. Ziemas festivālā tiks noskaidroti uzvarētāji gan katrā skolā, gan absolūtajā skolu kopvērtējumā.

Piesakies šeit: https://tinyurl.com/57z45zmy

ŠEIT pievienota pamācība, kā ātri un ērti pievienoties un sākt dalību festivālā!


valdības pieņemtie lēmumi un to ietekme uz darbu valmieras sākumskolā

Starptautiskā "PALDIES" diena

Septiņi burti, bet cik daudz tie nozīmē – “P-A-L-D-I-E-S”!

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO iniciatīvas 11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir ik dienu izrādīt pateicību.

«Paldies» diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs ikdienā apstājamies un aizdomājamies par visu to brīnišķīgo, kas mums pieder – ģimeni, draugiem un paziņām, par dzīvību, kas mums dāvāta, par dabu, kas ir mums apkārt, par zemi, kurā dzīvojam, un valodu, kurā runājam.Sertifikāts_Uzdevumi_25317-383.pdf

Jaunieguvumi Valmieras sākumskolas bibliotēkā