aktualitātes

Ceļā uz Deju svētkiem!

Tikai ar pacietību un darbu top lieli svētki!  Šodien par brīvdienu darba dunu un jautrību, kas valdīja Valmieras sākumskola, kad šeit satikās dejotāji no Valmieras sākumskola, Kocēnu pamatskola un Valmieras 5.vidusskola, liecina tikai skolēnu stāsti, kas tajā piedalījās!

Paldies deju skolotājai Sanitai Bērziņai, koncertmeistarēm Larisai Stivriņai un Birutai Zviedrānei, pieskatītājiem un dejotāju vecākiem par uzticēšanos un atbalstu!

Dejot ir laime!

Atceres ugunskurs

18.janvārī Valmieras sākumskolas pagalmā tika  iekurts “Atceres ugunskurs” kā simbols Barikāžu atceres dienai.  Ugunskurs kļuva par kopīgu zīmi, kas mūs vieno, lai atcerētos un godinātu svarīgos Latvijas vēstures notikumus.

Vairāk par šiem notikumiem 4.-6.klašu skolēni varēja uzzināt patriotiskā stundā Svinību zālē. Tajā piedalījās Skolēnu domītes pārstāvji, iejūtoties valmieriešu atmiņu stāstījumos, kurus Barikāžu laiku izdzīvoja, būdami bērni. Īpaši skolēnus uzrunāja Valmieras sākumskolas direktors Mārtiņš Vētra, sociālo zinību un vēstures skolotāja Kristīne Švalbe un  mūsu goda ciemiņš, bijušais skolas direktors Jānis Siliņš.  Savās uzrunās viņi lika ne tikai atcerēties šos vēsturiskos faktus, bet arī izjust dziļu pateicību pret tiem cilvēkiem, kuri piedalījās Barikādēs, nodrošinot mums iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Šī diena ir veltīta viņiem un visiem, kas ticēja brīvībai.

Kopumā, šis pasākums bija lieliska iespēja ne tikai atcerēties Barikāžu laiku, bet arī saprast brīvības nozīmi un apzināties, kāpēc jāciena mūsu valsts vērtības. Šī diena bija kā  atgādinājums par mūsu pagātni un kā iedrošinājums rūpēties par mūsu nākotni.

Diāna Rudzīte

direktora vietniece izglītības jomā

Barikādes2.mp4

godinam un atceramies mūsu aizstāvjus!

Mēs vēstures stundās bieži klausāmies, kas ir barikādes. Šorīt varam arī nedaudz sajust tā laika  noskaņu - sildīties pie ugunskura un klausīties Dziesmotās revolūcijas mūziku! 🇱🇻 

ZIEMA_2023