Pagarinātās dienas grupa

Pagarinātās dienas grupas darba kārtība 2018./2019.mācību gadā

Pirmdiena-ceturtdiena

11.30 – 14:00 - mājas darbu pildīšana, atpūta

14:00 – 14:15 - launags

14:15 – 16:00 - dažādu lietpratību pilnveide:

  • lasītprasme,
  • rakstītprasme,
  • matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē,
  • pēti un eksperimentē dabaszinībās,
  • radošā pašizpausme (zīmēšana, krāsošana, veidošana utt.),
  • digitālā pratība,
  • pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem),
  • saskarsmes spēles,
  • ētiskās vērtības,
  • atpūta, rotaļas un spēles.

Pagarinātās dienas grupas grafiks 2019./2020.m.g.