Topošo 1. klašu bērnu vecākiem

Integrētā tiešsaistes stunda topošajiem pirmklasniekiem - Kur slēpjas vitamīni?

Skolēnu pavasara brīvdienās darbs skolā neapstājas. Reizēm pat rodas laba iespēja darīt to, kam ikdienā nemaz neatliek laika. Arī šis brīvlaiks nav izņēmums, un laba ideja realizējas pašā nedēļas vidū. 3.klašu audzinātājas, pārdomāti gatavojoties jau jaunajam cēlienam, kad septembrī uz skolu nāks pirmklasnieki, nolēma viņus uzrunāt kopīgā tiešsaistes stundā jau tagad.

Noskan skolas zvans, skolotājas Baiba Siliņa, Aiga Vimba, Ruta Dambe un Mārīte Saulīte ekrāna vienā pusē un topošie skolēni, sapulcējušies savos bērnu dārziņos ekrāna otrā pusē, kopā ar audzinātājām cenšas visu piedāvāto darīt līdzi. Tēma interesanta, aktuāla un dinamiska – “Kur slēpjas vitamīni?”. Uzdevumi sagatavoti atbilstoši gan tēmai, gan bērnu vecumposmam un ir tik interesanti, ka aizraujas pat pieaugušie. Skaņojot vārdus un atpazīstot burtus, tiek atgādināts par A B C D vitamīniem un to svarīgumu katra cilvēka dzīvē. Rēķināšanā iesaistīti augļi un dārzeņi, kas slēpj skaitļus. Bet dinamiskā pauze visus autobusā ved uz veikalu iepirkties. Darba procesā piedalās pat mikroskops!

Stunda tiešsaistē beidzas, bet labi padarīta darba sajūta paliek un priecē vēl ilgi pēc tikšanās. Paldies skolotājām par sadarbību, veiksmīgi, radoši un profesionāli paveikto darbu! Lai priecīga tikšanās ar skolēniem septembrī!

Pieteikumu pieņemšana

Bērnu piesaka 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi

Pieteikumu uzņemšanai 1.klasē iesniedz viens no vecākiem, cits bērna likumiskais pārstāvis vai likumiskā pārstāvja pilnvarota persona.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Reģistrācijas pieteikums (67.00 KB)

  • Vecāka vai kāda cita bērna likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments. Pilnvarotajai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.

  • Bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments.

Dokumentus var iesniegt:

  • Klātienē – Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2 1.stāvā, 103.kabinetā).

  • Elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;

  • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam.


Bērnus ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētās iestādēs nolikumu, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Pirmā stunda Valmieras sākumskolā

Esi sveiks, pirmklasniek!

Attālinātajā mācīšanās procesā topošie skolēni un viņu vecāki satiekas interneta vidē uz savu kopīgo pirmo stundu. Stundai ir plāns ar noteiktu sasniedzamo rezultātu – iepazīt skolu un noskaidrot interesējošos jautājumus, ietvertas arī dinamiskās pauzes, lai process būtu pielāgots dalībnieku vēlmēm un vecumposmam.

Jau labu laiciņu pirms sākuma, skolotāja Signe, kura ir galvenā datoru un programmu pavēlniece skolā, katru dalībnieku pievieno sapulcei. Ekrānā jau dižojas skolas simbols - pūce, pulkstenis rāda 18:00, un stunda drīkst sākties…jo visam jāsākas noteiktā laikā. Gluži kā bērni, kuriem šajā gadā paliek 7 gadi, nāk uz skolu mācīties un augt.

Direktors Mārtiņš virtuāli ver vaļā skolas durvis un tikšanās ir sākusies. Tiek uzsvērtas Valmieras sākumskolas vērtības: vide, sadarbība, attīstība. Šajos virzienos skolas kolektīvs veido mācību un audzināšanas procesu, lai enerģijas pilnie skolēni justu izzināšanas prieku un katru mirkli augtu gudrāki, stiprāki, draudzīgāki.

Skolas mājas lapā saglabāta iespēja vēl un vēlreiz atkārtot dinamiskās pauzes: pagatavot gardas brokastis kulinārijas pulciņa skolotājas Ketijas vadībā; kopā ar dabaszinību skolotāju Ivetu uzmeistarot neatkārtojamu ziemas dekoru balkonam vai āra terasei; tikt pie savas sniega pikas istabā, ko iemāca sporta skolotāja Signe; atkārtot vai iemācīties gada mēnešus ar logopēdi Ilonu. Turpat var noskatīties video stundu, darbināt vienlaicīgi motoriku un prātu sporta skolotājas Ilzes vadībā.

Valmieras sākumskolā katru gadu mācības uzsāk četras pirmās klases, un tiek uzņemti visi mācīties gribētāji. Katrā klases kolektīvā ir 20 – 25 skolēni, tērpušies modernās un skaistās formās. Skolēnu formas ir Vecāku padomes un tās vadītājas Karīnas pārziņā. Darbu dalām divās pakāpēs: 1. – 3.klase un 4. – 6.klase. Ir mācību priekšmeti, kuriem pievēršam lielāku uzmanību, piedāvājam mācīties vairāk. Sporta programma paredz, ka skolēni ne tikai attīsta fiziskās īpašības sporta zālē un brīvā dabā, bet arī mācās peldēt un slidot.

Kad pašvaldībā vecāku izteiktās vēlmes iesniegto dokumentu formā būs apkopotas, Valmieras sākumskolā ieradīsies saraksts ar savējiem. Būs vēl tikai pats vasaras sākums, bet katra audzinātāja jau gaidīs savus skolēnus, plānojot stundas, pirmo tikšanos, pārgājienus un gatavos piedāvājuma sarakstu ar skolas pulciņiem: dejošana, dziedāšana, kulinārija, datorika, pat avīzes veidošana, erudīcijas asināšana un vides izpēte! Tas notiks pavisam drīz, pašā vasaras sākumā, kad katrs pirmklasnieks satiksies ar savu audzinātāju, pirmo skolotāju skolā! Tāpat iepazīsies ar citiem skolotājiem, kuri, gluži tāpat kā skolēni, arī mācās, sadarbojas, draudzējas un ar katru brīdi kļūst gudrāki, izturīgāki un viedāki.

Sveicināti Valmieras sākumskolā!

Ieskaties mūsu stundās

Iepazīsties ar mums