Mācību un audzināšanas plāns

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2019./2020.m.g.2.pusgadam

Mācību un audz. plāns 2.pusg. (cita forma).docx

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2019./2020.m.g.1.pusgadam

SEPTEMBRIS

ADAPTĀCIJAS MĒNESIS

Projekts “Skolas soma”Zinību dienaAtbildīgā: D.Rudzīte/K.Švalbe

Ceļa satiksme lekcija : 1.klases pl.9.40, 2.klases 10.30D.Rudzīte/K.Švalbe

Elektrodrošība 1.-2.klasēm (lekcija) 1.klases pl.8.50, 2.klases 9.40D.Rudzīte/K.Švalbe

Klases stunda “"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" (ieraksts e-klasē klases stunda)

11./12./13.11.Dzejas mirklisAtbildīgie: S.Rozenbaha, J.Štrāle

Vecāku sapulces pa klašu grupām ar administrācijas piedalīšanosun interešu izglītības programmu vadītājiem. (1.kl.)Atbildīgie: skolas administrācija

16./17.No 16.17.18.20.16.-20.6.kl. (pēc grafika) LVM meža taka, Vijciema čiekurkalte (pasākums Karjeras mēneša ietvaros )J.ŠtrāleMakulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”(1.-6.kl.) Atbildīgie: D.Rudzīte/K.Švalbe

Skolēnu higiēna 1.klasēm S.IvanovaVecāku sapulces pa klašu grupām ar administrācijas piedalīšanos un interešu izglītības programmu vadītājiem. (2.-3.kl.)Atbildīgie: skolas administrācija Olimpiskā diena un radošās darbnīcasAtbildīgie:sporta skolotājas, D.Rudzīte/K.ŠvalbeMazais pārgājiens “Eko skola”(Eiropas mobilitātes nedēļa) I.Lapiņa un kl.audzinātāji

24./25.25.Skolufoto piedāvā ...Atbildīgie: D.Rudzīteno pl.8.00Vecāku sapulces pa klašu grupām ar administrācijas piedalīšanos un interešu izglītības programmu vadītājiem. (4.-6.kl.)Atbildīgie: skolas administrācija

OKTOBRIS

KARJERAS MĒNESIS

Projekts “Skolas soma”

1.-25. Pasaules lielākā stunda(UNESCO) Atbildīgie:D.Rudzīte, K.Švalbe, klases audzinātāji

4. Skolotāju diena Atbildīgie:D.Rudzīte/K.Švalbe ,Vecāku dome, skolēnu dome

7.-12. Izstāsti mantojumu! (UNESCO nedēļa -izstāde) Atbildīgie: D.Rudzīte, I.Amoliņa

16. 2. klases (Pēc grafika)K-Komanda "Profesiju šarādes" (pasākums notiek Karjeras mēneša ietvaros) J.Štrāle

9. Vecāku sapulces interešu izglītības kolektīviem(pēc vajadzības)Atbildīgie: D.Rudzīte

15. 1. klases (Pēc grafika) K-Komanda "Profesiju šarādes" Pasākums notiek Karjeras mēneša ietvaros J.Štrāle

15.-19. Radošā darbības nedēļaradi (UNESCO) Atbildīgie: D.Rudzīte, klases audzinātāji

18. “Lasītprieks” Tikšanās ar bērnu grāmatu autoru 1.-2.klasēm Atbildīgie: S.Rozenbaha,J.Štrāle

21.-25.SKOLĒNU BRĪVLAIKS

NOVEMBRIS

PATRIOTISMA MĒNESIS

Projekts “Skolas soma”

11.Rīcības diena EKO skola Atbildīgie: I.Lapiņa,Skolēnu dome

Lāčplēša dienai veltīts pasākums Pilsētas kapos Atbildīgie: D.Rudzīte/K.Švalbe

15.Koncerts par godu Latvijas dzimšanas dienai Atbildīgie: D.Rudzīte/K.Švalbe

19.-23.“Rakstītprieks” Atbildīgie:S.Eglīte, MK vadītāji

28.“Ziemassvētku noskaņās...”skolas dekorēšana ar vecākiem. Atbildīgie:D.Rudzīte/ K.Švalbe

DECEMBRIS

LABESTĪBAS MĒNESIS

Projekts “Skolas soma”

2.-13. Ziemassvētku pasts Atbildīgie: skolēnu dome

16. „Ziemassvētku tirdziņš”(1.-6.kl.) Atbildīgie: D.Rudzīte, J.Štrāle. K.Švalbe

17. Ziemassvētku pasākums (1.-3 kl.) Atbildīgie: D.Rudzīte/K.Švalbe

18. Ziemassvētku pasākums (4.-6. kl.)Atbildīgie: D.Rudzīte/K.Švalbe

20. Ziemassvētku koncerts Sv. Sīmaņa baznīcā. Atbildīgie: L. Stivriņa, I. Kuple

23. –3.01.SKOLĒNU BRĪVLAIKS