Mācību un audzināšanas plāns

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g.2.pusgadam

Mācību un audz. plāns 2.pusg. (cita forma)

Valmieras sākumskolas mācību un audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g.1.pusgadam

Pasakuma plans 2020-2021mg1.pusgads