1. klašu bērnu vecākiem

Kāpēc izvēlēties Valmieras sākumskolu par savu skoliņu?

Faila VSS_1.klase

Bērnu piesaka 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi

Pieteikumu uzņemšanai 1.klasē iesniedz viens no vecākiem, cits bērna likumiskais pārstāvis vai likumiskā pārstāvja pilnvarota persona.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Reģistrācijas pieteikums (67.00 KB)

  • Vecāka vai kāda cita bērna likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments. Pilnvarotajai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.

  • Bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments.

Dokumentus var iesniegt:

  • Klātienē – Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2 1.stāvā, 103.kabinetā).

  • Elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;

  • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam.


Bērnus ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētās iestādēs nolikumu, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Iepazīsties ar mums